Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Niels Smedegaard
Hold 2019 MA_B2 (2b Ma B, 2b Ma B (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Differentialregning
Titel 2 Sammensat funktion og parallelforskydning af grafe
Titel 3 Naturlig logaritme og eksponentialfunktion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Differentialregning

Kernestof mat 2 STX
side 92-103, 110-117, 122-131
Tangenter og væksthastighed,  tangenthældninger, afledet funktion, sekanthældninger, regneregler for differentiation, monotoniforhold, optimering,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Naturlig logaritme og eksponentialfunktion

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer