Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Jakob Lægaard
Hold 2019 ME_C1 (3g me C, 3g me C (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb
Titel 2 Krigsfilm
Titel 3 Pilotproduktion
Titel 4 Eksamensfilm

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

Der arbejdes med filmsproget herunder de forskellige filmiske virkemidler og æstetik (beskæring, perspektiv, kamerabevægelser, klippestrategier, mise-en-scene (herunder lys og lyd) samt dramaturgi. Eleverne trænes i at kunne identificere de forskellige æstetiske og dramaturgiske virkemidler og derved bruge dem i henholdsvis analyse og i egne fremtidige produktioner. Eleverne introduceres også til genrebegrebet.

Alle dele introduceres ved hjælp af praktiske øvelser udført ved ipads.

Eleverne blev desuden introduceret til skolens klippeprogram (Movie Studio 11) via en klippeøvelse.

Eleverne har læst et lærerproduceret elektronisk kompendium (Meebook), som er skrevet ud fra Levende Billeder og Filmcentralens filmleksikon. Alle begreber her er kort beskrevet, hvorefter et citat er til rådighed som eksempel herpå. Både tekst og citater er en del af forløbets pensum.

22 normalsider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Krigsfilm


Tematisk forløb der spænder over både fiktion og fakta.
Der arbejdes med krigsfilmen som genre, samt dens undergenrer. Der trænes analyse af æstetiske og dramaturgiske træk, som er typiske for krigsfilm.
Eleverne blev kort introduceret for krigsgenren i computerspil og de tværmedielle muligheder på forskellige distributionskanaler og medie platforme.

Forløbets faktadel indledes med en definition af fiktion og fakta - og forskelle mellem de to. Vi gennemgår de dokumentariske grundformer, herunder den observerende, den autoritative og den deltagende.

Der arbejdes også med serie-fiktion med vægt på serie-dramaturgi - herunder gennemgås begreber som episodeserie og føljetonserie.

Fiktionsfilm:
- Fury (Ayer 2014)
- Platoon (Stone 1986)
- Inglourious Basterds (Tarantino 2009)

Dokumentar:
Armadillo (Metz 2010)
Min krig, E1(DR 2014 Duvå Hall )
Rød Zone, S3 E3 (TV2 2007 Brinch)

Litteratur:

Martin Houlind & Mimi Olsen: KRIG – forløb i medier, Lindhardt og Ringhof 2017
side 19-20, 27, 29-32, 36, 38, 40, 63-66, 76, 101

Dorte Granild & Mette Wolfhagen: DOX – forløb i medier, Lindhardt og Ringhof 2016
side 16-22, 33-39

Peter Harms Larsen: De levende billeders dramaturgi, DR Multimedie 2003
side 350-356

Tina Bødker: Seriens udvikling – fra TV-serie til streaming-serie, upubliceret 2019

Tina Bødker: Baseret på virkelige hændelser: Dokudramaet, upubliceret 2013
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Pilotproduktion

Forløbets overordnet læringsmål er, at eleverne i grupper laver en vellykket pilotproduktion, som er lavet for en bestemt forening/organisation, i en konkret kommunikationssituation og som når ud til en målgruppe via tydelige distributionskanaler. Produktionen skal afspejle, at der er arbejdet bevidst med disse tre aspekter.

Forløbet er bygget op omkring cases, som eleverne kan vælge i mellem. De må også gerne opstille deres egen case. De seks cases er udformet således, at de er konkrete, samtidig med at de giver eleverne mulighed for at være kreative selv. De kan arbejde med fiktion og fakta, én eller flere medieproduktioner, forskellige platforme, distributionskanaler og målgrupper.

Forløbet inddrager følgende af læreplanens faglige mål:
- Eleverne kan betjene optage- og redigeringsudstyr
- Eleverne kan i grupper planlægge, gennemføre og distribuere en medieproduktion
- Eleverne kan anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler
- Eleverne kan arbejde med mediefaglig værktøjer i præproduktionsfasen
- Eleverne kan tilpasse udtryksform til indhold, genre, kommunikationssituation og distributionskanal
- Eleverne kan forholde sig analytisk til produktionsprocessen og egen produktion.

Udstyr til rådighed:
Grupperne arbejder med forskellige modeller Sony Handycams i 4000-7000 kr størrelsen - f.eks. HDR PJ810E. Derudover har de Velbon DV-7000 stativ, boomstang, en forholdsvis billig ekstern mikrofon og hovedtelefon. Til redigering stiller skolen Movie Studio Platinum til rådighed.

Litteratur
Medieproduktioner – om kommunikationssituation, målgrupper og evalueringsformer: Ludvigsen, Malene Moesgaard, CUT november 2017, http://cutmagazine.dk/?p=119
Eksamensproduktioner i flere dele i Det Nye Mediefag: Engberg, Iben, Medielærerforeningen, 2017
Basal ophavsret og medietik – med særlig fokus på elevproduktioner i Det Nye Mediefag: Olsen, Mimi og Josephine Bock, Medielærerforeningen, 2017
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Eksamensfilm

Forløbets overordnet læringsmål er, at eleverne i grupper laver en vellykket eksamensproduktion. Grupperne får ret frie hænder i forhold til valg af genre og indhold. Men overvejelser om målgruppe, kommunikationssituation og distributionskanal skal selvfølgelig stadig indgå i grupperne arbejde.

Forløbet inddrager følgende af læreplanens faglige mål:
- Eleverne kan betjene optage- og redigeringsudstyr
- Eleverne kan i grupper planlægge, gennemføre og distribuere en medieproduktion
- Eleverne kan anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler
- Eleverne kan arbejde med mediefaglig værktøjer i præproduktionsfasen
- Eleverne kan tilpasse udtryksform til indhold, genre, kommunikationssituation og distributionskanal
- Eleverne kan forholde sig analytisk til produktionsprocessen og egen produktion.

Udstyr til rådighed:
Grupperne arbejder med forskellige modeller Sony Handycams i 4000-7000 kr størrelsen - f.eks. HDR PJ810E. Derudover har de Velbon DV-7000 stativ, boomstang, en forholdsvis billig ekstern mikrofon og hovedtelefon. Til redigering stiller skolen Movie Studio Platinum til rådighed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer