Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Billedkunst B
Lærer(e) Lise Vindel Pedersen
Hold 2019 BK_B1 (3g Bk B)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Abstraktion og kubisme
Titel 2 Fotokunst
Titel 3 Kroppen i kunsten
Titel 4 Arkitektur
Titel 5 Kunstnerfokus
Titel 6 Kuratering og periode
Titel 7 Fokus/Tema?
Titel 8 Eksamensprojekt
Titel 9 Forløb#9

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Abstraktion og kubisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Fotokunst

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kroppen i kunsten

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Arkitektur

Forløbet handler bredt om det arkitektoniske udtryk og om arkitekturanalyse. Vi har dels haft fokus på arkitekturens historie dels på samtidsarkitektur, på materialer og konstruktioner, bæredygtighed og steders identitet udtrykt gennem arkitektur.

Baggrundsmateriale:
Zoom s. 12-20
Design to improve life Education, 2014, s. 8-12
Egen ppt om stiltræk i arkitekturen fra antikken til i dag
New Nordic


Projekter:
Arkitektur med udgangspunkt i grundformer
Stedbestemt og bæredygtig arkitektur. En bolig med inspiration fra historisk periode (ppt) og med indtænkt bæredygtighed samt lokale forhold.
- målgruppebestemmelse
- fotoregistrering af byggegrunden
- grundplanstegning
- facade- og detaljetegninger
- undersøgelse og analyse af eksisterende arkitektur til inspiration
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kunstnerfokus

Forløbet fokuserer på den aktuelle, danske billedkunstner Julie Nord, og undersøger dels hendes teknik (tegning/akvarel) og ikke mindst hendes univers. Det er i høj grad et arbejde med den borgerlige kliche og individets trang til frigørelse fra denne.
Den praktiske side af forløbet består af fremstilling af et billede med udgangspunkt i en selvvalg eventyrfigur, og skal vise flere sider af denne og sætte den ind i et uventet kontekst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kuratering og periode

I forløbet arbejder eleverne individuelt med at fordybe sig i en periode og kuratere en udstilling som formidling af perioden.
Det praktiske arbejde består i at sammensætte en udstilling, skrive udstillingsintroducerende tekst og at fremstille et værk med periodetypiske træk (kunstform valgfri)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Eksamensprojekt

Holdet udfører deres individuelle eksamensprojekter.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#9

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer