Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Fysik A
Lærer(e) Daniel Hansen
Hold 2019 FY_A1 (3g FY A)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Mekanik 2
Titel 2 Løbende repetition og opgradering fra B
Titel 3 Elektrisk og magnetiske felter
Titel 4 Hospitalsfysik/medicinsk fysik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Mekanik 2

Mekanik og kinematik (AB)
- Repetition hastighed, acceleration, bevægelsesligninger, Newtons love, arbejde
- Kraftanalyse
- Gnidning
- Emek i frit fald/lodret kast
- Bevægelse på skråplan
- Videoanalyse
- Fjederkraft (Hookes lov) og svingninger
- Cirkelbevægelse, konisk pendul
- Gravitation og centralbeægelse
- Keplers love
- Stødprocesser, bevægelsesmængde
- Skråt kast
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 56 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Løbende repetition og opgradering fra B


Atomfysik, lys og kosmologi
- Emission/absorption
- Bohrs atommodel
- Dopplereffekt
- Diffraktion (dobbelt-  og enkeltspalte)
- Hubbles lov
- Keplers love
- Wiens forskydningslov (planck-kurver)
- Rødforskydning
- Partikel-bølge-dualitet
- de Broglie-bølgelængde
- Fotons bevægelsesmængde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hospitalsfysik/medicinsk fysik

...
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer