Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Henrik B. Dahl
Hold 2018 Ma/x (1x Ma, 2x Ma, 2x Ma (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Statistik
Titel 2 Procentregning
Titel 3 Eksponentielle funktioner
Titel 4 Proportionalitet og omvendt proportionalitet
Titel 5 Potensfunktioner
Titel 6 Vektorer
Titel 7 Funktionsteori
Titel 8 Andengradsplynomier
Titel 9 Funktioner
Titel 10 Logaritmer
Titel 11 Differentialregning
Titel 12 Analytisk geometri
Titel 13 Opgaveregning
Titel 14 Opgaveregning
Titel 15 Andengradspolynomier
Titel 16 Trigonometriske funktioner
Titel 17 Binomialfordelingen
Titel 18 Binomialtest
Titel 19 Beviser

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Procentregning

Procentregning
Materialer:
Kernestof Mat 1 stx - Lindhardt og Ringhof
side 112-119
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Eksponentielle funktioner

Eksponentielle funktioner
Materialer:
Kernestof Mat 1 stx - Lindhardt og Ringhof
side 130-139
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgavesæt 1 10-12-2018
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Proportionalitet og omvendt proportionalitet

Porportionalitet og omvendt proportionalitet
Materialer:
Kernestof Mat 1 stx - Lindhardt og Ringhof
side 150-153
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Funktionsteori

Funktionsteori
Materialer:
Kernestof Mat 1 stx - Lindhardt og Ringhof
side 210-219
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Logaritmer

Logaritmer
Materialer:
Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof
side 52-55 og 58
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 1 30-08-2019
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Differentialregning

Differentialregning
Materialer:
Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof
side 92-99 og 110-113 og 122-131
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 1 ny 04-09-2019
Opgave 2 10-09-2019
Opgave 2 Ny 13-09-2019
Opgave 3 26-09-2019
Opgave 3 ny 30-09-2019
Opgave 4 10-10-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Analytisk geometri

Analytisk geometri
Materialer:
Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof
side 158-171
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 5 28-10-2019
Opgave 5 NY 01-11-2019
Opgave 6 11-11-2019
Opgave 6 NY 14-11-2019
Opgave 7 02-12-2019
Opgave 7 Ny 05-12-2019
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Opgaveregning

Opgaveregning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 8 05-01-2020
Opgave 8 Ny 07-01-2020
Terminsprøve 15-01-2020
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Andengradspolynomier

Andengradspolynomier
Materialer:
Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof
side 8-15
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 9 22-01-2020
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Trigonometriske funktioner

Trigonometriske funktioner
Materialer:
Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof
side 40-47
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ny Opgave 9 27-01-2020
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Binomialfordelingen

Binomialfordelingen
Materialer:
Kernestof Mat 1 stx - Lindhardt og Ringhof
side 66-77
Materialer:
Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof
side 66-73
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 10 05-02-2020
Ny Opgave 10 10-02-2020
Opgave 11 26-02-2020
NY Opgave 11 09-03-2020
Opgave 12 12-03-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Binomialtest

Binomialtest - konfidensinterval - residualspredning
Materialer:
Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof
side 82-85 og 140-149
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fredag 13 marts 15-03-2020
Opgave 13 a 17-03-2020
Opgave 13 b 19-03-2020
Opgave 13 c 21-03-2020
Opgave 13 d 24-03-2020
Opgave 13on 25-03-2020
Opgave 13fr 28-03-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Beviser

Beviser

Rødder: Materialer: Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof   side 12-13
Tretrinsregel: Materialer: Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof   side 100-102
Tangentens ligning: Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof   side 126
Eksponenentielle funktioner: Kernestof Mat 1 stx - Lindhardt og Ringhof   side 130-139
Lineære funktioner: Kernestof Mat 1 stx - Lindhardt og Ringhof   side 34-35
Ligning for en linje: Kernestof Mat 2 stx - Lindhardt og Ringhof   side 172


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 14ma 31-03-2020
Opgave 16on 16-04-2020
Opgave 17ti 21-04-2020
2x test 17on 22-04-2020
Opgave 18ma 28-04-2020
Opgave 18on 30-04-2020
2x Test 19ti 05-05-2020
2x Opgave 19on 07-05-2020
2x Opgave 20ti 12-05-2020
2x Opgave 20on 14-05-2020
2x Opgave 20fr 16-05-2020
2x test tirsdag 190520 19-05-2020
2x test onsdag 200520 20-05-2020
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer