Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Lisbeth Kjæreby Pedersen
Hold 2019 BI_C1 (3g bi C)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Sundhed - hvad spiller ind?
Titel 2 Kuk i hormonerne
Titel 3 Ta´en gentest - og hvad kan den bruges til?
Titel 4 Mikrobiologi
Titel 5 Planter og dyrs tilpasning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Sundhed - hvad spiller ind?

Sundhed - hvad spiller ind?

Hvad er sundhed?
Oversigt over kroppens organsystemer
Kost og kostråd
Makronæringsstofferne (kulhydrater, fedt og proteiner)
Opbygning og funktion af disse.
Fordøjelsen - opbygning og funktion.
Enzymer - funktion og virkemåde
Nedbrydning og optagelse af næringsstofferne
Cellen og cellemembranen
Transportprocesser gennem cellemembranen (passiv transport / diffusion og osmose, aktiv transport,
faciliteret diffusion)
Pro- og eucaryote celler
Tarmbakterier
Kost og sygdom
Diabetes (type 1 og type 2)

Journaløvelse: Det svulmende æg (osmose)

Rapportøvelse: Undersøgelse af enzymet katalase og dets effektivitet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
A. Biologirapport_Enzymer 03-09-2019
Virtuel time_Tarmbakterier 06-09-2019
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kuk i hormonerne

Kuk i hormonerne

Forplantning
Hormonel regulering - sædproduktion og menstruationscyklus.
Feed-back mekanismer af kønshormonerne
Prævention
Kønssygdomme (primært klamydia)
Befrugtning og graviditet
Hormonforstyrrende stoffer
Hormonforstyrrende stoffer og fertilitet, med udgangspunkt i maybebaby.dk
Hormonforstyrrelser (mennesker, zebrafisk)
Miljøbeskyttelse og bæredygtighed

Rapportøvelse: Graviditetstest - lær at afkode en graviditetstest
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
B. Biologirapport_Graviditetstest 05-11-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Ta´en gentest - og hvad kan den bruges til?

Ta´ en gentest - og hvad kan den bruges til?

Genetiske grundbegreber
Genetik og Mendel (1 gens udspaltning)
Stamtræer og nedarvningspricipper
Det centrale dogme
DNA og replikation, forud for en celledeling
Mitose og meiose
DNA, RNA og proteinsyntesen
Mutationer

Journaløvelse:
Majs-genetik (1 gens udspaltning)

Rapportøvelse: DNA-oprensning, DNA i løg
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
C. Biologirapport_DNA 12-12-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Mikrobiologi

Mikrobiologi

Bakterier og resistensudvikling
Vækst, vækstforhold og gæring
Evolution og evolutionsprincipper
Anvendelse, muligheder, problemer i forhold til mikroorganismer.
Virus

Journaløvelse: Gæringsøvelse - vækst og vækstforhold

Rapportøvelse: Antibiotika resistens (vækst af e.coli og antibiotika)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
D. Biologirapport_Bakterievækst og antibiotika 26-02-2020
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Planter og dyrs tilpasning

Planter og dyrs tilpasning

Cellebiologi og DNA - plante- og dyreceller
Økologi - abiotiske og biotiske faktorer
Fødekæder og fødenet
Energistrømme
Mikrobiologi - og bakteriernes betydning
Bæredygtighed
C-kredsløbet
Fotosyntese
Respiration
Sø-økologi (økosystem, samspil mellem arter)
Biodiversitet

Rapportøvelse: Fotosyntese og respiration

Journaløvelse: Planters tilpasning + Dyrs tilpasning
Journaløvelse: Makroindeks - undersøgelse af sø / biotop.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuel - økologi 06-03-2020
bi_16-03-2020_Stofkredsløb_virtuel_3gbi 16-03-2020
bi_02-04-2020_Økologi_kredsløb og nicher_Virtuel_ 02-04-2020
bi_20-04-2020_Søen_Virtuel 20-04-2020
E. biologirapport_Fotosyntese og respiration 05-05-2020
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer