Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Peter Frederiksen
Hold 2019 KE_B1 (3g Ke B1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kemisk ligevægt
Titel 2 Syre base og pH.
Titel 3 Organisk kemi og isomeri.
Titel 4 Chromatografi
Titel 5 Kosten kemisk set.
Titel 6 Bioethanol
Titel 7 Forløb#6

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Organisk kemi og isomeri.

Der blev undervist i

Carbonhydrider, alkaner, alkener og alkyner.
Isomeri og systematisk navngivning.
Intermolekylære kræfter.
Reaktionstyper: Forbrænding, addition, substitution, elimination og polymerisation.
Stofklasser: Alkoholer, phenoler, aldehyder, ketoner, carboxylsyre, aminer og estere.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#6

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer