Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Mads Bering Svendsen
Hold 2019 EN_A1 (3g EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Modernism
Titel 2 Forløb#2 Architects of Self Destruction
Titel 3 Forløb#3 Post-Modernism
Titel 4 Forløb#4 New Zealand
Titel 5 Forløb#5 The American Dream then and now

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Modernism

Forløb om Modernism i England og USA. Fokus har ligget på modernistiske træk i litteraturen, herunder ice berg technique, stream of consciousness, the flaneur, fragmentation og forskellige skrivestile.

Sprogfærdighed:
̶ forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra
forskellige regioner og i forskellige stillejer
̶ udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og
velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og
med evne til selvkorrektion
̶ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og
engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
̶ skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på engelsk om komplekse emner med høj grad af grammatisk
korrekthed, beherskelse af skriftsproglige normer samt formidlingsbevidsthed

Sprog, tekst og kultur:
̶ analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske,
kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige
informationskilder
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
̶ behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning
̶ ordforråd, herunder orddannelse og idiomer
̶ sproglærings- og kommunikationsstrategier
̶ principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
̶ standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling
̶ det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
̶ faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre
engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Architects of Self Destruction

CORE MATERIAL
- Romeo and Juliet
    a) Prologue (act 1, scene 1)
    b) The first meeting (act 1, scene 5)
    c) The final scene (act 5, scene 3)

- Macbeth
    a) The witches and the prophecy (act 1, scene 1 + act 1, scene 3)
    b)  News of Banquo's death and the ghost (act 3, scene 4)

- Frankenstein, Mary Shelley,
- "The Black Cat", Edgar Allan Poe

THEORY
- "Tragedy", Shakespeare Lives and Works, Lund
- "Literary Background"
- "The Age of Shakespeare", Life and Literature, pp. 10-18
- Students’ own research on Gothic literature

SECONDARY MATERIAL
- "Why did Shakespeare love iambic pentameter?", TEDTalk
- Sonnet 18 (Shall I compare thee to a summer's day)


KEY WORDS AND PHRASES
Shakespearean sonnet, quatrain, couplet, iambic pentameter, catharsis, tragedy, the tragic flaw, the great chain of being, order and chaos, "the ulcer beneath the skin", Gothic literature, the sub-conscious
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3 Post-Modernism

Forløb om moderne identitet i literaturen.

Eleverne skal kunne:
Sprogfærdighed
̶ forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra
forskellige regioner og i forskellige stillejer
̶ udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og
velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og
med evne til selvkorrektion
̶ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og
engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
̶ skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på engelsk om komplekse emner med høj grad af grammatisk
korrekthed, beherskelse af skriftsproglige normer samt formidlingsbevidsthed
Sprog, tekst og kultur
̶ analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske,
kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige
informationskilder
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
̶ behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestoffet er:
̶ det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning
̶ ordforråd, herunder orddannelse og idiomer
̶ sproglærings- og kommunikationsstrategier
̶ principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
̶ standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling
̶ det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
̶ faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
̶ ̶ væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre
engelsksprogede regioner.
Kernestoffet udgøres af autentiske,


Opslagsværker brugt i undervisningen:

thesaurus.com
https://conjugator.reverso.net/conjugation-english.html
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.merriam-webster.com/

Grammatik:
minlaering.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4 New Zealand

Forløbet fokuserer på New Zealand i en post-colonial kontekst, med særligt fokus på maori-befolkningens historie, levevilkår og fremtidsudsigter. Herunder har vi også kigget på engelsk som lingua franca.

Sprogfærdighed
̶ forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra
forskellige regioner og i forskellige stillejer
̶ udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og
velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og
med evne til selvkorrektion
̶ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og
engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
̶ skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på engelsk om komplekse emner med høj grad af grammatisk
korrekthed, beherskelse af skriftsproglige normer samt formidlingsbevidsthed
Sprog, tekst og kultur
̶ analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske,
kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige
informationskilder
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
̶ behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning
̶ ordforråd, herunder orddannelse og idiomer
̶ sproglærings- og kommunikationsstrategier
̶ principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
̶ standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling
̶ det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre
engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 The American Dream then and now

Forløbet fokuserer på den amerikanske drøm som koncept, og hvordan den har udviklet sig over tid, fra i dag tilbage til The Civil War.

Sprogfærdighed
̶ forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra
forskellige regioner og i forskellige stillejer
̶ udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og
velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og
med evne til selvkorrektion
̶ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og
engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
̶ skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på engelsk om komplekse emner med høj grad af grammatisk
korrekthed, beherskelse af skriftsproglige normer samt formidlingsbevidsthed
Sprog, tekst og kultur
̶ analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske,
kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige
informationskilder
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
̶ behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning
̶ ordforråd, herunder orddannelse og idiomer
̶ sproglærings- og kommunikationsstrategier
̶ principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
̶ standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling
̶ det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
̶ faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre
engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer