Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi B
Lærer(e) Marianne Skagen
Hold 2019 NG_B5 (3g Ng B5)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Plastik i havene
Titel 2 Stevns - geologi og ressourcer
Titel 3 Ressourcetryk og klimaforandringer
Titel 4 Hvorfor vil DK og Grønland eje Nordpolen?
Titel 5 Råstoffer, produktion og befolkningsudvikling
Titel 6 Naturkatastrofer

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Plastik i havene

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Ressourcetryk og klimaforandringer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Råstoffer, produktion og befolkningsudvikling

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer