Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Mette Kirstine Dernoff Nielsen
Hold 2019 ID_B4 (3g Id B4, 3g Id B4 (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Arbejdsfysiologi og arbejdskrav
Titel 2 Forløb#2 Crossfit
Titel 3 Forløb#3 Badminton
Titel 4 Forløb 4 Styrketræning
Titel 5 Forløb#5 Sundhed og Sociologi
Titel 6 Forløb#6 Chachacha og performance
Titel 7 Forløb#7 Håndbold kultur og historie
Titel 8 Forløb#8 Håndbold
Titel 9 Forløb#9 Ski
Titel 10 Anatomi- herunder muskel/nervesystemet og skader

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Arbejdsfysiologi og arbejdskrav

Materiale:
Youtube klip:
(1) https://www.youtube.com/watch?v=hc1YtXc_84A    (respirationen)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=V1FAnE31AYs (oxygen transport fra lunger til celle)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=hCVLlTfenX0  (Hjertet) (2 sider)

Film:
Stig Serverinsen: CFU, Manden der ikke trækker vejret. Fra 14.46 og frem.

B-for bedre idræt. Wolf, T og Hansen, J. (2009). Gyldendal, København:
s. 68-104  (ca. 20 sider)

Idræt B – Idrætsteori. Franch, J., m.fl. (2009). Systime, Århus:
s. 210-213 + 229-231 + 259-264  (ca. 12 sider)

Kroppen i Fokus. Kirsten Hede & Paul Paludan-Müller. Nucleus (2012)
s. 47-50  (2 sider)

Ialt ca. 36 sider.
  
Undervisningsbeskrivelse:
Teorien kobles sammen med praktikken – Crossfit

I dette forløb skal eleverne vide hvorledes aerob og anaerobe processer skaffer musklerne energi og de skal forstå sammenhængen mellem lunger, hjerte, kredsløb og processerne der sker i musklerne.
Eleverne skal også kunne forklare hvorledes forskellige træningstyper af hhv. aerob og anaerob karakter har indflydelse på tilpasninger i kroppen (fx træningseffekter). Herunder redegøre for de forskellige træningstyper (aerob produktion vs. kapacitet og anaerob produktion vs. kapacitet). eleverne skal kunne anvende denne viden til at lave træningsplanlægning og derfor skal eleverne have forståelse for de træningsprincipper der ligger bag.

Eleverne vil i forløbet se forskellige film der skal give eleverne et bedre billede af det komplekse fx ift. ventilation og kredsløbets funktion m.m.

Under forløbet vil eleverne laver et simpelt blodtryksforsøg, hvor de på baggrund af forsøget laver en opgave aflevering. Eleverne skal på baggrund af forsøget havde fået viden om blodtryk og hvorledes dette ændres fra hvile til fysisk aktivitet.

Sidst i forløbet skal eleverne arbejde med arbejdskravsanalyse – der er særligt fokus på disciplinen fodbold, men eleverne skal kunne lave arbejdskravsanalyse på andre sportsdiscipliner fx Håndbold, eller badminton.

Derudover indgår elevernes træningsprojekt også i dette forløb. Det skal dog bemærkes at eleverne træner og foretager øvelser m.m. på deres C-niveauhold, men aflevere opgaven på B-holdet, hvor det forventes at teorien er tilsvarende niveauet på b-niveau.

Læringsmål:
+ Redegør for aerobe processer, herunder sammenhæng til anaerob processer

+ Forklare og kategorisere aerob og anaerob træningslærer

+ Anvende aerob såvel som anaerob træningslære i egen praksis såvel i case-sammenhænge

+ Præsentere væsentlige adaptationer ved hhv. anaerob- og aerobtræning

+ Forklare iltens vej fra atmosfæren til blodbanerne

+ Redegør for fagbegreber såsom:  hæmaglobin, hæmatrokrit, ventilation, blodtryk, puls, slagvolumen og minutvolumen

+ Redegør for hjertets opbygning og kredsløbets funktion og forskellige dele

+ Arbejde videnskabeligt + case-orienteret hvor eleven anvender arbejdsfysiologien og foretage dataindsamling

+ Foretage arbejdskravsanalyse


Opgaver:
Træningsprojektet, der laves på C-niveau og afleveres på B-niveau
Blodtryksforsøg


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blodtryksforsøg 13-09-2019
Træningsprojektet 24-11-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Crossfit

Læringsmål:
- Front squat/Overheadsquat/thurster
- Powerclean
- Snatch:
- Clean/jerk, push press
- Windmile
- Turkish getup
- Aerob træningslærer
- Anaerob træningsprinceipper
- Styrke træningsprincipper
- Drejebog i grupper (evt. afprøve drejebøgerne?)

Undervisningsbeskrivelse:
I crossfit skal eleverne arbejde med forskellige tekniske elementer såsom: Front squat/overhead squat/thursters, powerclean, snatch, clean and jerk og/eller push press, Turkish getup, swings og windmill.

De får kendskab til begreberne såsom: WOD, tabata, ladder, team WOD, AMRAP
Eleverne skal også arbejde med teorien, hvor de afprøver aerobe og anaerobe træningsprincipper, som er et sideløbende teoretisk forløb Aerob og anaerob træningslærer og arbejdskravanalyse.

Eleverne skal til sidst lave en drejebog, så de begynder at få en forståelse for eksamen.
Timerne  starter med en grundig opvarmning, enten af teknisk karakter eller almen karakter, efterfuldt af et teknisk element med fokus på et af ovenstående elementer.
Timen slutter med en WOD, hvor de eller det tekniske element indgår.

Succeskriterierne:
- Front squat/Overheadsquat/thurster
Gælden for dem alle. Fokus på korrekt benstilling dvs. skulderbredde afstand, knæ og tæer i samme retning, vægt midt på foden således at hæl ikke løftes. Desuden skal der være en godt opspænd og en fin linje i kroppen.
Overhead: bredt fat, skulder mod loftet, roter albuen og samle skulderbladene
Front squat: albuerne parallelle med gulv hele tiden
Thusters: ala frontsquat, fokus på energi fra benene føres til et pres.

- Powerclean eller snatch
Powerclean: Benstilling som ved squat, hænderne en tommel fra hoften, Hook grib, skuldrene foran stangen ved udgangsposition, fin linje i overkroppen med spændt core, eksplosiv hofte efterfuldt af Skulder shrug + hurtige albuer under barren
Snatch: Benstilling som ved squat, Greb = bred (tjek om stang ligger i hofteknækket), Hook greb, Skuldrene ud over stangen, Hoften extendere kraftfuldt, land i overhead squat position

- Clean and jerk eller push press
Clean and jerk: Clean som ved powerclean. Jerk; kom op i ret position, dyb i knæ efterfuldt af et press til split (land under stangen), ret op og samle ben

- Turkish getup:  
Fokus på at have en lige linje med kettlebel fra gulv til opretstående position

- Windmill:
Fodpositon, lige ryg og lige linje mellem armene, skud hoften ud til side.Materiale:
Thurster
https://www.youtube.com/watch?v=aea5BGj9a8Y

Overhead squat
https://www.youtube.com/watch?v=RD_vUnqwqqI

Front
https://www.youtube.com/watch?v=m4ytaCJZpl0


Power clean
https://www.youtube.com/watch?v=_LpPUmrKEg8
https://www.youtube.com/watch?v=GVt4uQ0sDJE


Clean and split jerk
https://www.youtube.com/watch?v=z-a7HsqPmuo

Turkish getup
https://www.youtube.com/watch?v=-_zTytmHM94&t=3s

Snatch
https://www.youtube.com/watch?v=9xQp2sldyts

Windmill
https://www.youtube.com/watch?v=VsxdNUc5Jb4

i alt 1-2 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3 Badminton

Forløbsbeskrivelse:
I badmintonforløbet vil eleverne lære om spillet ud fra et teknisk, taktisk og fysisk perspektiv. Eleverne vil ofte spille individuelt og gradvist i par/grupper i double. Eleverne vil få lektier for til hvert modul bestående af teknikvideoer og/eller paragraflæsning af regler. Spillet stiller høje tekniske krav, hvilket gør det svært på 7 moduler at mestre på højt niveau. I begyndelsen vil der derfor arbejdes med boldtilvænningsøvelser til at blive mere udfordrende i løbet af forløbet. Sekvenseringen vil bestå af tekniske deløvelser, hvor detaljer indøves, og gennem repetitioner skal eleverne forsøge at automatisere slagbevægsler og benarbejde. Gradvist bliver eleverne introduceret til flere tekniske elementer, herunder serv, benarbejde, clear og differentieret fokus på varieret spil med evt. smash/lop/drop (alt efter evne).
Taktisk lærer eleverne om opstilling på banen i single og double. De skal tænke i varierende skudformer og overveje skud i forhold til modstanders position. I double arbejdes der med defensiv og offensiv opstilling i spilsituationer. Gennem spilrelaterede øvelser opnås høj fysisk aktivitet på banen, og eleverne skal gerne opleve følelsen af flow i spilsituationer. Sidst i forløbet anvendes pulsudstyr til at optage elevernes fysiske aktivitet under forskellige kampsituationer. Eleverne arbejder med dataen i teoriundervisningen, hvor de skal forholde sig analytisk til de fysiske krav de udsættes for i badminton.

Succeskriterier:
Taktik; forståelse for defensiv og offensiv opstilling

Lang single serv:
Korrekt forhåndsgreb. Korrekt ben-stilling med forskudte fødder og vægten på  højre ben (hvis du er højre håndet).  Træfpunkt ved knæ og med næsten strakt arm. Rytmiske bevægelse med vægt overførelse, svingsløjfe og gennemsving.

Kort double serv:
anvender baghåndsgreb med tommelfingeren på den smalle side af grebet. Ketsjeren peger svagt nedad, og ketsjerhovedet holdes parallelt med nettet. Spilleren holder fjerbolden med to fingre og på fjerene, der er tættest på ketsjerhovedet. Servregler gældende. efter serv er udført kommer spilleren i position med løftet ketsjerag.

Clear:
Korrekt ben-stilling med forskudte fødder og siden til nettet. Balance, vægtoverførelse og rytmiske bevægelse i svingsløjfen med fokus på albuen, Træfpunkt med strakt arm over skulder og gennemsving

Benarbejde: Her kan udvælges en eller flere af følgende og det kan være med eller uden bold:
Benarbejde: (til clear)
Tydeligt/kraftfuldt retningsbestemt forspændingshop efterfuldt af Chasse og en Saksebevægelse
Benarbejde til forhånd netdrop
Tydeligt/kraftfuldt Retningsbestemt forspændingshop efterfuldt af et Chasse og Udfalds skridt
Benarbejde til baghånd netdrop
Tydeligt/kraftfuldt Retningsbestemt forspændingshop efterfuldt af et langt stemskridt. fodens placering er vigtigt

Da badminton er en svær teknisk disciplin at lære på 7 moduler, skal eleverne først og fremmest arbejde med elementerne isoleret set.
I kampsituationer forventes det ikke at eleverne kan demonstrere samme grad af teknisk niveau, som når de laver det isoleret set.
i kampene forventes det fx at eleverne i et clear står med siden til og holder korrekt på ketcher. At de i singlespil kan komme tilbage til spilcentrum og at de forsøger at variere deres spil.
i double skal vi se eleverne tydeligt tage stilling til defensiv eller offensiv opstilling.

Materiale:
pdf med regler (fra Badminton Danmarks hjemmeside)
Kendskab til regler, som kan anvendes i spilsituationerne. følgende regler forventes at eleven har kendskab til: Banen i single og double (s. 2, figur A), Ketchers dele (s. 5, figur C), Lodtrækning (s. 6, punkt 6), pointtælling (s. 6, punkt 7), Skift af side (s. 7, punkt 8), serv (s. 7, punkt 9), Single placering (s. 8, punkt 10), Point og serv (s. 9, punkt 10), Double (s. 9, punkt 11), Fejl (s. 10, punkt 13).


Forhåndsgreb
https://www.youtube.com/watch?v=nDjnTMgm6vM

Baghåndsgreb
https://www.youtube.com/watch?v=3VLBZECDO5A

Forhånds og baghåndsserv (Badminton Danmark)
https://www.youtube.com/watch?v=BQtzaTp1YUQ

Lang single serv (forhånd og baghånd)
https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU

Benarbejde til net - forhånd
https://www.youtube.com/watch?v=I_jM5mGA-Ss

Benarbejde til bagbanen – Forhånd
https://www.youtube.com/watch?v=YpQ_rgPamIs

Benarbejde til net – baghånd
https://www.youtube.com/watch?v=eOVrOeJjjno

Benarbejde til bagbanen – ”baghånd”
https://www.youtube.com/watch?v=ZDSGaoRrWL4

Clear:
https://www.youtube.com/watch?v=G5FbGtVG6a8


I alt. 5-6 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb 4 Styrketræning

Styrketræning og muskelopbygning:

Dette forløb ligger ind under aerob og anaerob, samt badminton.
Eleven skal kunne forklare hvordan en muskel er opbygget og hvordan den biokemiske muskelkontraktion finder sted. Eleven skal kunne redegøre for faktorer som spiller en rolle for muskelstyrken såsom: kraft-hastighed, neurale faktorer, fibersammensætning og længdespændingskurve.
De skal kunne forklare hvorfor nervesystemet spiller en væsentlig funktion for muskelfunktion, samt hvilke fysiologiske effekter (adaptationer), der kommer af styrketræning.
De skal kunne skelne mellem de forskellige fibertyper og have en ide om fordelingen af fibre hos forskellige atleter/sportsgrene.
Eleverne skal også kunne redegør for de forskellige kvaliteter der er ved styrketræning (Maksimal styrke, Eksplosiv styrke, Spændstighed og muskeludholdenhed) og lave et styrke-træningsprogram for en case-person, der er særligt målrettet en af disse kvaliteter.
I badmintonforløbet får eleverne lov at teste 1 RM, som de skal anvende i teoritimerne ift. at konstruere forskellige styrkerelaterede øvelser som kan forbedre en badmintonspillers præstation samt en roer og håndboldspiller. Her skal eleverne også kunne vurdere i hvilke sammenhænge det vil give mening at teste 1RM og hvornår det giver mening at benytte tabel 2.1, hvor man laver en teoretisk 1RM.    

Læringsmål:
Redegør for en muskels opbygning

Forklare og anvende de faktorer, der influere på muskelstyrken ( kraft-hastighedskurven, længdespændingskurven, Neurale faktorer og Fibersammensætning)

Vurdere hvilke primære fibertyper der relatere sig til forskellige sportsgrene

Overordnet kunne redegøre for nervesystemets betydning for bevægelse

Redegør for de forskellige kvaliteter der er ved styrketræning (Maksimal styrke, Eksplosiv styrke, Spændstighed og muskeludholdenhed)

Redegøre for de adaptationer, der kommer af styrketræning og lave træningsplanlægning med fokus på at forbedre nogle af de kvaliteter der er ved styrketræning

Vurdere i hvilke sammenhænge det vil give mening at teste 1RM og hvornår det giver mening at benytte tabel 2.1, hvor man laver en teoretisk 1RM


Materialer:
- Bojsen-Møller, Jens m.fl. (2006): Styrketræning. Brøndby: Danmarks Idræts-Forbund (DIF-kompendiet). Sider: 5-6 + s. 17 tabel 2.1  (ca. 3 sider)
- Wolf, Troels og Hansen, Jørn (2009): B - for bedre idræt.  København: Gyldendal. Sider: 106-124  ( ca. 15 sider)
- Artikel fra Web B: Muskelkontraktionens Biokemi (1 side)
- https://www.youtube.com/watch?v=uVFqEi5j1v0    -  Muscle tension  ‪Sarcomere length-tension relationship‬‬‬‬‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
- https://www.youtube.com/watch?v=JNPch-OORww -  (repetition af muskelopbygning og biomekanikken)  

i alt ca. 20 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 Sundhed og Sociologi

Forløbsbeskrivelse
Dette forløb starter med at behandle overemnet sundhed som går over i et sociologisk forløb.
Eleverne starter med at få indsigt i livsstilssygdomme forårsaget af inaktivitet, eleverne skal kunne redegør for de forskellige livsstilsygdomme og kommer med forklaringer på hvorledes fysisk aktivitet kan forebygge og/eller afhjælpe livsstilsygdomme.
Eleverne vil primært arbejde med sygdomme såsom: hjertekar, diabetes og knogleskørhed (herunder den kvindelige triade)
Efterfølgende skal eleverne arbejde med kropskompositioner. Her vil eleverne stifte bekendtskab med forskellige test (BMI, BIA, tang…..) hvor eleverne skal vurdere hvilke test der kan anvendes ved redegørelse for case-personers sundhedstilstand og hvilke fejlkilder der er ved de forskellige test. I denne forbindelse diskuteres kropsidealer også, som bliver overgangen til sociologi.
Under sociologi starter eleverne med at se på kvantitativ metode ved at se på idrætsdeltagelse. hvor mange dyrker sport? Hvorfor dyrker folk sport? Hvornår falder man fra? hvem, hvornår og hvorfor benyttes fitnesscenter fremfor foreningerne? Her diskuterer eleverne også om kropsidealerne er styrende for folks valg af aktiviteter.
Eleverne får også kendskab til to sociologiske teoretiker; Giddens, A og Bourdieu, P.
Eleverne skal kunne redegør for de to teoretikeres begreber og anvende dem i konkrete cases, såsom på forskellige dokumentarklip.

Læringsmål:
Redegør for livsstilssygdomme og forklare hvordan fysisk aktivitet kan afhjælpe personer med denne type sygdom eller forebygge.

Redegør for knogleskørhed og fysisk aktivitets påvirkning på sygdommen, herunder forklare hvad ”Den kvindelige triade” omhandler og hvilken betydning denne har for individet.
Kunne lave træningsprogram til personer med forskellige former for livsstilsygdomme herunder primært: knogleskørhed, diabetes og hjertekarsygdomme.

Redegør for det metaboliske syndrom.

Diskutere og vurdere hvilke test, der kan anvendes til at se på sundhed/sundhedstilstande. herunder diskutere hvilke fejlkilder der er?

Indsigt i hvor mange og hvorfor folk dyrker sport (Idrætsdeltagelse og kropsideal). Desuden hvornår falder man fra? hvem, hvornår og hvorfor benyttes fitnesscenter fremfor foreningerne? Her diskuterer eleverne også om kropsidealerne er styrende for folks valg af aktiviteter.

Redegør for Giddens teori og anvende den i praksis med særligt fokus på de fire udviklingstræk (globalisering, refleksivitet, aftraditionalisme og individualisme) herunder anvende fig 34 ”kroppens forskellige fremtrædelsesformer” (idræt B – idrætsteori s. 115). Og sekundært kunne forklare Giddens strukturationsteori.
Teorierne skal eleverne kunne anvende i analysesammenhæng.

Redegør for Bourdiues begreber med særligt fokus på: Kapitaler, habitus, felt og aktør/struktur. Anvende begreberne i analysesammenhæng.

Materiale:
Hvem er de sunde? kapital 3 Fra: ”Sygt sund!: perspektiver på sundhed og samfund” Af: Jesper Engsted, Rasmus Tranegaard Andersen. Columbus (2014). Uddrag fra s.35-53   ( ca. 8 sider)

Franch, J., m.fl.: Idræt B – idrætsteori, Systime, s. 73-88 og s. 113-116  (Ca. 10 sider)

Danskernes motions- og sportsvaner (2016). Pilgaard, M og Rask, S. Idrættens Analyseinstitut, København.
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/9a94e44b-4cf5-4fbe-ac89-a696011583d5  ( 7 sider)

Individualisme og det refleksive samfund, Fra Sociologi, Brejnrod (2009) s. 77-78 (ca 2 sider)

Artikel: “BMI Du skal veje mere end du tror”. Fra www.dr.dk (d. 19 feb. 2013). Af Thomas Helsborg. Lokaliseret d. 10/3-16. ( 1 side)
https://www.dr.dk/levnu/krop/du-skal-veje-mere-end-du-tror

Forbyggelse af overvægt og fedme (Æble og pærerform). Fra Recept på motion: motion som forebyggelse. Af Bente Klarlund Pedersen (2003). Nyt nordisk forlag. Uddrag af s. 93-94  ( ca. 2 sider)

Wolf og Hansen: B - for bedre idræt, Gyldendal: s. 24-36  ( ca. 10,5 side)

Web B Artikel: Forebyggelse af forhøjet blodtryk. Af Wolf, T. ( 1 side)

Træning som behandling af forhøjet blodtryk. Fra: Motion på recept –motion som behandling. Af Bente Klarlund Pedersen (2005). Nyt Nordisk Forlag (uddrag) s. 145-152 (forhøjet blodtryk)  ( 3 sider)

Træning – som forebyggelse af type 2 diabetes. Fra: Motion på recept –motion som behandling. Af Bente Klarlund Pedersen (2005). Nyt Nordisk Forlag (uddrag) s. 116-127 ( ca 4 sider)

Artikel: “Sports kvinder spiser for lid tog forkert”. Fra www.b.dk (Berlinske) (19 apr. 2010). Af Marianne Fajstrup. Lokaliseret d. 10/3-16 ( ca 1 side)
http://www.b.dk/viden/sportskvinder-spiser-lidt-og-forkert

Knogleskørhed. Fra: Motion på recept – motion som behandling. Af Bente Klarlund Pedersen (2005). Nyt Nordisk Forlag  (uddrag) s. 221-228 ( ca 6 sider)

Artikel: ”Unge vælger den organiserede idræt fra”. Af Louise Mørch Vilster Berlinske.dk
opdateret d. 30. august 2007 ( 1 side)
https://www.berlingske.dk/samfund/unge-vaelger-den-organiserede-idraet-fra

”Hård udenpå”
https://www.dr.dk/tv/se/hard-udenpa/hard-udenpa-2/hard-udenpa-1-4#!/04:08
(Simon, 28 år: 04:50-09:10 & 23:10-27:30)  ( 1 side)

Min sindssygt sunde familie” på CFU (00:00-05:40) ( 1 side)

”Rigtige mænd”
https://www.dr.dk/tv/se/rigtige-maend/rigtige-maend-2/rigtige-maend-1-6#!/03:02 (se fra 00:00 -  07:00).  ( 1 side)

I alt 59,5 side
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6 Chachacha og performance

Forløbsbeskrivelse:
I dette forløb bliver eleverne introduceret for dansestilarten Chachacha. Eleverne bliver instrueret i grundtrinene til chachacha samt den åbne og lukkede fatning. Derudover vil eleverne blive introduceret til to variationer  Spotdrejning og alemana (lærerstyret)
Der udvælges forskellige variationer, som eleverne underviser hinanden i. Eleverne får også lidt kendskab til, hvor chachacha stammer fra og  hvorledes chachacha adskiller sig fra fx hip hop som de har stiftet bekendtskab med i 2G (C-niveau)

Eleverne arbejder også med Labans BESS koncept med tanke på, at få teorien ind på kroppen. Eleverne skal kunne finde på 1-2 øvelser der tilgodeser de forskellige elementer i BESS, dette kan eleverne eventuelt anvende i en drejebog.

Sidst, skal eleverne arbejde med performance i form af; at fortælle historier med kroppen, komme ud over scenen  og finde bevægelser, der understøtter musikken.

Eleverne kan dermed til en eksamen blande elementerne fra de tre pinde; Laban, Chachacha og "performance", men Chachacha skal være en del af eksamen/drejebogen.

Læringsmål
- det forventes at man som minimum i dette forløb kan vise grundtrin i chachacha samt to-tre forskellige variationer (sammensætte og koordinere).
- vedr. grundtrin og variationer, skal eleverne have fokus på at de som hovedregler skal have vægten midt på foden i hvert trin, storetåen skal have kontrakt med gulvet i trinene og undgå at sætte hæl i først. Gåtrinene på 2 og 3 skal være på strakte ben. (som differentiering kan der fokuseres på hoften og armenes bevægelser, men dette er ikke et krav).
- det forventes at eleverne kan starte på taktslaget 4 og følge rytmen i musikken (rytme og musikforståelse).
- det forventes at eleverne som minimum kan finde på 1-2 elementer til hhv. Body, Effort, Shape og Space (BESS) (bevægelseskvalitet)
- det forventes at eleverne med deres kroppe kan understøtte en bestemt stemning i musikken (performe)


Materiale:
Susanne Ravn (2005): ”Med kroppen som materiale – om dans i praksis”. Syddansk Universitetsforlag. (uddrag om Rudolf Laban og BESS)  ( 2,5 side)

Uddrag fra: Youbio kapitel 32; Vild med dans. s. 703-705 ”Latindans – Chachacha”  ( ca 2 sider)

Grundtrin og variationer:
New york - https://www.youtube.com/watch?v=nZsMtAr3s7A&feature=youtu.be  
Hand to hand - https://www.youtube.com/watch?v=ak2z5rwX484&feature=youtu.be
Triple lockstep - https://www.youtube.com/watch?v=I-oC7kQIxSA&feature=youtu.be
Skulder ved skulder - https://www.youtube.com/watch?v=OphrBerDuzY&feature=youtu.be
Cuban breaks - https://www.youtube.com/watch?v=XXshr3mJa6Y&feature=youtu.be
Grundtrin med lukket fatning https://www.youtube.com/watch?v=M1TirmZOaVc&feature=youtu.be
Grundtrin med åben fatning https://www.youtube.com/watch?v=oE0T_o_44RY&feature=youtu.be
Spotdrejning til herrens højre https://www.youtube.com/watch?v=vz0b6u7b9cA&feature=youtu.be
Spotdrejning til herrens venstre  https://www.youtube.com/watch?v=u21D9UXiTiA&feature=youtu.be
Alemana https://www.youtube.com/watch?v=j9euAHdxZk4&feature=youtu.be


i alt: 6,5 sideIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#7 Håndbold kultur og historie

Dette forløb er et tematisk forløb, hvor der i de praktiske timer spilles håndbold.
I de teorietiske timer arbejdes der først med idrættens oprindelse. Eleverne skal arbejde med hvilke roller idrætten/legen havde og forklare, hvad der senere fik sporten til at opstå.
Eleverne vil få et indblik i fodbolden og håndboldens opståen, hvor de i grove træk skal kunne redegør for sportsgrenenes forandring frem til i dag. Desuden skal de diskutere, hvorledes sporten ser ud i dag for eksempel med afsæt i fodbold, håndbold eller ekstremsport. Her skal eleverne også inddrage deres viden fra forrige forløb vedr. Sociologi. og se på om den Senmoderne karakteristik af samfundet kan anvende til at karakterisere sporten i dag.  
Eleverne får også et indblik i OL, med særligt fokus på 1936 (Berlin) og 2008 (Beijing). Her skal eleverne diskutere hvorledes sport og politik er sammenblandet, og om de bør være dette eller om de kan adskilles? Burde Danmark havde deltaget i OL i Berlin 1936 og hvorledes anvendte tyskerne sporten som propaganda.
Eleverne vil i en praktisk time skulle lave test som de kan anvende i en kapacitetsanalyse. I den efterfølgende teoritime, vil eleverne arbejde med data fra forskellige forsøg/projekt, således at eleverne får indsigt i de arbejdskrav håndboldspillet stiller til en udøver generelt men også ift. positioner på banen samt kønsforskelle.  

Forløbets læringsmål er som følger:
Redegør for idrættens udvikling og formål i grove træk og Diskutere hvad lege har tilført samfundet
Hvornår vandt sporten frem og hvorfor?
Hvilke fællestræk er der mellem samfundets karakteristik og sporten
Hvor stammer fodbold fra og Hvordan har fodbolden udviklet sig
Hvilket formål har fodbolden haft genne tiden?
Redegøre for hvordan og hvorfor sport (herunder OL i 1936) blev brugt til propaganda i det nazistiske Tyskland (kom med konkrete eksempler)
Forklare hvordan den nazistiske propaganda påvirkede dansk idræt  før, under og efter OL i Berlin
Diskutere om DK burde have deltaget i OL 1936 og om DK burde have haft idrætssamkvem med tyskerne under krigen og besættelsen
At kunne forklare håndboldspillets opståen og spillets struktur anno 1900 samt kunne forklare forskellene ml håndboldens opståen til håndbolden i dag (i grove træk)
Lave en kapacitetsanalyse af egen data og Lave en arbejdskravsanalyse af håndboldspillet generelt, men også konkretisere forskellige arbejdskravs til hhv. Fløj-, Back- og stregspiller
Hvilke kønsmæssige forskelle er der i arbejdskravene til hhv. mandlige og kvindelige håndboldspiller
At redegøre for hvem IOC er og hvad deres rolle er under OL
At undersøge og vurdere om det i moderne OL er muligt at adskille sport og politik samt  diskutere og vurdere om OL bør være en platform til at sprede politiske budskaber
(udgangspunkt i OL Beijing 2008)Materialer:  
Krop og samfund af: Jensen, Pedersen og Jagd (1995) Gyldendal s. 9-16 + 23-26 (8 sider)

Grønkjær, A. og Holt Olsen, D (2007). Turbine Forlaget. Fodbold, Fairplay og forretning – Dansk klubfodbolds historie. Afsnit: ”Fodbold spillet kommer til Danmark” s. 14-19 (4,5 side)

Fodbold med fjenden – Dansk idræt under hagekorset af Hans Bonde. Syddansk Universitetsforlag (2006). Uddrag af s.225-249 (13 sider)

CFU film:
- Sport med Hitler

Det senmoderne samfund og sport (med fokus på afsnittet: ”Den kulturelle frisættelse” af Thomas Ziehe).  Fra: Sporten i samfundet – sociologi, politik og økonomi. Af Stig F. Sørensen (2017) Systime (e-bog uddrag) (2,5 side)


” Håndbold fra skole til klub” s. 16-21.  I: Idræt I skolen af Andersen, M og Andersen, B. (1985) årg. 8, nr. 6 (5 sider)

videnskab.dk. Håndbolden startede i Danmark. Af Borberg, P. (26. januar 2009) (2 sider)

Sammenhæng mellem core stabilitet og præstationsevne hos mandlige elitehåndboldspillere (juni, 2011) uddrag fra et Bachelorprojekt. Af Hansen Anderson, G., Andsbjerg Jensen, L., Dam Bjørkman, S. og Borg, B. (2 sider)

Håndbold. Af Kurt Jensen, Team Danmark testcenter på Syddansk Universitet. (Reference: Mean Heart Rate During International Matches Depend on Endurance Performance) (1 side)

Analyse fra Syddansk Universitet af: Cand. Scient Lars Bojsen Michalsik. ”Forskel på kvinder og mænd”. (1/2 side)

På sporet af det olympiske af Bender, Brok & Jørgensen (2000) Danmarks Idræts Forbund. Uddrag s. 23-24 + 35-37 ( 4,5 side)

Danske atleter bakker op om Kronprinsens IOC-kandidatur. Af Lars B. Jørgensen. Berlinske (feb. 2008)  (uddrag) (2,5 side)

Brian Mikkelsen truer med at boykotte OL-åbning. Informationen Apr. 2008. (uddrag) (2 sider)

Idrætshistorie antal sider i alt:  47,5 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#8 Håndbold

I dette forløb vil eleverne arbejde med de basale teknikker inden for håndbold, såsom driblinger, kaste/gribe og bevægelse på banen.

Der er særligt fokus på stødkastet, som skud og aflevering.
Eleverne har i timerne arbejdet med Centerkrydsmed og uden forsvar 6 mod 6 og 3 mod 3. derudover har eleverne arbejdet med presbevægelsen.
Der er også i mindre omfang arbejdet med angrebsystemet "østtysker". men det primære ift. angreb er centerkryds og pres,

Isoleret og med moderat forsvar er der arbejdet på to finter (Radjenovich og to fodsfinten). særligt korrekte taklinger har været i fokus under denne øvelse for forsvarspilleren.

Der er i mindre omfang arbejdet på Screening og kontraøvelser.

I forsvar har eleverne kendskab til forskellige former for forsvar (6:0, 3:2:1, defensivt og offensivt, dække lavt vs højt og zone vs mand mand). dog er der i kampene været fokus på 6:0, dække lavt med stødende 3'er.  

I en af de praktiske timer arbejde eleverne med forskellige test (Brutal mave, Agilitybane, 30 m Sprint og lodret hoppehøjde) her  skulle eleverne teste dem selv og med denne baggrundsviden lave en kapacitetsanalyse af dem selv,  sammen med en arbejdskravsanalyse af håndboldspillet generelt (dette foretog de i en teoritime) således skulle eleverne få indsigt i hvilke krav håndboldspillet stiller til en udøver, og hvor de selv lå henne i forhold til disse krav.

Eleverne arbejdede til slut med drejebog over forløbet.

Eleverne er evalueret på følgende parameter:
- Kast; stødkast stående og i bevægelse
- finter uden forsvar og med moderat forsvar (her med fokus på korrekt tackling)
- Centerkryds med moderat forsvar
- kamp med stødende 3’er

Materiale:
Angreb basisteknik grundspil og bevægelse 2 (DHF – Dansk Håndbold Forbund)
https://www.youtube.com/watch?v=0Ne0KDPa2HU

Angreb basisteknik grundspil og bevægelse 1 (DHF – Dansk Håndbold Forbund)
https://www.youtube.com/watch?v=KfQHdDysOgk

DGI - Centerkryds
https://www.youtube.com/watch?v=jU0CL_CJwZs

DGI - Evighedskrydset
https://www.youtube.com/watch?v=AZ_9dz_RqgI

DGI - Tofodsfinte
https://www.youtube.com/watch?v=VIrCYeGHke4

DGI - Radjenovic finte
https://www.youtube.com/watch?v=YXqGoCMF29g

DGI - Screening:
https://www.youtube.com/watch?v=vFDK3a4ajeQ&list=PLC073666EB972017E&index=1

Trefodsfinte (DHF – Dansk Håndbold Forbund)
https://www.youtube.com/watch?v=qd98yUB6_AU


Bevægelse i Forsvar. Coaches' View Russia defense steal Jan 21 | IHFtv - World Men's Handball Championship Qatar 2015
https://www.youtube.com/watch?v=KxTWiBHIQ7g&list=PLIfOwgX6ffBPt1hMEEGBC2iagAqiqPVUk

Forsvar 6:0. Hk Halden.
https://www.youtube.com/watch?v=aE_zCynhBFI


Håndbold Kompendiet s. Læs s. 33 om stødkast, s. 38-39 Om Screening, s. 43-44 om forsvarsteknik, s. 82-87 om forsvar, s. 100 om Østtysker ( 10,5 side)

Reglerne kort fortalt (Dansk Håndbold Forbund) (2 sider)

Begynder guide til håndbold. Alt om håndbold på; 888 sport.dk (juni, 2017) (4 sider)Sider i alt; 16,5 side (eksklusiv videoer)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#9 Ski

Eleverne undervises i et sikkert og dynamisk skiløb med udgangspunkt i det niveau, de befinder sig på hhv. nybegynder, begynder, let øvet & øvet. I den praktiske undervisning undervises i tekniske færdigheder med fokus på sving og kræfter, udgangsposition, styring og kantning.


Undervisningsformen er primært lærerstyret, men eleverne skal også selv arbejde videre med udvalgte fokuspunkter, når de ikke undervises. De skal desuden være i stand til at evaluere både egne og andres tekniske færdigheder.  


Særligt fokus til begyndere:
Introduktion til plovsving og grundsving


Særligt fokus til let øvede:
Introduktion til plovsving, grundsving, åben parallelsving og stemsving med stavisæt


Særligt fokus til øvede:
Introduktion til parallelsving med korrekt stavisæt og dynamiske parallelsving


Teori - alle læser:
Side 18 -21 (skiteknik), 23-27 (udgangsposition), 36-38 (trykkontrol), 49-51 (svingets faser) fra ski-kompendium.

De elever som ikke deltager i skituren aflevere et skriftligt produkt som de sidst i forløbet fremlægger for de andre ved 1) at forklare arbejdskravene til en alpinskiløber  samt fremlægge og instruere de øvrige elever i et grundtræningsprogram for skiløb

BEMÆRK dette forløb opgives ikke til eksamen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Anatomi- herunder muskel/nervesystemet og skader

Fysiologisk:
Muskler, muskelopbygning og bevægelse.
Den studerende skal kunne de væsentligste led, knogler og muskler (mindst på dansk, men der vil også blive brugt de latinske betegnelser), samt kunne bruge den fagrelevante nomeklatur ved bevægelses analyser.
Eleven skal kunne forklare hvordan en muskel er opbygget og hvordan den biokemiske muskelkontraktion finder sted. Eleven skal kunne redegøre for faktorer som  spiller en rolle for muskelstyrken såsom: Muskel fibertyperne, kraft-hastighed, neurale faktorer, fibersammensætning og længdespændingskurve.
De skal kunne forklare hvorfor nervesystemet spiller en væsentlig funktion for muskelfunktion, samt hvilke fysiologiske effekter, der kommer af træning generelt og styrketræning specifikt.
De skal kunne skelne mellem de forskellige fibertyper og have en ide om fordelingen  af fibre hos forskellige atleter.
Eleverne skal kunne redegøre for forskellige træningsprincipper afhængig af de forskellige former for styrketræning, som de præsenteres for i grundbogen.  

Skader i idrætten.
Akut skade behandling. Skaders påvirkning samfundsmæssigt. Genoptræning af skader.
Der bliver arbejdet med skader inspireret af en Crossfit artikel, der fortæller om en øget risiko ved denne forholdsvis nye idrætsgren. Efter dette arbejdes der generelt.
Den akutte skades behandling øves efter RICE(M) princippet, ligeledes er genoptrænings delen bygget op som "hands on". Der arbejdes med tapening og elastik øvelser, i forbindelse med skader i henholdsvis ankel og skulder. Derudover arbejdes der med den samfundsmæssige påvirkning af skader. Økonomi analyser, cost benefit etc.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuel skelet opgave 14-04-2020
Virtuelle muskler 20-04-2020
Led arbejde 22-04-2020
Bevægelses analyse og case...sidste stik 06-05-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer