Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Kemi A
Lærer(e) Peter Frederiksen
Hold 2019 KE_A1 (3g KE A)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kinetik
Titel 2 Spektroskopi
Titel 3 Termodynamik
Titel 4 Kemisk bindingsteori.
Titel 5 Chromatografi
Titel 6 pH og Bjerrumdiagrammer (repetition)
Titel 7 Enzymer og enzymkinetik
Titel 8 Bioethanol
Titel 9 Repetition og skriftlig eksamen-træning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kinetik

Kinetik.
Når forløbet er slut, skulle elven kunne:

Vide hvad der forstås ved en reaktionsorden.
Vide hvordan man ud fra en måleserie, tester om en reaktione er 0., 1., eller 2. orden.
Kunne opskrive hastighedsudtryk.
Kende aktiveringsenergiens betydning for en kemisk reaktions hastighed (Arrhenius ligning og Arrhenius plot).
Vide hvad der forstås ved en reaktionsmekanisme, og forstå hvordan en reaktionsmekanisme  bestemmer reaktionsordenen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Spektroskopi

Forløbet omhandler.
IR-spektroskopi
NMR-spektroskopi
Masse spektrometri (Lidt)


Eleverne skulle herefter kunne bruge et IR-spektrum, til at identificere forskellige atomgrupper/bindingstyper. Bruge NMR til identifikation af molekyler. Inddrage et massespektrum i stofidentifikation.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Termodynamik

Termodynamik.
Termodynamikkens 1. 2. og 3. hovedsætning. Entalpi (H), Entropi (S) og Gibbs-energi.

Herefter skal eleven gerne kunne:
Beregne hvor meget varme, som udvikles ved en kemisk reaktion ud fra standardentalpier.
Kunne afgøre om en reaktion er spontan ud fra ændringen af Gibbsenergien.
Kunne beregne en ligevægtskonstant ud fra ændringen i entalpi og ændringen i entropi (Van´t Hoffs ligning)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
3g KE A skr. prøve. Tilvalg 13-01-2020
3w KE A skr. prøve. Studieretning. 13-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kemisk bindingsteori.

Orbitaler op opbygningen af det periodiske system.
Enkeltbindinger og sp3-hybridicering.
Dobbeltbindinger og sp2-hybridicering.
Trippelbindinger og sp-hybridicering.

Kobling til spektroskopiforløbet:
Hybridicering og IR-spektroskopi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Chromatografi

Gaschromatografi. (GC)
Tyndlagschromatografi (TLC)
High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)

GC-MS, HPLC-MS
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 pH og Bjerrumdiagrammer (repetition)

pH-beregning.
Puffere
Bjerumdiagrammer.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 13. Undersøgelse af en puffer. 30-01-2020
Aflevering 13. Undersøgelse af en puffer. 30-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer