Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Karl-Kristian Bjerregaard, Lisa Christensen
Hold 2018 Ma/i (1i Ma, 2i Ma B, 2i Ma B (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Regneregler
Titel 2 Funktioner
Titel 3 Logaritme funktioner
Titel 4 Annuiteter
Titel 5 Eksponentialfunktioner
Titel 6 Potensfunktioner
Titel 7 Vektorer 1
Titel 8 Vektorer 2
Titel 9 Vektorer 3
Titel 10 Deskriptiv statistik
Titel 11 Repetition
Titel 12 Polynomier
Titel 13 Differentialkvotient
Titel 14 Regneregler for differentialkvotienter
Titel 15 Monotoniforhold og optimering
Titel 16 Vektorer, linjer og cirkler
Titel 17 Kombinationer og sandsynlighed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Funktioner

Forskrift, graf, tabel og sproglig repræsentation af en funktion
Værdimængde og definitionsmængde
Monotoniforhold
Sammensat funktion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Logaritme funktioner

Dette er et kort forløb, som vi vender tilbage til under eksponentiel funktioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Annuiteter

Med andre ord - Renteregning med udvidelser :-)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Vektorer 1

Grundlæggende forståelse af hvad vektorer er og hvordan man regner med dem.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Vektorer 2

Anvendelse på beregninger i retvinklede trekanter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Vektorer 3

Endnu flere regnemetoder og anvendelse af vektorer til beregninger på vilkårlige trekanter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer