Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) David Lenchler Rasmussen
Hold 2018 En/z (1z En, 1z En (puljetid), 2z En, 2z En (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 The American Dream
Titel 2 Evil and violence
Titel 3 Værklæsning: Animal Farm
Titel 4 Dystopia
Titel 5 South Africa
Titel 6 Literature of war
Titel 7 Modern Metropolis: New York
Titel 8 Digitale hjælpemidler

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 The American Dream

Der tages afsæt i idéen om den amerikanske drøm. Det undersøges, hvor idéen stammer fra og hvordan den har ændret sig over tid. Der perspektiveres til bl.a. sorte amerikaneres mulighed for at opnå den amerikanske drøm.

Tekster:
- Edward N. Kearny, "The Frontier Heritage"
- John Steinbeck, "The Leader of the People"
- Emma Lazarus, "The New Colossus"
- "A father tells his son about the statue of liberty"
- Studs Terkel, "Arnold Schwarzenegger"
- Bruce Springsteen, "The River"
- Dayton, Jonathan & Faris, Valerie (instr.), Little Miss Sunshine
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Evil and violence

Formål og arbejdsformer
I forløbet læste eleverne både fiction og non-fiction, der beskæftiger sig med temaet "Violence and Evil".
Forløbet starter med udgangspunkt i "Bad or Mad" i en diskussion om ondskab. Herefter så eleverne BBC-dokumentaren om Stanford Prison Experiment, før de arbejdede med fiktion, der behandler emnet.

Materiale:
- Jackson, Shirley: "The Lottery", 1948.
- King, Stephen: "The Man Who Loved Flowers"
- Robson, David: "Do Ruthless People Really Get Ahead?" BBC, d. 4. januar 2016.
- Spence, Sean: "Bad or Mad" i Engberg-Pedersen, Joanna m.fl.(red):Wider Contexts", Gyldendal 2012

Film:
Cronenberg, David: "A History of Violence", 2005.
"The Stanford Prison Experiment", BBC.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Værklæsning: Animal Farm

Forløbet omhandler Orwells Animal Farm. Værket læses inden et bredere Dystopia-forløb, hvor der perspektiveres til Orwells "Nineteen Eighty-Four" og andre tekster.

Materiale:
- Orwell, George: "Animal Farm"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Dystopia

Forløbet omhandler primært 'dystopian fiction', og hvordan disse ofte fungerer som 'cautionary tales'.
Efter en kort skitse over den dystopiske og utopiske fiktions historie, har vi læst bl.a. uddrag af
"Nineteen Eighty-Four". Det analytiske fokus har (fortsat) været på miljøskildringer og karakteristik, og
hvordan utopiske visioner ofte ender i dystopi.

Materiale:
Orwell, George: "Big Brother is Watching You" og "How Many Fingers, Winston?" (uddrag fra
'Nineteen Eighty-Four',1949 i Fields of Vision)
Vonnegut, Kurt: "2BR02B", 1962.

Filmmateriale:
Cuarón, Alfonso (instr.): 'Children of Men', 2006.
Gendler, Alex: How to Recognize a Dystopia (TED Ed-video på YouTube)
School of Life: "LITERATURE - George Orwell"  (YouTube)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 South Africa

Forløbet fokuserer på apartheid-systemet i Sydafrika og på det sydafrikanske samfunds udfordringer i
dag. Der læses noveller og artikler, ligesom der arbejdes med film.

Materiale
- Beyer: Timeless Themes, L og R Uddannelse, 2013, s. 41-42 (SA historical background) og s.50-53
(De Klerk's speech on the opening of parliament, 1990)
- Gordimer, Nadine: "Country Lovers" i Kilduff, Hamer & McCannon: "Working With Short Stories",
Cambridge, 1991
- Jacobs, Rayda: "The Guilt" i Engberg-Pedersen m.fl, Contexts, Gyldendal, 2004
- Mandela, Nelson: (Uddrag af) "I am prepared to die". 1964.
- "The Price of Freedom - a special report on South Africa", The Economist, June 3rd 2010

Film:
Chadwick, Justin (instr.): 'Mandela - The Long Walk to Freedom', 2013
DR Horisont: Drabene på de hvide farmere, 2019.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Literature of war

Forløbet omhandle litteratur om Første Verdenskrig og har primært fokus på poesi og poetiske virkemidler, men der læses også lidt prosa, lige som Peter Jacksons dokumentar ses.

Brooke, Rupert: "The Soldier"
Grenfell, Julian: "nto Battle"
Hemingway, Ernest: "Soldier's Home"
Sassoon, Siegfried: "Counter-Attack"

Jackson, Peter (instr.): They Shall Not Grow Old (2018)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Modern Metropolis: New York

Forløbet handler om storbylivet, specifikt i New York. Teksterne behandler de positive og negative sider af at bo sådan et steed, og der er bl.a. fokus på uskrevne regler, fremmedgørelse og storbyens paradoksale ensomhed.

Tekster
Fra Modern Metropolis, Gyldendal iBog:
- Crosley, Sloane, "The Pony Problem"
- Ellis, Bret Easton "Glamorama"
- Hustvedt, SIri, "Living With Strangers"
- Reed, Lou: "Take a walk on the wild side"

Scorsese, Martin (instr.), Taxi Driver (1976)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Digitale hjælpemidler

Disse online digitale hjælpemidler er de eneste, der lovligt må anvendes under eksamen i engelsk:

https://ordbog.gyldendal.dk/
https://www.merriam-webster.com/
https://minlaering.dk/
Indhold
Omfang Estimeret: 0,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer