Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Øvrige hold -
Lærer(e)
Hold 2017 SRP/y (2y SRP)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Studietur: Plastforurening, turisme og formidling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Studietur: Plastforurening, turisme og formidling

Med afsæt i overskriften "Plastforuering, turisme og formidling" skal eleverne med fagenene biologi og dansk undersøge deres eget projekt på studieturen til Mallorca.

De overordnede mål:
- At se virkeligheden som undersøgelsesobjekt
- At arbejde empirisk
- At udforme problemformulering og tilhørende underspørgsmål
- At planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag

Derudover er der også fokus på:
- At mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.
- At gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser

Produktkrav:
1 sides projektbeskrivelse af jeres undersøgelse:
- Problemformulering
- Underspørgsmål
- Overblik over feltarbejde og empiri
- Vigtigste konklusion på både problemformulering og underspørgsmål
Fremlæggelse: I har frie rammer i forhold til form, men jeres oplæg skal indeholde:
- Præsentation af pf og underspørgsmål
- Gennemgang af feltarbejde og empiri
- Konklusioner på jeres arbejde
- Overvejelser over fagenes rolle i jeres arbejde, herunder muligheder og begrænsninger. Hvad får I ud af at kombinere netop biologi og dansk?

I skal huske at øve jeres oplæg igennem, så jeres fremlæggelse fremstår som en samlet helhed, hvor alle i gruppen deltager aktivt. Sørg for at tale frit og uden oplæsning fra tekst. Print eller skriv stikord ned. Husk: Ingen skærme;-)

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer