Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Mediefag B
Lærer(e) Tina Bødker
Hold 2019 ME_B1 (3g Me B, 3g Me B (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Repetition
Titel 2 Dokumentar
Titel 3 Tarantino
Titel 4 Titelsekvenser
Titel 5 Den tredje guldalder
Titel 6 Eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Repetition

Repetition af c-niveau - fokus på filmsprog og grundlæggende terminologi.

LÆRINGSMÅL:
- eleverne skal kunne opremse filmiske og dramaturgiske virkemidler
- eleverne skal kunne forklare filmiske og dramaturgiske virkemidler
- eleverne skal kunne analysere filmiske og dramaturgiske virkemidler
- eleverne skal kunne anvende filmiske og dramaturgiske virkemidler

PRODUKTION:
- små repetitionsfilm, hvor eleverne i grupper filmatiserer og forklarer filmiske og dramaturgiske virkemidler. Filmene fungerer som film, som holdets elever kan se og lære af.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Dokumentar

LÆRINGSMÅL:
- eleverne kan beskrive fakta- og fiktionskoder
- eleverne kan definere den observerende, autoritative, performative og personlige dokumentar.
- eleverne kan analysere den observerende, autoritative, performative og i særdeleshed den personlige dokumentar
- eleverne kan analysere filmiske og dramaturgiske virkemidler
- eleverne kan integrere viden om den personlige fortælleform i produktion af egen film
- eleverne kan anvende filmiske og dramaturgiske virkemidler i produktion
- eleverne reflektere over og evaluere egen og andres produktioner

FAGLIGE MÅL:
– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film og tv-produktioner
– redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold
– anvende forskellige analysemetoder
– redegøre for, hvad der karakteriserer fakta og fiktion
– redegøre for centrale genrer
– redegøre for forholdet mellem et medieprodukts udformning og dets målgruppe
– anvende optage- og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder selvstændigt og nuanceret
– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser
– redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe
– forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion

ELEVERNE HAR SET:
- Family (2001, Saif)
- Min Morfars Morder (2004, Fauli)  

ELEVERNE HAR LÆST:
- DOX, side 16-22, 33-39, 59-61
- Kosmorama artikel om den intime dokumentar #229, side 40-46
- Ekko artikel ‘Family’
- Ekko artikel ‘Nærvær og distance’

PRODUKTION
Lommefilm, personlig dokumentar, individuel produktion
- 2-3 minutter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Tarantino

Auteurforløb om Quentin Tarantino.
Fokus på QTs auteurudvikling, samt mundtlig næranalyse.

Eleverne har set:
- Reservoir Dogs
- Jackie Brown
- Inglourious Basterds
- The Hateful Eight
- Once Upon a Time in Hollywood

Eleverne har læst:
- Gangsternes slutspil, artikel fra Berlingske
- Tvetydig stjerneskud, artikel fra Politiken
- Levende Billeder, side 85-87 (uddrag)
- Filmgenrer, side 52-54
- Hollywoodauteur, artikel fra videnskab.dk
- En begavet slambert, artikel fra Politiken
- Made in Hollywood, artikel fra Jyllands-Posten
- FILMNØRD, artikel fra Berlingske

Gruppearbejde om film og fokus på mundtlig næranalyse.

Skriftlig aflevering med fokus på næranalyse på skrift.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
The Hateful Eight 19-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Titelsekvenser

Praktisk forløb om serie titelsekvenser

Eleverne har set følgende titelsekvenser:
- True Detective, sæson 1 og 2
- The Walking Dead, sæson 1 og 2
- The Sopranos
- Norskov
- Mad Men
- Desperate Housewifes
- Dynasty
- Borgen
- Dexter
- Rellik
- Dark
- Stranger Things
- Boardwalk Empire
- Hill Street Blues
- Six Fet Under

Eleverne har læst:
- De Korte Medieformater, side 63-77

Eleverne har i grupper produceret en titelsekvens
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Den tredje guldalder

Forløbet startede med at se på blandingsformer og (tv-)seriens historiske udvikling. Dernæst var fokus på amerikanske serier fra den såkaldte 'Tredje Guldalder'.

LÆRINGSMÅL:
- eleverne kan gengive og huske amerikansk tv-serie-historie fra 1947-2016
- eleverne kan gengive og huske produktionsomstændigheder for amerikanske tv-serier.
- eleverne kan forklare forskellene på episode-, føljeton- og hybridserie.
- eleverne kan forklare årsagerne til opståen af den amerikanske tredje guldalder
- eleverne kan definere den tredje guldalder
- eleverne kan selvstændigt og i grupper analysere tv-serier fra den tredje guldalder
- eleverne skal kunne analysere filmiske og dramaturgiske virkemidler
- eleverne skal kunne forklare filmiske og dramaturgiske virkemidler

FAGLIGE MÅL:
– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af tv-produktioner
– redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold
– anvende forskellige analysemetoder
– redegøre for, hvad der karakteriserer fiktion
– redegøre for centrale genrer og programtyper
– redegøre for basale produktionsforhold på tv
– foretage en perspektivering til gennemgået stof
– anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på tv-programmer
– redegøre for forholdet mellem et medieprodukts udformning og dets målgruppe

ELEVERNE HAR SET:
- The Handmaid's Tale (sæson 1, afsnit 1)
- Better Call Saul (sæson 1, afsnit 1)
- Boardwalk Empire (sæson 1, afsnit 1)
- True Detective (sæson 1, afsnit 1)

ELEVERNE HAR LÆST:
- Derfor er der så mange gode TV-serier (artikel fra Århus Stifttidende)
- Kosmorama #248, 'Den serielle fortælleform', side 25-30
- De Levende Billeders Dramaturgi, side 350-359
- Fjernsyn for Viderekomne, side 26-31, 36-44, 79-82, 184-186, 245-251

Desuden har eleverne skrevet en individuel skriftlig næranalyse af True Detective
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Serie-aflevering 05-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer