Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Astrid Krøier Rasmussen, Henrik Fernley Schoppe
Hold 2018 Tyf/uw (1uw Tyf, 2uw Tyf, 2uw Tyf (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Mord und Rache
Titel 2 Großstadtleben
Titel 3 Einsam - gemeinsam
Titel 4 Thema 4: Protest
Titel 5 Thema 5: 30 Jahre Mauerfall
Titel 6 Thema 6: Die Macht der Gefühle

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Mord und Rache

Forløb om mord og hævn med udgangspunkt i kvinder. Fokus på tekstforståelse og ordforråd.

Kernestof:

Milena Moser: "Letzte Pizza"
Milena Moser: "Sonnenbrand"
Ferdinand von Schirach: "DNA"

Læringsmål:
•At kunne læse og analysere tysksprogede tekster med brug af faglige begreber som personkarakteristik på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Skriftligt såvel som mundtligt
•At kunne anvende relevant ordforråd
•At kunne formulere spørgsmål til tekster på tysk på forskellige taksonomiske niveauer
•At kunne drage paralleller mellem relevante tekster om emnet på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Skriftligt såvel som mundtligt

Omfang: 8 sider er læst. Inklusiv hjælpeverber fra "Alles in allem".

Grammatisk/sprogligt indhold: hjælpeverber sein, haben, werden i præsens og præteritum.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Großstadtleben

I dette forløb arbejder med livet i storbyen.
Vi læser tekster og hører musik der handler om livet i storbyen.
I skal lære noget om forskellige tyske storbyer, og fortælle om jeres egne oplevelser.
I skal i grupper producere en guidebog for unge, hvor I skal søge information om og skrive om tysksprogede storbyer.
Forløbet indeholder også et miniforløb om læsning og læsestrategier.

KERNESTOF:
Endlich August: Das ist Berlin, 2016
Peter Fox: Schwarz zu blau, 2008, I: Fuchs, Sinding: Auf uns, Gyldendal 2016
Beginner: City Blues (uddrag), 2003
Jens Eisel: Frei, 2014. I: Fuchs, Sinding: Auf uns, Gyldendal 2016

Supplerende stof:
- Easy German Berlin (https://www.youtube.com/watch?v=7ZIem4SQdFU)
- diverse websites i forbindelse med gruppearbejde om tysksprogede storbyer
- om hjælpeverber. i: Beck og Hove: Melde dich mal, L&R, 2016, s. 47-53
- Grammatikoversigter: Verber + Kasus
- Redemittel: Einen Text vorstellen - ein Bild beschreiben - die eigene Meinung
- Ordforrådsliste på Memrise

LÆRINGSMÅL:
Du skal…
- have viden om tyske byer og kunne fremlægge din viden på skriftligt og mundtligt tysk med en højere grad af korrekthed i verber, ordforråd og udtale.
- kunne fremlægge en tysksproget tekst på skriftligt og mundtligt tysk med en højere grad af korrekthed i verber, udtryk, ordforråd og udtale.
- kunne føre kortere og friere dialoger om egne oplevelser i byer på mundligt tysk, med en vis grad af korrekthed i verber, ordforråd og udtale.
- kunne bruge forløbets ordforråd og skabelonsætninger.
- kende og kunne anvende relevante læsestrategier til selvstændigt at kunne læse og anvende en tysksproget tekst.

Sprogligt fokus: verber (perfektum) + es gibt
Forløbets skabelonsætninger:

1. In meiner Stadt gibt es… + substantiv
2. In meiner Stadt kann man + verbum i infinitiv
3. Meine Stadt ist… + adjektiv, weil... + bisætning
4. In meiner Stadt habe ich… (perfektum)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Einsam - gemeinsam

I dette forløb arbejder vi med tekster der tematiserer det at være en del af eller uden for et fællesskab.
Vi har særligt fokus på at opbygge ordforråd der er alment brugbart til at beskrive personer, relationer og hverdagsliv. På samme måde skal I træne at kunne lave en god personkarakteristik på tysk.

Kernestof:
DRUCK - Staffel 1, Folge 1-3 (2018)
Namika: Lieblingsmensch (2015)
Anonym: Dazugehören, i: Eskesen: Genau!, Gyldendal 2018
Wolfgang Herrndorf: af Tschick (2010) i: Eskesen: Genau!, Gyldendal 2018

Supplerende stof:Læringsmål:
Du skal kunne bruge temaets ordforråd, skabelonsætninger, Redemittel og grammatik til at kunne karakterisere personer og deres relationer til hinanden, herunder både ydre og indre personkarakteristik. Du skal kunne begrunde og forklare din personkarakteristik.

Sprogligt fokus: Kasus
Du skal som minimum kunne bruge højre side af vores kasusskemaet ("ren kasus"): du skal kunne analysere sætningen og vælge den rigtige artikel. Du skal også kunne anvende de personlige og possessive pronomener, og kein.

Skabelonsætninger:
1. Die Hauptperson hat (k)ein/(k)eine/(k)einen/(k)eine (AKK)
2. Die Hauptperson kann/darf/soll/muss… + INFINITIV
3. Die Hauptperson ist…, weil/wenn/obwohl… + LEDSÆTNING

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Thema 4: Protest

Læringsmål

- Du skal kunne beskrive og diskutere forhold omkring aktuelle protester og protestbevægelser: Hvem protesterer, mod hvad og med hvilke midler? Har protesten mon en virkning, hvorfor/hvorfor ikke?
- Du skal selv kunne anvende din viden fra forløbet til at planlægge og udføre en protest.
- Du skal i den forbindelse kunne anvende ordforråd og vores grammatiske fokus i dette forløb: Modalverberne (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen)
- Du skal kunne fremlægge og diskutere en sagtekst på tysk (artikel, interview, tale…)

Kernestof:
- Hanes Soltau: "Fridays for future: Entsteht gerade eine ökologische Jugendbewegung?" i: Der Tagesspiegel, 22.02.2019
- "Simons schwarze Karte": tekst fra Fridays for Future Berlins Facebookside.
- "Eine "Rezolution" auf Youtube?" Uddrag fra Wikipedias artikel om Rezo, 09.08.2019
- Moritz Lehmann: "Sie kam, sie sah, sie klebte", 2015, i: Fuchs og Sinding: Auf uns, Gyldendal.

Supplerende stof:
- Fridays for futures tyske hjemmeside
- Merkmale der Sachliteratur und das rhetorische Pentagramm, i: Helle Egendal: Gattungen, Gyldendal.
- Simons schwarz Karte: Video fra Friday for future Berlins Facebookside
- Rezo: Die Zerstörung der CDU (video)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Thema 5: 30 Jahre Mauerfall

LÆRINGSMÅL:

- Du kan beskrive omstændighederne omkring Tysklands deling og genforening i korte træk.
- Du kan beskrive de grundlæggende forskelle på DDR og BRD
- Du kan beskrive DDR's officielle selvbillede + du kender /forstår forkortelser og begreber som die STASI, die SED, die BRD, die DDR, die FDJ.
- Du kan analysere og præsentere tekster med fokus på hvad teksten siger om levevilkårene i DDR
- Du har en forståelse for og kan diskutere opdelingens indflydelse på Tyskland i dag.

Grammatisk og sprogligt fokus:
- Du kan bruge begge sider af kasusskemaet (ren og præpositional kasusi) inkl. genitiv
- Du kan anvende forløbets ordforråd, skabelonsætninger og Redemittel, herunder tidsangivelser.

Kernestof:
- Gerhard Friedrich Schmid: Einigkeit und Recht und Freiheit
- Johannes R. Becher: Auferstanden aus Ruinen (Nationalhymne der DDR), 1949
- uddrag af: Du und deine Zeit, lærebog. Volk und Wissen volkseigener Verlag, Berlin 1983
- uddrag af: Klaus Kordon: Mach die Augen zu und spring, 1985
- Claudia Rusch: Mauer mit Banane

Supplerende stof:
- Ballon (film)
- Good Bye Lening (film)
- diverse DDR-propagandaplakater
- KAT-Talk om Tyskland deling og genforening.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Thema 6: Die Macht der Gefühle

I dette forløb skal vi arbejde med tekster der handler om mennesket som følelsesvæsen. I skal stifte bekendtskab med den typisk tyske strømning ”Sturm und Drang” som på en nyskabende måde satte individet og følelseslivet i centrum, mens resten af Tyskland og Europa var præget af oplysningstiden. Derefter vil vi udforske hvordan vi stadig kan se ligheder med Sturm und Drang i aktuelle tyske poptekster.

LÆRINGSMÅL:
- Du kan beskrive hovedtræk fra perioden Sturm und Drang
- Du kan udpege disse træk i tekster fra perioden og fra aktuelle tekster
- Du kan sammenfatte, analysere, fortolke og perspektivere forløbets tekster med særlig vægt på at kunne karakterisere personerne og deres forhold til hinanden.
- Du kan anvende forløbets ordforråd, skabelonsætninger og Redemittel.

SPROGLIGT FOKUS:
Verbernes bøjning og ordstilling, herunder især:
- de uregelmæssige verber
- de sammensatte verber
- ordstilling i ledsætninger + ord der indleder (og ikke indleder) ledsætninger
- ordstilling i infinitivsætninger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer