Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Latin B
Lærer(e) Ann-Sofie Lund Knudsen
Hold 2019 LA_B1 (2g3g La B, 2g3g La B (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Satyricon: Cena Trimalchionis
Titel 2 Pompeii - en by og dens skæbne
Titel 3 Kærlighedsforløb - Ovid og Catul
Titel 4 Augustus - Roms første kejser

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Satyricon: Cena Trimalchionis

Der læses et udvalg fra Satyricons Cena Trimalchionis med fokus på livstil, vulgært overforbrug og selviscenesættelse. Uddraget perspektiveres til Symposion og de brede linjer i tidens store fortællinger, Odysseen, Illiaden og Æneiden.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave I 20-09-2019
Opgave II 22-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Pompeii - en by og dens skæbne

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kærlighedsforløb - Ovid og Catul

Der læses tekster, der tematiserer kærlighed i Cæsars og Augustus' Rom.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Augustus - Roms første kejser

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer