Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Jette Kobberbøl
Hold 2019 NG_C1 (3g ng, 3g ng (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Naturgeografiske metoder og vandets kredsløb
Titel 2 Vores dynamiske Jord
Titel 3 Vejr og klima
Titel 4 Klimaændringer og bæredygtighed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Naturgeografiske metoder og vandets kredsløb

Læringsmål (stikord):
Kort og kortprojektioner, geomorfologi samt Danmarks landskaber
Faglige mål:
-udvælge og anvende digitale kort, geoinformation samt andre geofaglige repræsentationsformer.
Praktiske øvelser:
GIS-opgaver om Kornerup Å.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Vores dynamiske Jord

Stikord (læringsmål):
Jordens udvikling og opbygning, geologisk tid og aldersbestemmelse, livets udvikling, bjergarterne og deres kredsløb, pladetektonik, pladegrænser samt drivkræfterne bag de tektoniske pladers bevægelse, jordskælv, tsunamier, vulkaner; vulkantyper og udbrudsprodukter, hydrotermale dannelser.

Praktiske øvelser:
Relativ aldersbestemmelse, bjergarts-workshop (bjergarternes kredsløb, mineraler i granit mm), pladetektonik-puslespil, jordskælvsbølger, virtual earthquake, tsunami.

Kernestof:
Jordens og landskabernes processer
- Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
- Geologiske processer og kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer
- Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge
- Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vandløbs-felt- og -GIS-arbejde 08-10-2019
Virtuel time om jordskælv 15-11-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 17,31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Vejr og klima

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Klimaændringer og bæredygtighed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer