Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Øvrige hold -
Lærer(e)
Hold 2017 SRP/d (2d SRP, 3d SRP)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Studietur til Liverpool med projekt
Titel 2 Sidste flerfaglige forløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Studietur til Liverpool med projekt

Tværfagligt s’tudietursprojekt : Studietur til Liverpool (11-15. marts 2019)

1. Udførlig plan m. beskrivelse af det flerfaglig forløb
2. skema for forløbet
3. læringsmål og succeskriterier
4. faglige mål
5. arbejdsformer
6. gruppeinddeling
7. produktform
8. litteraturliste over fælles materiale.

1. Udførlig plan m. beskrivelse af det flerfaglige forløb
Projektet har et formidlende aspekt. Fokus har været at eleverne skal kunne formidle viden korrekt og samtidig gøre sig kritiske metode overvejelser i forhold til deres produkter, både før udførelse og i overvejelser omkring det udførte projekt.
Fokus:  
- Hvordan formidler man viden om Liverpool til en konkret målgruppe?
- Hvordan kan man anvende sprog og fremstillingsform til at formidle historisk viden til en målgruppe?
- Hvilke valg er man nødt til at træffe, når man skal formidle historisk viden til en målgruppe bestående af 1.g-historieelever?
- At få erfaring for feltarbejde i forskellige fag

2. Skema for forløbet
Dage Indhold
Onsdag d. 27.februar 2019: 1 x 4 lektioner før rejse Eleverne får en introduktion til planen for studieturen og for projektet, samt læringsmål og krav, der skal opfyldes. Eleverne skal detaljeret planlægge deres projekt. De skal udfylde intentionen for hver eneste dag i projektet, hvad de regner med at skulle optage, hvem de skal interviewe, og hvad de skal researche. Denne dagsplan bliver lagt op i Lectio, printes ud og tages med på turen, hvor det bruges som stilladsering til det der skal udføres.
Mandag d. 11. marts til fredag d. 15. marts (20 lektioner under rejsen) Under studierejsen var eleverne på Beatles Museum, Liverpool Museum, The Slavery Museum og the Anfield Museum. Derudover har eleverne selv arbejdet med at finde eksperter at interviewe og indbyggere for at få et lokalt perspektiv.
Torsdag d. 21. marts og Fredag d. 22. marts (2 x 4 lektioner efter rejsen) Eleverne genintroduceres for metoder og læringsmål. Torsdagen bliver brugt til at redigere og gøre visuelt aspekt klart og øve sig til præsentationerne fredag.
Fredag er afsat til fremlæggelser og udfyldelse af porte folio.

3. Læringsmål og succeskriterier
Eleverne skal introduceres til og træne:
- At se virkeligheden som undersøgelsesobjekt
- At arbejde empirisk
- At udforme problemformulering og tilhørende underspørgsmål
- At planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag

Eleverne skal træne og videreudvikle:
- At mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.
- At gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser

4. Faglige mål
• Eleverne kan udvælge relevant fagligt stof med udgangspunkt i jeres viden om emnet.
• Eleverne kan tilrettelægge det faglige stof med henblik på en specifik målgruppe.
• Eleverne kan formidle i en form og med et sprog, der passer til den specifikke målgruppe.
• Eleverne kan producere en film, der indeholder en sammenhængende, mundtlig formidling samt billeder og baggrundslyd i en passende kvalitet.
• Eleverne skal kunne: afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling

5. Gruppeinddeling

• The Beatles: Tina, Tobias, Salin, Nicoline og Elias
• Multikulturalisme: Magnus, Sheila, Reem, Adia og Lukas
• Fodbold som socialt samlingspunkt: Louisa, Agnes, Naja og Sophie
• Fodbold som sammenhængskraft: Levin, Christine, Amal, Louis og Emil
• Religion - St. George Hall: Nikolai, Victoria, Mathilde, Wiliiam og Ersin
• Lokalidentitet i Roskilde: Sonita
• The Liverpudlian Identity: Alexander, Maggi, Mathias, Rianna, Siham

6. produktform
Eleverne bliver bedt om at lave en undervisningsfilm om Liverpool til en 1.g-historieklasse.
En oplysende dokumentar
I forbindelse med studieturen er opgaven, at de skal formidle jeres erfarede viden om Liverpool til en specifik målgruppe.
Princippet er, at de skal omsætte og genproducere den viden, de opnår om Liverpool gennem arbejdet med forløbet, og præsentere det i et færdigt produkt i form af en oplysende dokumentar, som målrettes mod en konkret målgruppe bestående af 1.g-historieelever.
Som en del af opgaven skal eleverne selvstændigt søge information, blandt andet på nettet, for derigennem at styrke deres kildekritiske informationssøgningskompetence i en konkret, faglig kontekst.
7. Litteraturliste over fælles materiale
”The Story of Liverpool” (2008), Alexander Tulloch: Contrasts
“The Beatles in Liverpool” (2012) Spencer Leigh: Beatle City
Faglig formidling.pptx
Indtroduction til forløbet.pptx
Praktiske oplysninger om 2.D’s studietur til Liverpool
Program for studieturen til Liverpool
Oplæg om Liverpool
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Sidste flerfaglige forløb

Sidste flerfaglige forløb - vi træner SRP!

Medvirkende fag: Dansk, Historie, Engelsk, Fransk, Samfundsfag

Eleverne får udleveret en problemstilling, som de så skal arbejde ud fra for at lave en problemformulering. Denne omsætter deres vejledere så til en opgaveformulering. Derefter formulerer eleverne succeskriterier til opgaveformuleringen og udarbejder et oplæg, hvori de reflekterer over arbejdsproces, processen fra problemstilling til opgaveformulering, succeskriterier, basal videnskabsteori og materiale.

Sidst i forløbet holdes en mundtlig prøve, hvor vi imiterer den mundtlige SRP-prøve.
(Der er lavet et dokument med flere detaljer, som eleverne skal kopiere over i egen portfolio)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer