Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Andreas Ingemann Bramsen
Hold 2019 EØ_C1 (3g eø C1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Virksomheden og dens omverden
Titel 2 Konkurrenceforhold og strategi
Titel 3 Marketing: Sælg, sælg, sælg!
Titel 4 Organisation og ledelse
Titel 5 Regnskab - så skal der tjenes penge

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Virksomheden og dens omverden

Faglige mål:
- at kunne redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen.
- at kunne redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed

Virksomhedens idé, mission og vision.
Virksomhedens interessenter.
Forretningsplanen.
Iværksættertyper.
Virksomhedsformer/selskabsformer.

SWOT-analysen.
PEST-analysen.
Porters diamant.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Konkurrenceforhold og strategi

Faglige mål:
- at anvende viden om virksomhedens branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder

SWOT-analysen.
PEST-analysen.
Konkurrenceformer.
Porters Five Forces (branche/markeds-analyse).
BCG-modellen (sammenholdes med PLC-kurven, s. 25 i "Luk virksomheden op").
Porters (tre) konkurrencestrategier.
Sammenhængen mellem Porters to modeller (markedsstrategi som indgangsbarriere for konkurrenter")
Ansoffs vækstmatrice.
Kilder til vækst: joint ventures, fusion, takeover, integrationsformer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Marketing: Sælg, sælg, sælg!

Faglige mål:
– at kunne anvende viden om en virksomheds afsætningsmæssige forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens parameterfastsættelse

Købsadfærd, købsbeslutning, købsmotiv
B2B/B2C
Segmenteringskriterier.
Målgruppebestemmelse, Minerva-modellen.
De 4 P'er:
- product
- price (prisfastsættelse)
- promotion (ATL og BTL)
- place (distributionsmodeller)
Marketing gennem PLC-kurven (PLC-kurven s. 25)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Organisation og ledelse

Faglige mål:
– at kunne anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder

Mekanistiske og organiske organisationsformer.
- fordelingen af myndighed og ansvar.
- organisationsstruktur, herunder linje-stab-princippet
- valg af organisationsstruktur

Kort historisk overblik og ledelsesteoriens udvikling (Taylor, Fayol, Mayo, McGregor)
Ledelsesformer.
Ledertyper (Adizes)
Motivationsteorier: Indre/ydre; Maslow og Herzberg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer