Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Maria Louise Storm Wesselhoff
Hold 2019 re/2s (2s re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Islam
Titel 4 Japanske religioner

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion

Introduktionsforløbet har til formål at præsentere jer for forskellige religionsdefinitioner samt indføre jer i religionsfagets grundbegreber og metoder. Dette skal danne fundament for jeres videre arbejde i religionsfaget. Forløbet har således fokus på at I får kendskab til og bliver fortrolige med begreber og teori relateret til myter og ritualer samt religion i fortiden og nutiden. I forløbet er der desuden fokus på tekstlæsning og I bliver introduceret til at karakterisere og analysere kildemateriale ud fra en fænomenologisk tilgang.

Læringsmål for introduktionsforløbet
Eleverne skal:
- Opnå grundlæggende viden om religionsfagets begreber (begrebsforståelse).
- Opnå fortrolighed med at læse, forstå og reflektere over religionsrelaterede tekster.
- Opnå fortrolighed med at karakterisere, analysere og fortolke kilder ud fra fagligt relevante metoder (begrebsbrug).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kristendom

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer