Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Maja Kjær Saabye
Hold 2018 Tyf/fq (1fq Tyf, 2fq Tyf)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Landeskunde - N.B FORLØBET ER IKKE EKSAMENSEMNE.
Titel 2 Klima und Umwelt - FORLØBET ER IKKE EKSAMENSEMNE
Titel 3 Freundschaft und Gemeinschaft - IKKE EKSAMENSEMNE
Titel 4 Opsamling - IKKE EKSAMENSEMNE
Titel 5 Nationalsozialismus und Vergangenheitsbewältigung
Titel 6 Die DDR
Titel 7 Der Krimi
Titel 8 Urbanes Leben
Titel 9 Opsamling og prøvetræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Landeskunde - N.B FORLØBET ER IKKE EKSAMENSEMNE.


Vi undersøger Tyskland og tysksprogede lande

Læringsmål:
Når vi er færdige med forløbet skal du kunne:

• Beskrive hvad der kendetegner Tyskland og den typiske tysker
• Beskrive, hvad der kendetegner den schweiziske natur og problemstillingen i kapitel 2 omkring hvorfor ”Heidi” kommer til at bo i alperne.
• Gengive karakteristika omkring Wien.
• Redegøre for aspekter af julen i Tyskland med særligt fokus på, hvad der belaster klimaet.

Klip
• https://www.youtube.com/watch?v=IRYZSUbAZ6o
• https://www.youtube.com/watch?v=-S6i3rJx_7k&t=28s          (kun de første 5 min)

Tekster:
• Spyri: Uddrag af Heidis Lehr- und Wanderjahre kpt. 2
• Petrowitz: Übersicht Deutschland
• Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit: Wie traditionelle Feste zu Konsum-Events werden. (uddrag – første del om julen)
• Petrowitz: Wien
• Seiler und Speer: Ala bin
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Deutsch 1 - Mein Leben 26-11-2018
Genaflevering 17-12-2018
Omskrivning og Wien 04-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Klima und Umwelt - FORLØBET ER IKKE EKSAMENSEMNE

Vi har fokus på, hvad der belaster klima og miljø, og hvordan man kan være en opmærksom forbruger.

Læringsmål:
Når vi er færdige med forløbet, skal du kunne:
• Give eksempler på virksomheder, der har taget initiativer for at få et grønt image
• Forklare forbrugernes reaktion på nogle af disse initiativer
• Forklare, hvorfor Tyskland har gode forudsætninger for at være frontløbere på det grønne område
• Forklare et initiativ i Tyskland i forhold til at spise mindre kød, og hvad det gavner
• Forklare, hvordan man kan købe ind med omtanke
• Reflektere over dit dataforbrug og kunne forklare, hvordan oplagring af data fra f.eks. Google, Facebook og Apple belaster miljøet, og hvilke initiativer Microsoft og Google har taget for at kunne fremføre sig selv som ”Green-it”.

Tekster:
• Röhrl: Wie kaufe ich korrekt ein?
• Bornstein: Da kann einem ja der Appetit vergehen
• Hofmann: Warum die Deutschen Vorreiter beim Ökowahn sind
• Ostendorf: Unersättlicher Hunger nach Strom

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Freundschaft und Gemeinschaft - IKKE EKSAMENSEMNE

Vi har fokus på venskaber og fællesskaber, men også at være asocial.

Læringsmål:
Når vi er færdige med forløbet, skal du kunne:
• Reflektere over, hvorfor det er vigtigt at høre til sammen med nogen eller i noget
• Forklare, hvilke udfordringer man kan have i forhold til fælleskabet - ud fra de relevante tekster
• Reflektere over, hvorvidt fællesskabet var stærkere i Tyskland under hhv. Nazi-regimet og i det tidligere DDR.

Tekster:
Namika: Lieblingsmensch
Kampusch: 10 Jahre Freiheit
Grimm: Hans Dumm
Egendal: Begriffskarte Märchen
Pomeranz: Zeit-Zeugin Eva Sternheim Peters diskutierte über ihre Begeisterung in der Nazi-Zeit
Hess: Mehr Gemeinschaftsgefühl und ein stärkerer sozialer Zusammenhalt. Erinnerungen an die DDR

Film:
Fatih Akin: Tschick

+ Diverse klip om Natascha Kampusch i interview og trailer fra film

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Relative pronominer 01-03-2019
Fotos beschreiben 09-03-2019
Ordstilling 18-03-2019
Omfortolkning eller alternativ slutning 07-04-2019
Virtuel time 10. maj 2019 10-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Opsamling - IKKE EKSAMENSEMNE

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Nationalsozialismus und Vergangenheitsbewältigung

Vi arbejder med den nazistiske fortid og undersøger i forskelligt kildemateriale, hvordan denne tid bliver bearbejdet.

Læringsmål:
• Du kan beskrive, hvad ”Vergangenheitsbewältigung” er.
• Du kan forklare, hvorfor ”Vergangenheitsbewältigung” var vigtigt efter 2. verdenskrig.
• Du kan give eksempler på, hvordan fortiden bliver bearbejdet
• Du kan forklare, hvordan fortiden fremstilles i Rammsteins musikvideo ”Deutschland”
• Du kan lave en fortolkning af, hvordan Rammstein ser sig selv i forhold til Tyskland og Tysklands historie.
• Du kan forklare handlingsforløbet i filmen ”Die Welle” og lave en fortolkning af filmens budskab.
• Du kan analysere fortællerens udvikling i de 3 kapitler fra romanen ”Damals war es Friedrich”
• Du kan reflektere over fortællerens adfærd på krystalnatten ud fra en psykoanalytisk læsning


Materiale:
• „Einstieg. Vergangenheitsbewältigung“. In: Thellesen, Marie Søgaard m.fl. Niemals vergessen, Systime 2019 s. 8-9.
• „Rammstein har iført sig KZ-kostumer og skabt en ironisk, spekulativ og temmelig plat musikvideo”. Information 2.april 2019.
• ”Deutschland”. Musikvideo. Rammstein. 2019. https://vimeo.com/327327187            
• ”Deutschland”. Text. Rammstein 2019.

• Uddrag af romanen „Damals war es Friedrich“ af Hans Peter Richter med følgende kapitler:
:• Großvater Side 22-25,
• Die Schlaufe 43-44 øverst, 45nederst til 49,
• Der Pogrom 106-113

• Die Welle. Tekst til filmen. Szene 16. Tyskforlaget 2009
• Begriffskarte. Lyrik. Egendahl, Helle, Gyldendal 2017 side 107
• Begriffskarte. Film. Egendahl, Helle, Gyldendal 2017 side 147, 149
• Freuds Psychoanalyse und das Eisbergmodell. Fuchs, Kate. Auf Uns, Gyldendal 2016 s. 205-207

Film:
• Die Welle.

Links:
• https://www.kindernetz.de/derkriegundich/wissen/judenverfolgung/-/id=481478/nid=481478/did=508662/1rdrsfx/index.html  
• (Video + Text)
• https://www.kindernetz.de/derkriegundich/wissen/pogromnacht/- /id=481478/nid=481478/did=508274/5az0ut/index.html
• (Video + Text)

Grammatik:
• Eriksen, Carl Collin m.fl: Ny grundbog i tysk grammatik: side 37-38, 42-49, 58-59, 125-128
• MinLæring: Hjælpeverber. Possessive pronominer. (Video+tekst)

Omfang 75 sider


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hausarbeit 1 - Lyrikmerkmale 22-09-2019
Virtuel time - Der Pogrom2 10-10-2019
Hausarbeit 2 - Grammatik 01-11-2019
Hausarbeit 3 - Romanmerkmale - Damals war es Fried 17-11-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Die DDR

DIE DDR
Læringsmål:
• Du kan forklare omstændighederne omkring Tysklands deling og genforening i store træk.
• Du kan forklare, hvordan livet i DDR fremstilles i filmen ”Das Leben der anderen” og særligt karakterisere en af de tre hovedpersoner (Albert Jerska, Christa Maria Sieland eller Georg Dreymann)
• Du kan reflektere over flugtforsøg i DDR ud fra filmen ”Ballon”.
• Du kan reflektere over og beskrive barndommen i DDR ud fra Thea Adlungs perspektiv.
• Du kan forklare begrebet ”Ostalgie” ud fra Thea Adlungs og Angela Merkels synspunkter samt reflektere over udfordringen for DDR-borgere efter genforeningen.

Materiale:
• Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer https://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo  
Udvalgte scener fra manuskriptet til filmen ”Das Leben der Anderen” til karakteristik af følgende personer:
• Albert Jerska
• Christa Maria Sieland
• Georg Dreymann

• Interview mit Anne. 9 Jahre. Von Christa Moerstedt-Jauer 1981  
• Thea Adlung. Über ihre Kindheit in der DDR. Von Louise Ebbesen Nielsen 23. Juli. 2015
• Thea Adlung. Über die Ostalgie.
• Interview mit Angela Merkel. Spiegelonline. Von Florian Gathmann. 5. Nov. 2019

Film:
• Das Leben der Anderen. 2006. Florian Henckel von Donnersmarck.
• Ballon. 2018. Michael Herbig.

Grammatik:
• Hermann, Mette: Tysk grammatik. Gyldendal 2017 side 200
• MinLæring: Præpositioner med akkusativ og dativ

I alt: 49,5 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Der Krimi

Hvad er en krimi? Vi undersøger krimigenre og krimitype

Du skal
- kende og kunne anvende det relevante tyske ordforråd i forhold til emnet.
- kende til genrebegreber og kendetegn og kunne benytte dette når du beskæftiger dig med forskellige krimier.
- kunne genfortælle handlingen i en krimifortælling og sætte denne i relation til de øvrige tekster.
- karakterisere personerne i fortællingerne og argumentere for, hvorvidt personerne fremstilles som ”Täter” eller ”Opfer”.

Pensum er følgende:
Tekster:
• ”DNA”. Aus „Schuld.“(2010) von Schirach, Ferdinand. Tyskforlaget 2013 side 39-43
• ” ”Anatomie”.Von Schirach, Ferdinand. In. Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 212-213
• „Der Haarschnitt”, Moser, Milena – Aus ”Das Schlampenbuch” (1993). Side 92-100
• „Liebfrauenmorgen“. Flieger, Jan: In. Taber, Rikke og Martin ZIckert. „Dein Deutschland“. Systime I-Bog 2019.

• Der Krimi. Einige Informationen”. Christophersen, Erik. In. Taber, Rikke og Martin ZIckert. Dein Deutschland. Systime I-Bog 2019.   
• „Freuds Psychoanalyse und das Eisbergmodell“. In: Fuchs, Kate und Mathilde Sinding. „Auf uns“. Side 205-207 (siderne er også  opgivet under andet emne)
• „Begriffskarte Krimi". In: Egensdal, Helle: „Gattungen“. (2017)s. 78


Grammatik:
• Eriksen, Carl Collin m.fl: Ny grundbog i tysk grammatik: side 118-120 samt 211-212
•Hermann, Mette: Tysk grammatik, Gyldendal 2017 side 184 og 203 (2 sider)
• MinLæring. Possesive pronominer. (video) Genitiv på tysk. Video.

Film:
• „DNA”: „Schuld” nach Ferdinand von Schirach. ZDF 2016
•„Anatomie“: nach Ferdinand von Schirach. ZDF

Omfang 43 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hausarbeit 4 16-01-2020
Hausarbeit 5 - Charakterisierung und Schuld 02-02-2020
Hausarbeit 6 - Grammatik 24-02-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Urbanes Leben

Vi læser om mennesket i storbyen og storbyens stemninger.

Læringsmål:
•  Du kan forklare stemninger i storbyen ud fra de læste tekster.
•  Du kan forklare temaer som hastighed, anonymitet, ligegyldighed, udfoldelse, konsum, ansvarlighed ud fra de læste tekster
• Du kan analysere teksterne ved brug af de relevante begrebskort til de forskellige tekstgenrer.
• Du kan danne dig et overblik over typiske temaer, der går igen i flere tekster/ kildemateriale.

• .”U-Bahn”. [Video] Oliver Koletzki feat. Bosse.
• ” U-Bahn“. [Text] Oliver Koletzki feat. Bosse. In: Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 66
• „Großstadt ” [Video] Söhne Mannheims. (2014)
• „Großstadt ” [Text] Söhne Mannheims. (2014). Text
• Tuckermann, Anja: „Potsdamer Straße“. In: Berlin von Wort zu Ort, Gyldendal 2007.
• Lang, Anna: „Stadt, Land, Flucht“. . In: Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 163-165
• Eisel, Jens: „Frei“.  In: Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 177-179  (3, 5 sider)
• Duve, „Warum wird man Taxifahrer?“. In: Neue deutsche Erzähler side 61-62
• Bogner, Manuel: „Eine Berlinerin verbesserte mit Minimalismus ihr Leben – und wir können von ihr lernen“. In: Eskesen, Anna Lønberg: Genau. Gyldendal 2018, Side 114-116
• Leubecher, Marcel und Simone Meyer „ Mmmmh. Lecker, Müll“. In: Eskesen, Anna Lønberg: Genau. Gyldendal 2018. Side 128-130  

• Egendahl, Helle: „Begriffskarte Lyrik“. In: Gattungen. Gyldendal 2017 side 107.
• Egendahl, Helle: „Begriffskarte Sachlitteratur“. In: Gattungen. Gyldendal 2017 side 205 (1 side)
• Egendahl, Helle: ”Begriffskarte Bild”. In: Gattungen, Gyldendal 2017, side 176 (1 side)

Billede:
• Dix, Otto: ”Großstadt ””. (BIllede) In: Fuchs, Kate og Mathilde Sinding. ”Auf uns”. Gyldendal 2016 side 262 (1 sider)

  
Grammatik:
• Eriksen, Carl Collin m.fl: Ny grundbog i tysk grammatik: 41-42, 156-159, 188-190
• Häckert, Lone og Birgit Lohse. Alles in allem. Tysk øvelsesgrammatik. Gyldendal 2014 side 99-101
• Hermann, Mette: Wie geht´s? Tysk grammatik, Gyldendal 2017 side 114-115

Omfang i alt: ca. 40 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer