Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Anne Marie Juel, Maja Kjær Saabye
Hold 2018 Tyf/s (1s Tyf, 2s Tyf)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Jugend und Schule
Titel 2 Jung sein: Leben und lernen ausserhalb der Schule
Titel 3 Liebe
Titel 4 Nationalsozialismus und Vergangenheitsbewältigung
Titel 5 Die DDR
Titel 6 Der Krimi
Titel 7 Urbanes Leben
Titel 8 Opsamling og prøvetræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Jugend und Schule

VI læser tekster og ser film hvor livet som ung og som skoleelev tematiseres. Fokus er på at få styr på kongruens,  forskellen på hoved- og bisætninger, samt at få gang i mundtlig tysk.


Eleven skal øve ordforråd og fri tale.


Tekster:

Dazugehören (3 sider)

Kersten Gler: Jungs sind wie Kaugummi (6 sider)

HP Kraus: Was uns an der Schule stört (1 side)

Film:
Crazy

Grammatik: (3 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Jung sein: Leben und lernen ausserhalb der Schule

I dette forløb fokuserer vi på at være ung uden for skolen. Hvad sker der i den del af et ungt menneskes liv, og hvordan påvirker det det unge menneskes udvikling? Hvad kan unge mennesker lære uden for skolen?
Eleverne kan efter forløbet:
Redegøre for forskellige faktorer, der kan have indflydelse på unge menneskers liv udenfor skolen.
Analysere tekster om emnet og se sammenhænge imellem teksterne i forhold til overemnet.
Reflektere over, hvad livet uden for skolen betyder for unge mennesker.
Opnå en større sikkerhed i at tale frit.

Tekster
Der Vogel ist ein Rabe (2 sider)

Volunteerprojekte (eleverne har her fremlagt om forskellige projekter, som man som tysk ung kan deltage i i udlandet) (ca 3 sider pr gruppe)

Doris' Lehr - und Wanderjahre (4 sider)Film:

Vincent will Meer

Das Schweigende Klassenzimmer


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Liebe

Vi læser tekster og ser film om kærlighed. Eleverne skal reflektere over forskellige former for kærlighed, samt kunne indsætte temaet i forskellige kontekster. Fokus er derudover på at øge elevernes motivation for at tale tysk. Der arbejdes videre med verbets form og tid, og kasus introduceres.

Tekster:
Wohnmann; Ein netter Kerl (2 sider)
Pur: Ich denk an dich 1( side)
Hanna Johansen: Elvira weiss was sie will (4 sider)
Die Wise Guys: Nur für dich (1 side)
Selim Özdogan: Im Juli (uddrag 4 sider)
Film:
Im Juli
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Nationalsozialismus und Vergangenheitsbewältigung

Vi arbejder med den nazistiske fortid og undersøger i forskelligt kildemateriale, hvordan denne tid bliver bearbejdet.

Læringsmål:
• Du kan beskrive, hvad ”Vergangenheitsbewältigung” er.
• Du kan forklare, hvorfor ”Vergangenheitsbewältigung” var vigtigt efter 2. verdenskrig.
• Du kan give eksempler på, hvordan fortiden bliver bearbejdet
• Du kan forklare, hvordan fortiden fremstilles i Rammsteins musikvideo ”Deutschland”
• Du kan lave en fortolkning af, hvordan Rammstein ser sig selv i forhold til Tyskland og Tysklands historie.
• Du kan forklare handlingsforløbet i filmen ”Die Welle” og lave en fortolkning af filmens budskab.
• Du kan analysere fortællerens udvikling i de 3 kapitler fra romanen ”Damals war es Friedrich”
• Du kan reflektere over fortællerens adfærd på krystalnatten ud fra en psykoanalytisk læsning

Materiale:
• „Einstieg. Vergangenheitsbewältigung“. In: Thellesen, Marie Søgaard m.fl. Niemals vergessen, Systime 2019 s. 8-9.
• „Rammstein har iført sig KZ-kostumer og skabt en ironisk, spekulativ og temmelig plat musikvideo”. Information 2.april 2019.
• ”Deutschland”. Musikvideo. Rammstein. 2019. https://vimeo.com/327327187            
• ”Deutschland”. Text. Rammstein 2019.

• Uddrag af romanen „Damals war es Friedrich“ af Hans Peter Richter med følgende kapitler:
:• Großvater Side 22-25,
• Die Schlaufe 43-44 øverst, 45nederst til 49,
• Der Pogrom 106-113

• Die Welle. Tekst til filmen. Szene 16. Tyskforlaget 2009
• Begriffskarte. Lyrik. Egendahl, Helle, Gyldendal 2017 side 107
• Begriffskarte. Film. Egendahl, Helle, Gyldendal 2017 side 147, 149
• Freuds Psychoanalyse und das Eisbergmodell. Fuchs, Kate. Auf Uns, Gyldendal 2016 s. 205-207

Film:
• Die Welle.

Links:
• https://www.kindernetz.de/derkriegundich/wissen/judenverfolgung/-/id=481478/nid=481478/did=508662/1rdrsfx/index.html  
• (Video + Text)
• https://www.kindernetz.de/derkriegundich/wissen/pogromnacht/- /id=481478/nid=481478/did=508274/5az0ut/index.html
• (Video + Text)

Grammatik:
• Eriksen, Carl Collin m.fl: Ny grundbog i tysk grammatik: side 37-38, 42-49, 58-59, 125-128
• MinLæring: Hjælpeverber. Possessive pronominer. (Video+tekst)

Omfang 75 sider

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hausarbeit 1 - Lyrikmerkmale 15-09-2019
Virtuel time - Der Pogrom2 10-10-2019
Hausarbeit 2 - Grammatik 01-11-2019
Hausarbeit 3 - Romanmerkmale - Damals war es Fried 10-11-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Die DDR

Læringsmål:
• Du kan forklare omstændighederne omkring Tysklands deling og genforening i store træk.
• Du kan forklare, hvordan livet i DDR fremstilles i filmen ”Das Leben der anderen” og særligt karakterisere en af de tre hovedpersoner (Albert Jerska, Christa Maria Sieland eller Georg Dreymann)
• Du kan reflektere over flugtforsøg i DDR ud fra filmen ”Ballon”.
• Du kan reflektere over og beskrive barndommen i DDR ud fra Thea Adlungs perspektiv.
• Du kan forklare begrebet ”Ostalgie” ud fra Thea Adlungs og Angela Merkels synspunkter samt reflektere over udfordringen for DDR-borgere efter genforeningen.

Materiale:
• Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer https://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo  
Udvalgte scener fra manuskriptet til filmen ”Das Leben der Anderen” til karakteristik af følgende personer:
• Albert Jerska
• Christa Maria Sieland
• Georg Dreymann

• Interview mit Anne. 9 Jahre. Von Christa Moerstedt-Jauer 1981  
• Thea Adlung. Über ihre Kindheit in der DDR. Von Louise Ebbesen Nielsen 23. Juli. 2015
• Thea Adlung. Über die Ostalgie.
• Interview mit Angela Merkel. Spiegelonline. Von Florian Gathmann. 5. Nov. 2019

Film:
• Das Leben der Anderen. 2006. Florian Henckel von Donnersmarck.
• Ballon. 2018. Michael Herbig.

Grammatik:
• Hermann, Mette: Tysk grammatik. Gyldendal 2017 side 200
• MinLæring: Præpositioner med akkusativ og dativ

I alt: 49,5 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Der Krimi

Hvad er en krimi? Vi undersøger krimigenre og krimitype

Du skal
- kende og kunne anvende det relevante tyske ordforråd i forhold til emnet.
- kende til genrebegreber og kendetegn og kunne benytte dette når du beskæftiger dig med forskellige krimier.
- kunne genfortælle handlingen i en krimifortælling og sætte denne i relation til de øvrige tekster.
- karakterisere personerne i fortællingerne og argumentere for, hvorvidt personerne fremstilles som ”Täter” eller ”Opfer”.

Pensum er følgende:
Tekster:
• ”DNA”. Aus „Schuld.“(2010) von Schirach, Ferdinand. Tyskforlaget 2013 side 39-43
• ” ”Anatomie”.Von Schirach, Ferdinand. In. Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 212-213
• „Der Haarschnitt”, Moser, Milena – Aus ”Das Schlampenbuch” (1993). Side 92-100
• „Liebfrauenmorgen“. Flieger, Jan: In. Taber, Rikke og Martin ZIckert. „Dein Deutschland“. Systime I-Bog 2019.

• Der Krimi. Einige Informationen”. Christophersen, Erik. In. Taber, Rikke og Martin ZIckert. Dein Deutschland. Systime I-Bog 2019.   
• „Freuds Psychoanalyse und das Eisbergmodell“. In: Fuchs, Kate und Mathilde Sinding. „Auf uns“. Side 205-207 (siderne er også  opgivet under andet emne)
• „Begriffskarte Krimi". In: Egensdal, Helle: „Gattungen“. (2017)s. 78

Grammatik:
• Eriksen, Carl Collin m.fl: Ny grundbog i tysk grammatik: side 118-120 samt 211-212
•Hermann, Mette: Tysk grammatik, Gyldendal 2017 side 184 og 203
• MinLæring. Possesive pronominer. (video) Genitiv på tysk. Video.

Film:
• „DNA”: „Schuld” nach Ferdinand von Schirach. ZDF 2016
•„Anatomie“: nach Ferdinand von Schirach. ZDF

Omfang 43 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hausarbeit 4 16-01-2020
Hausarbeit 5 - Charakterisierung und Schuld 09-02-2020
Hausarbeit 6 - Grammatik 24-02-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Urbanes Leben

Vi læser om mennesket i storbyen og storbyens stemninger.

Læringsmål:
• Du kan forklare stemninger i storbyen ud fra de læste tekster.
• Du kan forklare temaer som hastighed, anonymitet, ligegyldighed, udfoldelse, konsum, ansvarlighed ud fra de læste tekster
• Du kan analysere teksterne ved brug af de relevante begrebskort til de forskellige tekstgenrer.
• Du kan danne dig et overblik over typiske temaer, der går igen i flere tekster/ kildemateriale.

• .”U-Bahn”. [Video] Oliver Koletzki feat. Bosse. (1 side)
• ” U-Bahn“. [Text] Oliver Koletzki feat. Bosse. In: Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 66 (1 sider)
• „Großstadt ” [Video] Söhne Mannheims. (2014) (1 side)
• „Großstadt ” [Text] Söhne Mannheims. (2014). Text (2 sider)
• Tuckermann, Anja: „Potsdamer Straße“. In: Berlin von Wort zu Ort, Gyldendal 2007. (1 side)
• Lang, Anna: „Stadt, Land, Flucht“. . In: Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 163-165 (3 sider)
• Eisel, Jens: „Frei“.  In: Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 177-179  (3, 5 sider)
• Duve, „Warum wird man Taxifahrer?“. In: Neue deutsche Erzähler side 61-62 (2 sider)
• Bogner, Manuel: „Eine Berlinerin verbesserte mit Minimalismus ihr Leben – und wir können von ihr lernen“. In: Eskesen, Anna Lønberg: Genau. Gyldendal 2018, Side 114-116 (3,5 sider)
• Leubecher, Marcel und Simone Meyer „ Mmmmh. Lecker, Müll“. In: Eskesen, Anna Lønberg: Genau. Gyldendal 2018. Side 128-130  (5 sider)

• Egendahl, Helle: „Begriffskarte Lyrik“. In: Gattungen. Gyldendal 2017 side 107.
• Egendahl, Helle: „Begriffskarte Sachlitteratur“. In: Gattungen. Gyldendal 2017 side 205 (1 side)
• Egendahl, Helle: ”Begriffskarte Bild”. In: Gattungen, Gyldendal 2017, side 176 (1 side)


Billede:
• Dix, Otto: ”Großstadt ””. (BIllede) In: Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 262 (1 sider)

  
Grammatik:
• Eriksen, Carl Collin m.fl: Ny grundbog i tysk grammatik: 41-42, 156-159, 188-190
• Häckert, Lone og Birgit Lohse. Alles in allem. Tysk øvelsesgrammatik. Gyldendal 2014 side 99-101
• Hermann, Mette: Wie geht´s? Tysk grammatik, Gyldendal 2017 side 114-115

Omfang i alt: ca. 40 sider


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer