Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Christina Kofod Kristensen
Hold 2019 re/2c (2c re, 2c re (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Satanisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion

Introduktion
Formålet med introduktionsforløbet er at introducerer eleverne for de grundlæggende elementer i religionsfaget.
Vi har fokuseret på følgende elementer
Definition af faget religion. Herunder anvendes Jørgen Podemann Sørensens definition.
Indefra og udefra begreberne anvendes for at få et begreb om hvordan man kan se og arbejde med religion ud fra en teoretisk tilgang
Desuden er myte og ritual blevet diskuteret. Herunder de forskellige klassifikationer af begge. For at kunne bruge dette aktivt er skabelsen fra Nordisk religion blevet anvendt

Materiale:
Grundbogen til Religion C, af Lene Madsen et al, Systime 2012. Side: 16-18, 253-256
Begrebsnøglen, af Carsten Lykke-Kjeldsen et al, Systime 2016. Side: 32-33, 66-68, 108-109
Nordisk religion – skabelsesmyten fra http://www.hindu.dk/1a/rt/1a.pdf
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kristendom

Dette forløb har især haft fokus på den formative periode af kristendommen samt protestantiske kristendom.
Faglige mål
– redegøre for grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser
– karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
– fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse (indefra) som ud fra sekulære, herunder religionskritiske (udefra), synsvinkler
– karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
– anvende elementær religionsfaglig terminologi
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Emner:
Generel Introduktion, skabelse, syndefald, synd i protestantismen, pagter (Abraham og Moses), påsken, næstekærlighed, det dobbelte kærlighedsbud, den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn, den nye pagt/Jesus, pinsen, Paulus, Luther, kristendom i Danmark og verden, Ramsdal
Biblen:
- 1 Mosebog 1-3, 1 Mos 17
- 2 Mos 19-20
- Markusevangeliet 14-16
- Lukasevangeliet 10,25-37
- Mattæusevangeliet 22,34-40
- Lukasevangeliet 15, 11-31
- Mattæusevangeliet 5-7
- Apostlenes Gerninger 1-2
- Paulus' Brev til Romerne 5,1-21
- Paulus' Første Brev til Korintherne 15,1-28
- Paulus' Brev til Galaterne 5,1-12
Grundbogen til Religion C af Madsen, Thelander-Motzfeldt m.fl.: s. 61-69, 82-83, 52-55, 59, 76,
De Kristnes Religion af Jens Forman, Systime 2008: s.155-157, 48-54, 70-73, 174-177, 142-143, 146-149, 179-180
Religion og Kultur af Esben Andreassen og Allan Poulsen, Systime 2014:  s.157-158,  s.169-170
Ordet og Jorden af Johnny Thidecke: s.50-52: og PG Lindhardt: Dans noget mere! - om fortabelse og fortabte sønner og Søren Krarup: Ingen syndsforladelse uden dom
Den Kristne tanke gennem tiden af Tage Bülow-Hansen: s.22-26
Religionerne af Jacobo og Josephsen: 242-244: Luther: Et opgør med gerningsretfærdighed
Uddrag af artikel på Religion.dk af Hanne Kjærgaard: Næstekærlighed i Kristendommen http://www.religion.dk/artikel/248256:Undervisning--Naestekaerlighed-i-kristendommen
”Jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk stod op af graven”: Jyllands-Posten | 25.12.2014 | af THOMAS VIBJERG MORTEN VESTERGAARD
” Gotfredsen: Per Ramsdal bør forlade folkekirken”:  Kristeligt Dagblad, 3.01.2015 af Sørine Godtfredsen
” Ramsdal fornægter troen på samme måde som Grosbøll”: Kristeligt Dagblad, 3.01.2015 af Henrik Højlund
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam

Islam
I dette forløb har vi fokuseret på følgende emner: generel introduktion, de 6 trosartikler, Muhammed, Koranen om Adam og Eva, de 5 søjler, sharia, muslimsk etik, euroislam og omvendelse  

Faglige mål, som eleverne skal kunne:
– redegøre for væsentlige sider af islam
– karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
– fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse (indefra) som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler (udefra)
– anvende elementær religionsfaglig terminologi
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.


Religioner Lever af Ballisager et al: 94-107, 112-123
Muslimernes religion af Jens Forman: 14-18, 55-56, 86, 128-135
Horisont af Jørn Borup: s.160-169, 199-200
Danske verdensreligioner – Islam af Kate Østergaard s.194-213
Sura 59:22-24
Sura 112
Sura 2:35-39
Sura 7:22-23
Sura 4:110
Sura 15:26-50
Sura 3:1-8
Sura 10:37-38,
Sura 56:1-56
Sura 23:102-105
Sura 4:115-117
Sura 4:79
Sura 7:178,
Sura 76:29-31

Al-Bukhari – Hadith samling. Religionshistoriske hovedværker i uddrag fra Systime: 7-9 (omkring Åbenbaring)
Hajj – BBC dokumentar
Hajj – vice dokumentar
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhisme

Der har især været fokus på Mahayana buddhismen samt følgende emner: den formative periode, de tre juveler (buddha, dharma, sangha), de 4 ædle sandheder, de 5 skandhaer, livshjulet, årsagskæden, den gyldne 8 ledede middelvej, karma, karuna, mêtta, etik, nirvana, parinirvana og boddhisattva

Faglige mål, som eleverne skal kunne:
– redegøre for væsentlige sider af Buddhisme
– karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
– anvende elementær religionsfaglig terminologi
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Tekster:
Grundbogen til Religion C af Madsen, Thelander-Motzfeldt m.fl.: s. 150-152
Religion og Kultur af Esben Andreassen: 59-68, 71-72
Horisont af Jørn Borup: 253-266, 280-283
Gads religionshistoriske tekster af Bendt Alster og Christian Lindtner, Systime 2016: ”Ungdommens oplevelse af Lidelse”
Buddhismen af Esben Andreassen: 83-84, 92-95
Buddhisme og åndemanere i Thailand af Frede Granum-Jensen: 20-23, 50-51,55-58
Buddhismen i Kina af Esben Andreasen: 15-17, 48-49
Buddhismen – Tanker og Livsformer af Jens Bruun: uddrag af s.67-73
Mennesket og Magterne af Esben Andreasen: 163
Buddhas budbringere, Temalørdag, DR2, 24-01-2004
The Buddhist Wheel of Life fra http://www.exoticindiaart.com/article/wheeloflife/
Uddrag af atikler om karma og etik af Jørn Borup
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Satanisme

I forløbet har eleverne arbejdet med satanisme med særlig fokus på ateistisk satanisme. Desuden er der arbejdet med satanisme som en udtryk for senmoderne religion og/eller religionskritik. Derudover er følgende emner og temaer blevet berørt i undervisningen:

- Ateistisk Satanisme
- Begreber og teori om religion i det senmoderne samfund.
- Forskellige typer Satanisme og Satanismens udviklingshistorie. Især på Church of Satan og The Satanic Temple
- Satanismens trosindhold og etik.
- Satanistisk praksis, herunder analyse af eksempel på et satanistisk ritual.
- Satanisme som udtryk for religionskritik, herunder Nietzsches kritik af kristendom.
- Satanisme som senmoderne religion.

Mål for forløbet:
- Kan forklare og anvende begreber og teori om religion i det senmoderne samfund.
- Kan diskutere Satanisme som et eksempel på en senmoderne religion.
- Kan forklare hovedtræk i Satanismens trosindhold og etik.
- Kan forklare centrale træk ved satanistiske ritualer.
- Kan analysere ritualet ”satanisk barnedåb” som et overgangsritual.
- Kender til træk i Nietzsches kritik af kristendommen.
- Kan diskutere Satanisme som et eksempel på religionskritik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer