Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Thine Hvid
Hold 2019 ID_B3 (3g Id B3, 3g Id B3 (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fysiologi og træningslære
Titel 2 Badminton
Titel 3 Håndbold og teamsamarbejde
Titel 4 Den bevægende krop
Titel 5 OL, sport og politik
Titel 6 Redskabsgymnastik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Fysiologi og træningslære

I undervisningen har der været fokus på grundlæggende fysiologi og træningsfysiologi. I timerne trækkes der tråde til den praktiske undervisning. Følgende overemner er blevet gennemgået:
-energiomsætningen
-Lungernes opbygning og funktion
-Hjerte opbygning og funktion
-Aerob træning
-Anaerob træning
-Styrketræning
-Arbejdskravsanalyse
Teoretiske læringsmål: Eleverne skal kunne forstå og forklare diverse fysiologiske og træningsfysiologiske grundbegreber og anvende disse i en forståelsesmæssig sammenhæng. Eleverne skal desuden kunne tilrettelægge et træningsprogram og kunne gøre rede for, hvilke fysiologiske adaptationer programmet giver.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Badminton

I dette badmintonforløb fokuseres der primært på de tekniske færdigheder i badminton. Der introduceres til tekniske slag såsom lang og kort serv, netdrop, clear, drop, og lob gennem formelle og funktionelle øvelser og småspil. Der arbejdes også med slagkombinationer for, at eleverne trænes i at beherske de forskellige slag. Ligeledes har der været fokus på korrekt benarbejde fremme på forbanen.

Reglerne i single og double er desuden blevet gennemgået med eleverne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Håndbold og teamsamarbejde

I dette forløb kombineres den praktiske undervisningen med idrætspsykologisk teori.

Praktisk: Eleverne skal være i stand til at udføre fundamentale teknikker i håndbold korrekt og kunne anvende teknikkerne korrekt i kamplignende situationer. Der er blevet arbejdet med følgende teknikker og taktiske elementer i timerne: kaste, gribe, drible, forskellige skudformer, finter, forsvar (6:0 med stødende 3 ´er) og centerkryds.

I de fleste praktiske timer har eleverne været inddelt på faste hold. På disse faste hold har der både været fokus på teknisk/taktisk træning og på at optimere samarbejdet på holdet.  

Teoretisk: Eleverne skal kunne forklare begreber fra den læste litteratur og kunne anvende disse i en praktisk sammenhæng. Eleverne skal desuden kunne diskutere, hvordan samarbejdet i et team kan optimeres og arbejde med dette i en praktisk sammenhæng. Eleverne har på deres faste hold blandt andet udarbejdet forskellige målsætninger for forløbet (resultatmål, præstationsmål og procesmål) .
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Den bevægende krop

I dette forløb kobles teori og praksis.

I den praktiske del af undervisningen arbejdes der med dans og kreative bevægelser. Labans bevægelseslære er benyttet i undervisningen og eleverne skal kunne forklare BESS principperne og anvende disse i udformningen af egne dansesekvenser og til at analysere en dansesekvens. I undervisningen vil der desuden blive arbejdet med musikforståelse, takttælling, adaptation af bevægelser og improvisation i grupper. Den praktiske del af forløbet afsluttes med udarbejdelse og fremvisning af en performance i grupper

Teoretisk vil bevægeapparatets anatomi - led, knogler og kroppens store muskelgrupper blive gennemgået. Musklens opbygning og muskelkontraktion (tværbrodannelse) gennemgås og eleverne introduceres til bevægelsesanalyse. Det teoretiske forløb har fokus på, at eleverne på baggrund af tilegnet og forklaret viden skal kunne betragte anatomien og ledlæren ud fra et funktionelt synspunkt. Eleven skal opnå en bevidsthed om hvordan led og muskler bevæger sig i praksis. For at koble teori og praksis afleverer eleverne en opgave, hvori de blandt andet skal lave en bevægelsesanalyse fra en selvvalgt bevægelse fra deres danseperformance.
Ligeledes vil nervesystemet opbygning blive gennemgået og eleverne skal kunne gøre rede for, hvordan nervesystemet styrer kroppens bevægelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 OL, sport og politik

I de teoretiske timer skal eleverne i dette forløb stifte bekendtskab med de antikke og moderne olympiske leges historiske. Med udgangspunkt i de moderne olympiske lege vil der også være fokus på sammenblandingen af sport og politik. Her vil der være særlig fokus på Berlin 1936 og Beijing 2008.  

Eleverne har set dokumentaren: Sport med Hitler.

Læringsmål:
At kunne redegøre for de moderne olympiske leges historiske udvikling og for olympismen
At kunne forklare hvordan og hvorfor tyskerne brugte sport som propaganda
At kunne diskutere om danskerne skulle havde deltaget i OL Berlin 1936, OL Beijing 2008…
At kunne forklare hvilke aktører, der har interesser under afholdelsen af et OL
At kunne diskutere om sport/OL kan bruges som et middel til at forbedre menneskerettigheder/demokrati

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Redskabsgymnastik

Eleven har i dette forløb arbejdet med spændstighed, kropsbevidsthed og tillid.
Der arbejdes med rotationer, kipbevægelser og afsæt.
Der trænes forlæns og baglæns spring og sammensætning af forskellige spring.
Eleven introduceres til korrekt modtagning.

Eleverne er blevet undervist i følgende spring: Forlæns og baglæns rulle, håndstand, vejrmølle og hovedspring. Ligeledes har eleverne arbejdet med et selvvalgt spring (salto, kraftspring eller flik flak).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer