Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Annette Holck, Lene Mette Larsen, Mette Bøge Truelsen
Hold 2018 En/x (1x En, 1x En (puljetid), 2x En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fantasy
Titel 2 Travellers
Titel 3 Being Different
Titel 4 South Africa
Titel 5 Crime & horror
Titel 6 The Vietnam War
Titel 7 Transcendentalism - fokus på metode
Titel 8 Online hjælpemidler anvendt i undervisningen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Fantasy

OPGIVET TIL EKSAMEN

Focus on fantasy as a literary genre.

Excerpts have been read from:
The Lion the Witch and the Wardrobe
Harry Potter and the Philosopher's Stone
The Hobbit
The Lord of the Rings

Omfang: ca 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • IT
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 2 Travellers

This theme explores ideas of the traveller; who they are, why they travel, as well as the ways in which travelling has shaped the world. We will also take a look at different kinds of maps from different time periods and discuss what information they reveal and which impact they have had. Among other things, materials will include travel poetry by someone who never went anywhere, the diary of an old-fashioned explorer, as well as films and essays that discuss the need of travelling. Central will be the difference between the explorer, the traveller, and the tourist.

All texts are available in the course meebook.

Omfang: ca 30 sider

Tekster
John Milton, "The Banishment", extract from Paradise Lost (1667), from Travellers, Grethe Kirkeby Poulsen and Bodil Hohwü Nielsen, Systime, 2007, poem

Robert Louis Stevenson, "From A Railway Carriage", poem

Emily Dickinson, "There is no Frigate like a book", poem

Edna St. Vincent Milay, "Travel", poem

Eric Leed, "A History of Travel", from Travellers, Grethe Kirkeby Poulsen and Bodil Hohwü Nielsen, Systime, 2007

Robert Falcon Scott, "The Final Diary Entries", from Travellers, Grethe Kirkeby Poulsen and Bodil Hohwü Nielsen, Systime, 2007, diary

Alain de Botton, "On Anticipation”, from Travellers, Grethe Kirkeby Poulsen and Bodil Hohwü Nielsen, Systime, 2007

Wild, Jean-Marc Vallée, 2014, feature film
   Songs from the film:
   Simon and Garfunkel, "El Condor Pasa", song
   The Shangri-Las, "I Can Never Go Home Anymore", song

"Dear volunteers in Africa: please don’t come help until you’ve asked yourself these four questions", Sian Ferguson, matadornetwork.com, July 6, 2016, https://matadornetwork.com/life/dear-volunteers-africa-please-dont-come-help-youve-asked-four-questions/


Analytisk fokus:  retorisk analyse, basal filmanalyse, basal digtanalyse (herunder introduktion til scansion), literær analyse med fokus på personkarakteristik

Sprogligt/grammatisk fokus: at skrive afsnit (topic sentence, supporting sentences, concluding sentence), at skrive en introduktion (tragt, præsentation af teksten), omskrivning af grammatisk tid, identifikation af ordklasser, semantic fields
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Being Different

OPGIVET TIL EKSAMEN

Indhold
Forløbet fokuserer på læsning af romanen The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. Der har især været fokus på fortællerens indvirkning på læserens forståelse, samt personkarakteristik. Derudover er romanen sat i forbindelse med et kort forløb om at være anderledes - mest med fokus på autistiske karaktertræk, som ses i romanen. Sidst, men ikke mindst, er der taget afsæt i romanen ift. det næste emne om Crime & Horror, da hele romanen er en slags krimi.
Eleverne har sideløbende brugt tid på mundtlige fremlæggelser med afsæt i en debat om et selvvalgt emne.  

Fokuspunkter
Sprogfærdighed:
- forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner ̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
- læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
Sprog, tekst og kultur:
- analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
- analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode

Materialer
Mark Haddon, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (2003)
Craig Raine, A Martian Sends a Postcard Home (1979)
Fionn Hamill, I Have Asperger's and I like being different (2013)
Kathy Stevens, This Is All Mostly True (2017)

Omfang ca. 250 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 South Africa

OPGIVET TIL EKSAMEN

Indhold:
Forløbet tager udgangspunkt i Sydafrikas historie samt samtid med særligt fokus på tiden efter 1960. Der er særligt fokus på apartheid og hvordan det afspejles i kulturen, bl.a. gennem litteratur, artikler, taler og film. Det er et metodeforløb med særligt afsæt i Sydafrika. Formålet med forløbet er en bedre forståelse for en anden kultur gennem arbejdet med de forskellige tekster og værker.

Materialer:
Article:
Jeff Cangialosi, The State of the Rainbow Nation (2012)
Humphry Tyler, Humphry Tyler's eye-witness report (1960)
BBC, Soweto protest turns violent (1976)

Poems:
Ingrid Jonker, The Child Who Was Shot Dead by Soldiers at Nyanga (1963)
James Matthews, A slip on the stair (1972)

Speeches (excerpts):
Nelson Mandela, Nelson Mandela's statement from the dock at the opening of the defence case in Rivonia Trial (1964)
Nelson Mandela, I am not prepared to sell the birthright of the people to be free (1985)
Nelson Mandela, Address to ANC rally (2008)

Short story:
James Matthews, The Park (1962)

Film: Justin Chadwick, A Long Walk to Freedom (2013)
Dokumentar: David Paul Meyer, Trevor Noah, You Laugh But It's True (2011)

Fokuspunkter:
Arbejde med tekstlæsning samt analytiske metoder til tekstforståelse.
– analysere og fortolke litterære tekster under anvendelse af faglig terminologi
– orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder
Historiske og samfundsfaglige sider af faget engelsk.
– perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge
– historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.

Omfang ca. 20 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Crime & horror

OPGIVET TIL EKSAMEN

Indhold:
I dette forløb skal vi arbejde med teamet 'Crime & horror' i samspil med dansk. Fokus er på genrene krimi og horror og vi skal blive lidt klogere på hvilke elementer der især er fokus på i forhold til disse genre samt hvilket publikum de appellerer til. Derudover skal vi arbejde med forskellige medier såsom litteratur, fakta, podcasts og film.  

Fokuspunkter:
Tekstanalyse og tekstforståelse
– analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof, herunder film, med anvendelse af faglig terminologi
– gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof, herunder film
Sprog
– standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling og det engelske sprog som globalt kommunikationssprog

Kernestof:
Tekst:
Edgar Allan Poe, The Tell-Tale Heart
Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes – A Study in Scarlet (chapter 1+2)
Stephen King, A Foreword to Nightshift + King on King

Tv-shows:
Sherlock – A Study in Pink (season 1, episode 1)
When They See Us – part 1
The People vs. O. J. Simpson, American Crime Story – episode 1
Unbelievable – episode 1

Podcast:
Generation Why – Matthias Reyes (344): http://art19.com/shows/generation-why-podcast?perPage=50

Omfang ca. 35 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 The Vietnam War

OPGIVET TIL EKSAMEN

Indhold:
I dette forløb skal vi beskæftige os med emnet Vietnam krigen. Vi skal se på tekster som skildrer mange forskellige sider af denne krig bl.a. soldaters beretninger fra under og efter krigen, politiske taler og en tekst med et vietnamesisk perspektiv. Vi skal hovedsagligt beskæftige os med hvilke konsekvenser krigen har for en hel generation af unge mennesker samt for den amerikanske nationen som helhed.

Materialer:
Vi arbejder hovedsagligt ud fra tekster taget fra bogen With God on Our Side - A Vietnam War Antology af Lars Stæhr Jensen og Peter Frederiksen, Systime (2001).
Derudover skal vi se på enkelte soldaterberetninger fra bogen Born in the USA af Søren Mathiasen og Svend-Aage Nielsen, Forlaget Futurum.
Og så skal vi se filmen Born on the Fourth of July (1989).

Fokuspunkter:
Arbejde med tekstlæsning samt analytiske metoder til tekstforståelse.
– analysere og fortolke litterære tekster under anvendelse af faglig terminologi
– orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder
Historiske og samfundsfaglige sider af faget engelsk samt fokus på en tidsperiode som stadig spøge hos det amerikanske folk.
– perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge
– anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold.

Omfang ca. 40 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Transcendentalism - fokus på metode

Dette var vores Corona-forløb (altså virtuelt).

Indhold:
Dette forløb fokuserer på den amerikanske litterære periode Transcendentalism. Der er taget afsæt i The Declaration of Independence. Der er læst en del forskellige tekster og fokus har været på hvilke værdier der har hersket i den periode. Samtidigt er der draget et par paralleler vores verden i dag.

Fokuspunkter:
- analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

Materialer:
The Declaration of Independence
Henry Wadsworth Longfellow, A Psalm of Life
Ralph Waldo Emerson, Self-Realiance
Nathanial Hawthorne, The Scarlet Letter
Herman Melville, Moby-Dick
Henry David Thoreau, Walden
Walt Whitman, Leaves of Grass
Steven Carter, The Despair of Possibility
https://drive.google.com/drive/folders/1wJcWOU4jjvFWpGmihPVwpg4WqXXywB4S

Omfang ca. 20 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Online hjælpemidler anvendt i undervisningen

Til den skriftlige prøve, har I kun ret til at tilgå ting på nettet, som
1) har været anvendt i undervisningen
2) ikke kan downloades
3) fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

Følgende elektroniske hjælpemidler har været anvendt i undervisningen og MÅ GERNE anvendes online i løbet af en skriftlig prøve:

Ordbøger
Oxford Learner's Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Gyldendals Røde Ordbog: https://ordbog.gyldendal.dk/
Synonymordbog: https://www.thesaurus.com/


Grammatik
Minlæring.dk - Engram: https://minlaering.dk/bog/1-engram


Materiale anvendt følgende steder SKAL DOWNLOADES, hvis I vil have adgang til noget derfra:
- lectio
- meebook.dk
- google drev

I må IKKE anvende internetbaserede hjælpemidler eller undervisningsmaterialer, som ændrer i jeres tekst, såsom Grammarly eller Google Translate.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer