Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Informatik C
Lærer(e) Heidrun Weise Aldrich
Hold 2019 IF_C1 (2d3g if, 2d3g if (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Programmering i Scratch
Titel 2 HTML og CSS
Titel 3 JavaScript
Titel 4 Databaser, innovation og IT-sikkerhed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 HTML og CSS

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuel time 28/10: Analyse af websider 28-10-2019
Deling af designet 05-12-2019
Prøve i HTML og CSS 30-01-2020
HTML og CSS 12-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer