Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Kasper Bjering Søby Jensen
Hold 2018 Ma/d (1d Ma, 2d Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 0. Andengradsligninger
Titel 2 1. En-variabel statistik
Titel 3 2. Procent- og rentesregning
Titel 4 3. Eksponentialfunktioner
Titel 5 4. Vektorer
Titel 6 5. Funktioner
Titel 7 6. Statistiske sammenhænge
Titel 8 7. Polynomier
Titel 9 8. Potensfunktioner
Titel 10 9. Mere vektorregning
Titel 11 10. Vækst og væksthastighed
Titel 12 Repetition
Titel 13 11. Kombinatorik og sandsynlighed
Titel 14 12. Vektorer og trigonometri
Titel 15 13. Afledt funktion - differentialregning
Titel 16 14. Binomialfordeling og -test
Titel 17 15. Analytisk geometri
Titel 18 16. Trigonometriske funktioner
Titel 19 17. Skriftlig matematik
Titel 20 18. Matematikkens historie og metoder
Titel 21 19. Mundtlig matematik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 0. Andengradsligninger

Om løsning af andengradsligninger.
Om skriftlighed i matematik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 10. Vækst og væksthastighed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 16. Trigonometriske funktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 17. Skriftlig matematik

Forberedelse til terminsprøve
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 18. Matematikkens historie og metoder

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 19. Mundtlig matematik

Fokus på beviser af relevans for eksamen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer