Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Lise K. Ranvig-Christensen
Hold 2018 Fr/pruw (1pruw Frf)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Rendez-vous à Nice

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Rendez-vous à Nice

Rendez-Vous à Nice er en serie baseret på 10 afsnit, som tager udgangspunkt i problematikker som unge i Nice området bøvler med. Der trænes at lytte, forstå og selv skabe et naturligt og enkelt fransk. Der er fokus på almindeligt talt fransk, sproghandliger, dagligdags emner; præsentation, fortælle om planer, argumentere for holdninger og meget mere.

Hovedtekst: Mette Bering og Mimi Sørensen: Rendez-Vous à Nice, Gyldendal 2014
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer