Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Helene Qvistgaard
Hold 2018 Tyf/c (1c Tyf, 2c Tyf, 2c Tyf (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Digitales Leben
Titel 2 Grossstadtleben /Urbanes Leben
Titel 3 Nationalsozialismus. Ideologie
Titel 4 Personcharakteristik
Titel 5 Die Wende und 30 Jahre danach
Titel 6 Erster Weltkrieg
Titel 7 Gattungen: Märchen
Titel 8 Hold sproget ved lige grammatik og ordforråd
Titel 9 Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Digitales Leben

I dette forløb arbejder vi med fokus på sociale medier og virtuel kommunikation. Undervejs i forløbet arbejdes med ordforråd og med mundtlig og skriftlig præsentation af inden for temaet.
Grammatisk arbejder vi med fokus på sætningsanalysen, kasus og bøjning af bestemt/ubestemt artikel.
Derudover fokus på ordbogsopslag.

Succeskriterier:
- Du skal have viden om brug af sociale medier i Tyskland og opnå et centralt ordforråd, der sætter dig i stand til at tale om emnet på tysk.
- Du skal kunne elementær sætningsanalyse ( verballed, subjekt, subjektsprædikat, direkte og indirekte objekt) og du skal vide, hvilket led, der står i hvilken kasus.
Du skal kunne det bestemte og ubestemte artikels bøjning og forstå, hvordan den anvendes i samspil med sætningsanalysen.
Du skal kunne anvende den bestemte og ubestemte bøjning korrekt i skriftlige enkle sætninger og være bevidst om sætningstyperne verballed, subjekt, verballed subjekt, subjektsprædikat, verballed, subjekt, direkte objekt, verballed, subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og sætte disse led i korrekt kasus.
Du skal kunne slå korrekt op i ordbog og opøve fokus på substantivers køn


Kernestof:
Chronik einer LIebe (i: Sønderskov; Sinding: Auf uns, Gyldendal 2016)


Supplerende stof:
Hermann, Mette "Wie Geht´s?" Tysk Grammatik, Sætningsanalyse, bestemt og ubestemt artikel
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tysk Opsamlingstest 1 19-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Grossstadtleben /Urbanes Leben

I dette forløb arbejder vi med fokus på storbyer og storbylivet. Undervejs i forløbet arbejdes med ordforråd og med mundtlig og skriftlig præsentation af inden for temaet.
Grammatisk arbejder vi med fokus på hjælpeverberne og regelmæssige verber.
Desuden har eleverne arbejdet med udtrykket "es gibt".
I forbløbet indgår mundtlige oplæg i grupper om forskellige storbyer i Tyskland og to mindre byer i Østrig og Schweiz, da vi har modersmål-elever, der kommer derfra.

Succeskriterier:
- Du skal have viden om de største byer i Tyskland
- Du skal kunne bøje og  anvende de regelmæssige verber skriftligt og være bevidst om bøjningen, når du taler tysk.
- Du skal kunne anvende udtrykket "es gibt"
- Du skal kunne anvende temaets grammatik og ordforråd til at kunne præsentere temaets tekster mundtligt og skriftligt.

Kernestof:
OK Kid: Stadt ohne Meer, 2013 (i: Sønderskov; Sinding: Auf uns, Gyldendal 2016)
Jens Eisel: Frei, 2014 (i: Sønderskov; Sinding: Auf uns, Gyldendal 2016)
Buck, Detlev: Knall Hart, 2007

Supplerende stof:
Hermann, Mette "Wie Geht´s?" Tysk Grammatik, Hjælpeverber og regelmæssige verber
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tysk Opsamlingstest 2 19-12-2018
Transskribering Lydfil og øvelser 28-01-2019
Lav en lille Film Virtuelt 6. januar 2019 06-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Nationalsozialismus. Ideologie

I forløbet tilegner eleverne sig viden om den nationalsocialistiske ideologi med særligt fokus på at være ung i det nationalsocialistiske samfund i 1930´erne. Der er fokus på at redegøre for den nationalisialistiske ideolgie og på forståelsen af identitet - gruppeidentitet og individuelle valg under nazismen som ung.
Materiale: Film: Napola. Hitlers Eliteschule
Kildemateriale: Adolf Hitler: aus: "Uber Judenderziehung" (1939)
Baldur von Schirach: Unsre Fahne flattert foran (1933)
Martina Reihard: " Baldur von Schirach. Der Mann, der Hitlers Jugend führte (2007)
I forløbet indgår og integreres løbende grammatikarbejde "Wie Gehts" Ordstilling - hovedsætning og ledsætning
Videoaflevering og skrivning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hier bin ich. Videoaflevering 11-03-2019
Napola. Jugenderziehung. Videoaflevering 08-04-2019
Virtuel Delopgaver 10-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Personcharakteristik

Afsluttende forløb, hvor vi træner ordforråd til personkarakteristik og inddrager de fiktive og ikke fiktive personer, der er indgået i de foregående forløb. Opsamling af grammatiske områder i løbet af skoleåret: Wie Geht´s: Kapitel 2: Sætningsanalyse og artikler, Kap. 3: Hjælpeverber og regelmæssige. Kapitel 4: Sætningstyper og konjunktioner, ordstilling i hoved-og ledsætning. Kapitel 5 Pronomener: relative pronomener, possessive pronomener
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Die Wende und 30 Jahre danach

Forløbet fokuserer på den aktuelle samfundsmæssige begivenhed i Tyskland 30 år efter murens fald med fokus på omvæltningen og tiden op til. Derudover indsigt i den tyske historie 1945-1961 og samtaler om Tyskland i dag. Vi integrere løbende grammatik i forløbet, herunder Adjektivernes bøjning og possessive pronomener. Wie Geht´s.
Materialer: Der Hausfreund i Auf Uns
Film: Der Tunnel
Manuskript: Der Tunnel. Scene 1-8
Die deutsche Geschichte 1945-1961 lærerforedrag og samtaleøvelser
Film: Ballon, 2018, Fælles ekskursion for skolens tyskklasserKino Roskilde
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Der Hausfreund Teil 1 28-08-2019
Der Hausfreund Zusammenfassungen 30-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Erster Weltkrieg

Forløbet giver optakt til klassens SRO, men vi fordyber os i emnet i tyskundervisningen, så det bliver et selvstændigt emne i undervisningen. Fokus på indstillinger til 1. verdenskrig og de mentale og fysisk menneskelige konsekvenser af krigen.
Materialer: Sendungen - Erster Weltkrieg
Arbeitsblatt: Einstellungen zum Krieg und Jugendlichen
Arbeitsblatt: Endlich Krieg
Arbeitsblatt: Sterben an der Front
Baggrundsteori om krigen
Lærerforedrag: Erster Weltkrieg - Kriegsverlauf
Lyrik: Georg Trakl: Grodek, 1916
Film: Im Westen nichts Neues, 1989
Novelle: Eric Maria Remarque, Kanonenfutter
Bild: Georg Grosz: The lovesick man, 1916
Begriffe und Merkmale: Roman, Film, Kurzgeschichte, Bild, Gedicht
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Erster Weltkrieg. Das Sterben an der Front 26-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Gattungen: Märchen

Fordybelse i genren Märchen. Merkmale und Begriffe, Märchen
Materiale: Grimm: Rotkäpchen
Film: Tykver, Lola rennt
Sesamstrasse: Dornröschen
Løbende integreret grammatik, fokus Repetition og Præpositioner m. akkusativ
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gattung Märchen und Rotkäppchen 29-01-2020
Virtuelt Lola rennt 11-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Hold sproget ved lige grammatik og ordforråd

Virtuel undervisning med fokus på repetition af grammatik og nyt fokus, som er præpositioner
Derudover selvtræning i Deutschkurs online
Ser tyske film og programmer, gamer på tysk osv., efter eget valg
Introforløb Corana-lock-down

Gattungen: Kurzgeschichte: Böll: Zur Anekdote der Arbeitsmoral
Textarbeit, Gesprächsübungen im Meet und Grammatik

Die deutsche Bundesliga und Corona. Google.de - Gesprächsübungen und Grammatik.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuelt Tysk 1 17-03-2020
Virtuelt Tysk 2 18-03-2020
Virtuelt Tysk 3 25-03-2020
Virtuelt Tysk 4 27-03-2020
Tysk Skriftligt 26-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer