Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Henrik B. Dahl
Hold 2019 MA_A2 (3g MA A2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Integralregning
Titel 2 Trigonometriske funktioner
Titel 3 Vektorfunktioner
Titel 4 Differentialligninger
Titel 5 Funktioner af to variable
Titel 6 Opgaveregning
Titel 7 Normalfordelingen
Titel 8 Beviser

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Trigonometriske funktioner

Trigonometriske funktioner
Materiale:
Lindhardt og Ringhof
Kernestof
Mat 3 stx
Per Gregersen og Majken Sabina Skov
Siderne: 66-69 og 72-75
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Funktioner af to variable

Funktioner af to variable
Materiale:
Lindhardt og Ringhof
Kernestof
Mat 3 stx
Per Gregersen og Majken Sabina Skov
Siderne: 134-141
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
OPGAVE 6 NY 05-12-2019
OPGAVE 7 12-12-2019
OPGAVE 7 NY 16-12-2019
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Beviser

Beviser
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
OPGAVE 11 05-03-2020
NY OPGAVE 11 09-03-2020
OPGAVE 12 10-03-2020
NY OPGAVE 12 12-03-2020
OPGAVE 13 21-04-2020
OPGAVE 14 28-04-2020
OPGAVE 15 11-05-2020
OPGAVE 16 02-06-2020
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer