Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Anne Marie Tuff
Hold 2019 re/2p (2p re, 2p re (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme - virtuelt forløb
Titel 5 Etik - virtuelt forløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion

Dette forløb har omhandlet en introduktion til religion i det senmoderne samfund samt generelle religionsfaglige begreber og metoder. Vi har blandt andet arbejdet med ritualer og eleverne har lært at anvende Podemann Sørensens ritual-myte-model og Van Genneps tre rituelle faser. Eleverne er også blevet introduceret til teorier om, hvorfor mennesker er religiøse og Ninian Smarts model om de 7 dimensioner.

Nøglebegreber:
Sekularisering - affortryllelse
Afsekularisering - genfortryllelse
Pluralisme
Eklekticisme
Myter
Ritualer
Helligt og profant
Religionsfænomenologi
Religionssociologi
Indefra- og udefra-synsvinkel

Tekster:
Grundbogen til Religion C: s. 10-12, s. 16-19, s. 245-258, s. 261-278
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kristendom

I dette forløb har eleverne arbejdet med den formative periode, hvor vi har talt om slægtskabet med jødedommen og de første menigheder af Paulus. Der har også været fokus på forskellen mellem den katolske og protestantiske kristendom (Luther) og næstekærlighedsbegrebet (også som det debatteres i dag), samt danskernes forhold til kristendommen og kristen praksis i nutiden.

Nøglebegreber:
Skabelsesmyten, Syndefaldet og forsoningslæren (påsken)
Den gamle pagt (Abraham og Moses) og den nye pagt
Messiasforventningen
De første menigheder (Paulus)
Helligånden (pinsen)
Næstekærlighed - det dobbelte kærlighedsbud
Treenigheden - gudsopfattelsen
To-naturlæren
Trosbekendelsen
Prædestinationslæren
Ritualer: Dåb, nadver, konfirmation, bryllup og begravelser er analyseret som overgangsritualer i grupper

Faglige mål:
Redegøre for grundlæggende sider af kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser
Redegøre for religiøse fænomener som myter, ritualer og lignelser
Anvende elementær religionsfaglig terminologi
Karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
Fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger ud fra religiøs selvforståelse (indefra) såvel som sekulære, herunder religionskritiske (udefra), synsvinkler
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder


Tekster:
Grundbogen til Religion C: s. 52-55, 59, 61-62, s. 71-73, s. 82-83, 253-256
Religion og kultur: s. 157-158, s. 169-170
De kristnes religion: s. 48-55, s. 70-73, s. 155-157, s. 174-177, 179-180
Den kristne tanke gennem tiden: s. 22-26
Religionerne af Jacobo og Josephsen: s. 242-244

Biblen: 1 Mos 1-3 (skabelse og syndefald), 1 Mos 17 (Omskærelsen), 2 Mos 19-20 (Åbenbaringen på Sinaj), Mark 14-16, Luk 10, 25-37 (Den barmhjertige samaritaner), Matt 22, 34-40 (Det dobbelte kærlighedsbud), Matt 5-7 (Bjergprædiken), ApG 1, 1-14, ApG 2 (Pinsen), Rom 5, 1-21, 1 Kor 15, 1-28, Gal 5, 2-12
Grosbøll, Thorkild: “Jeg tror ikke på sådan noget sludder” fra Kristendom.dk, 2010
Kjærgaard, Hanne: Uddrag af artikel “Næstekærlighed i kristendommen” på Religion.dk http://www.religion.dk/artikel/248256:Undervisning--Naestekaerlighed-i-kristendommen
Krarup, Søren: “Næstekærlighed og Kristendom” i Kristendom i Nutid 88-89
Alle tekster er samlet i kompendiet - undtagen grundbogen og de to sidstnævnte tekster, der er udleveret i undervisningen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam

Nøglebegreber:
De 6 trosforestillinger
De fem søjler
Sharia (herunder de fire former for sharia, som beskrevet i grundbogen s. 116: traditionalisme, modernisme, fundamentalisme og sekularisme)
Jihad - lille og store
Euroislam
Ritualer: Bøn, faste og valfart er analyseret som overgangsritualer

Faglige mål:
Redegøre for væsentlige sider af islam
Redegøre for religiøse fænomener som myte, ritual, åbenbaring m.v.
Anvende elementær religionsfaglig terminologi
Karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
Fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger ud fra religiøs selvforståelse (indefra) såvel som sekulære, herunder religionskritiske (udefra), synsvinkler.
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder


Tekster:
Grundbogen til Religion C: s. 92-96, s. 108-118
Horisont: s. 160-169, s. 188-191, s. 199-200
Religion og kultur: s. 182-184
Muslimernes religion: s. 19-29, s. 55-56, s. 128-134
Koranen: Oversat af Ellen Wulff (2006)
Sura 112
Sura 2, 255
Sura 2, 163
Sura 53, 1-23
Sura 3, 1-8
Sura 10, 37-38
Sura 4, 80
Sura 2, 106
Sura 56, 1-56
Sura 23, 102-105
Sura 4, 115-117
Sura 4, 79
Sura 7, 178
Sura 76, 29-31
Hadith fra Imam an-Nawawi: Fyrre Hadis (1981), s. 20 - om forudbestemmelse.
Hajj, BBC-dokumentar (2001)
Rashid, Kassem og Tønnsen, Aminah: “Må kvinder være imamer?” fra Religion.dk
Khankan, Sherin: “Danskerne kender intet til islams potentiale” i Politiken d. 25.7.2015
Dokumentar: "Den kvindelige danske imam" , DR (58min)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhisme - virtuelt forløb

Klassens tredje verdensreligion er buddhisme. Eleverne introduceres for centrale begreber og ideer i buddhismen, og vi læser en blanding af klassiske og repræsentative tekster. Klassen ser udsendelsen ’The Life of the Buddha’ tidligere vist på DR2 i forbindelse med temaudsendelsen om Buddhas Budbringere. Eleverne har arbejdet med Spiro’s typologi for praksis i buddhismen og anvendt begreberne ifm. ritualanalyse.

Særlige fokuspunkter:
Den historiske Buddha
Forskellen mellem Teravada og Mahayana (Sangha og etik)
Centrale buddhistiske dogmer, herunder de tre ædle juveler, de fire ædle sandheder, karma, samsara og nirvana
Buddhismens menneskesyn - de fem skandhaer
Praksis i buddhisme v/Spiros typologi: nirvansk, karmisk og apotropæisk buddhisme
Ritualer: glidefaldet, meditation og værdi- og frugtbarhedsritual.
Moderne buddhisme i vesten og Danmark

Baggrundsmateriale:
Religion og Kultur s. 59-63, 70-72
Horisont: s. 253-257, s. 260-264
Grundbogen til Religion C, s. 147-149, 150-153, 156-157
”Buddhas lære – dharma”, i: Buddhisme og åndemanere i Thailand, Granum-Jensen, Systime 2001:20-23
“Livshjulet”, i Buddhismen i Kina, s. 15-17
“The Buddhist Wheel of Life”, 2002: http://www.exoticindiaart.com/article/wheeloflife/

Kildemateriale
“Årsagskæden” i: Mennesket og Magterne - en tekstsamling til religion, af Esben Andreasen et al, s. 163
“Buddhalegenden”, i: Horisont. En grundbog i religion, Gyldendal 2013: s. 265-266
Livshjulet: http://www.bhutan.unescosamlingerne.dk/buddhismen-i-bhutan1
Benarestalen i: Buddhisme og åndemanere i Thailand, Granum-Jensen, Systime 2001:50-51
“Meditationsøvelser” af Thich Nhat Hanh, 1976, i: Buddhismen - tanker og livsformer, s. 67-73.
“Vejen med de otte led, der fører til lidelsens ophør” i: Buddhismen i Kina, Esben Andreasen, Systime, 2006, s. 48-49
”Hvem er jeg?” i: Buddhisme og åndemanere i Thailand, Frede Granum-Jensen, Systime 2001:55-58
“Sorgløs ungdom”, “Livets skyggesider”, “Den vordende Buddha forkaster streng askese” i: Buddhismen, Esben Andreasen, Gyldendal Uddannelse 2007:83-84
”Nirvana” og ”Nirvana er usammensat” i: Buddhismen, Esben Andreasen, Gyldendal Uddannelse 2007:83-84


Film set i undervisningen:
"The Life of the Buddha" - BBC dokumentar
“Den Anden Dimension, Kristian Leth møder buddhisme”, Vist på DRKultur, 27.11. 2013; afsnit 6
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Etik - virtuelt forløb

I dette forløb har eleverne arbejdet med etik og aktuelle etiske problemstillinger bl.a. i forbindelse med corona-situationen. De har læst om teorierne bag nytteetik og pligtetik, og derefter analyseret et lille udvalg af tekster med fokus på den etiske argumentation i teksterne bl.a. ud fra SENAT-metoden. Eleverne har undersøgt, hvilken rolle Det Etiske Råd har i etiske problemstillinger, hvordan medlemmerne vælges, og hvordan de arbejder. Eleverne har afslutningsvis arbejdet med en selvvalgt case, som de har valgt ud fra Det Etiske Råds temaer, og de har lavet en præsentation af den etiske problemstilling for klassen, en analyse af en selvvalgt tekst samt perspektiveret problemstillingen til religiøs etik.

Nøglebegreber:
Etik og moral
Pligtetik
Nytteetik
Absolutister
Relativister
Menneskesyn: Herunder begreberne “Determinisme” og “Indeterminisme”
Personaletisk synsvinkel
Samfundsetisk synsvinkel

Teori og materiale:
Om nytteetik og pligtetik: Religion og etik – grundbog til etik i religionsfaget af Dorte Thelander Motzfeldt, Systime 2016, s. 8-16

Fra Den Optimale Behandling? – Om medicinsk etik, af Poul Storgaard Mikkelsen, Systime 2001-2008:
• Tekst 47: ”Dødskriteriet” af Det Etiske Råd, s. 185-186

*Film: “Kroppen som genbrug - organdonation og etik” (18 min. 43 sek.) fra Det Etiske Råd: https://www.youtube.com/watch?v=eVw3mCEmezQ

*Podcast: “Brinkmanns briks - etik og corona” fra DR P1 d. 1. april (57 min.):
https://www.dr.dk/radio/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks-special-3

*Hjemmesiden: www.etiskraad.dk - herunder selvvalgt materiale til egen case.

Sidetal: 10 (*ekskl. film, podcast, hjemmesiden for Det Etiske Råd og selvvalgt materiale)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer