Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Christine Bensby
Hold 2019 ol/2c (2c ol, 2c ol (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Epos
Titel 2 Tragedie
Titel 3 Kunst
Titel 4 Filosofi
Titel 5 Ovids Forvandlinger
Titel 6 Skriftlig opgave i oldtidskundskab (projektforløb)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Epos

Antikke tekster:
Homer: Af: Odysseen: 1., 10. og 19.sang
Vergil: Af: Æneiden: 4.sang (I "Romersk Antologi")

Efterantik perspektiverende tekst:
Dante: Af: Den guddommelige komedie, Helvedet: 1.-5.sang

Læringsmål:
Analysere og fortolke græsk og romersk epos
Identificere, forklare og forholde sig til genre, komposition samt holdninger og værdier i værket og dets samtid
Perspektivere græsk og romersk epos til senere europæisk litteratur
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kunst

Vasemaleri
Antik kunst:
fig.57, fig.79a, 79b, 79c, 134, 136, 137, 208a, 208b
"Søvnen og døden" af Thanatos-maleren  (udleveret i kopi fra: Arias og Hirmer: "Tausend Jahre Griechische Vasenkunst", 1960)
"Ofringen af Iphigenia" (Romersk vægmaleri)

Efterantik perspektiverende kunst:
Brandes: Roskildekrukkerne

Som baggrundsmateriale er læst: Fich m.fl.: "Græsk Kunst": s.42-28, 61-69, 79-81 og 136-144

Læringsmål:
Beskrive, analysere og fortolke græsk og romersk kunst
Identificere, forklare og forholde sig til stiltræk/formsprog samt holdninger og værdier i værket i den antikke kontekst.
Perspektivere græsk og romersk kunst til senere europæisk kunst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Filosofi

Antik tekst:
Platon: Symposion

Efterantik perspektiverende tekst:
Kierkegaard: Af: Enten-Eller (af: Forførerens Dagbog)
Kierkegaard: Af: "Frygt og Bæven" (af: Lovtale over Abraham)
Woody Allen: My Apology (Moderne problemstilling: Mod/Frygt)

Læringsmål:
Analysere og fortolke en filosofisk tekst af Platon
Identificere, forklare og forholde sig til genre, komposition, samt holdninger og værdier i værket og dets samtid
Perspektivere græsk filosofi til senere europæisk filosofi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Ovids Forvandlinger

Antikke tekster:
Ovid: af: "Forvandlinger":
"Apollo og Dafne"
"Actaeon og Diana"
"Pyramus og Thisbe"

Efterantik perspektiverende tekst:
Shakespeare: En Skærsommernatsdrøm, 1.akt

Læringsmål:
Analysere og fortolke Ovids Metamorfoser
Identificere, forklare og forholde sig til genre, fremstilling af guder og mennesker samt holdninger og værdier i værket og dets samtid
Perspektivere Ovid til senere europæisk kultur
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Skriftlig opgave i oldtidskundskab (projektforløb)

Klassen har arbejdet med en skriftlig opgave i timerne (med løbende vejledning) og hjemme (som en del af deres almindelige lektielæsning).

Emner:
1. Fremstillingen af kvinder i antikken (tekst: Odysseen, Æneiden, Antigone eller en af Ovids tekster)
2. Kærlighed (tekst: Symposion, Odysseen, Æneiden eller en af Ovids tekster)
3. Lederskikkelser (tekst: Antigone)
4. Fremstillingen af udlændinge i antikken (tekst: Æneiden)

I har valgt et emne, I ønsker at undersøge. Skriv en tekst (1-2 sider), hvor I undersøger emnet. Undersøgelsen består af måden, vi plejer at arbejde i undervisningen, altså analyse og fortolkning.
Analysen skal inddrage tre passager fra den valgte tekst (maksimalt 20% af jeres samlede tekst må bestå af citater). Desuden skal der i analysen anvendes fagterminologi fra oldtidskundskab, det vil sige: de begreber, vi plejer at anvende i undervisningen.
Teksten skal være forsynet med en overskrift (jeres emne).

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer