Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Sarah Ørndrup
Hold 2019 ol/2i (2i ol, 2i ol (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Epos
Titel 2 Drama
Titel 3 Filosofi
Titel 4 Kunst
Titel 5 Romersk epos

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Epos

I dette forløb skal vi læse Homers epos Odysseen og udforske rejsen som tema. Til perspektivering bruges uddrag af den efterantikke film Dommedag Nu af Francis Ford Coppola.

FORMÅL
Formålet med dette forløb er at lære at analysere og fortolke eposet i dets antikke kontekst, samt i dets betydning for senere kultur. I skal blive i stand til at identificere, forklare og forholde jer til væsentlige begreber og temaer i epos-genren.

ANTIK TEKST
Homers Odyssé, oversat af Otto Steen Due.
1. sang, vers 1-95 (gudernes råd)
6. sang v. 1-40 og 119-237 (Nausikaa)
9. sang v. 1-141 og 252-445 (Odysseus' rejsebeskrivelse, Odysseus hos kyklopen)
10. sang v. 135-495 (Kirke)
13. sang v. 200-440 (hjemkomst)
19. sang v. 53-212 – (Penelope forhører Odysseus)
21. sang v. 396-434 (bueskydning)
22. sang v 1-98 (bejlerdrabet)
23. sang v. 153-343 (genforeningen)

PERSPEKTIVERING
Uddrag af filmen Dommedag Nu, Francis Ford Coppola, 1979.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Drama

Formålet med dette forløb er at lære at analysere og fortolke tragedien i dens antikke kontekst, samt i dens betydning for senere kultur. I skal blive i stand til at identificere, forklare og forholde jer til væsentlige begreber og tanker i tragedie-genren.

ANTIKKE TEKSTER:
Euripides: Ifigenia i Aulis, oversat af Madsen & Madsen, Hans Reitzels Forlag, 1982.
Aristoteles: Poetikken, mindre uddrag

PERSPEKTIVERING
The Killing of a Sacred Deer, film af Yorgos Lanthimos, 2017

SUPPLERENDE MATERIALE
Sommersøndag, korfilm af Fred Breinersdorfer & Sigi Kamml, 2008
The battle of the Greek tragedies: https://www.youtube.com/watch?v=BjLrMxO4cys
Uddrag af  The Dance of Dragons, sæson 5, episode 9 af Game of Thrones (Stannis Baratheon ofrer sin datter)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Filosofi

I vores filosofi-forløb tager vi udgangspunkt i problemstillingen 'hvad er virkeligheden og hvordan erkendes den?'

FORMÅL
Formålet med dette forløb er at lære at analysere og diskutere antikke, filosofiske tekster med fokus på genrens begreber og problemer. I skal blive i stand til at identificere, forklare og forholde jer til væsentlige begreber og tanker i Platons dialoger, samt at anvende disse i diskussionen af problemstillingen 'Hvad er virkeligheden og hvordan erkendes den?'

ANTIKKE TEKSTER
Platon: Hulebilledet, i Kend dig selv, oversat af Mejer & Gorm Tortzen, Gyldendal, 2000
Platon: Theaitetos, i Kend dig selv, oversat af Mejer & Gorm Tortzen, Gyldendal, 2000.

PERSPEKTIVERING
Genialos, radioudsendelse med Sidney Lee og Holger Bech Nielsen: https://www.24syv.dk/programmer/genialos/38363816/aret-der-gik-2018?start=0

SEKUNDÆRTEKST
Jostein Gaarder: Sofies verden, Høst & Søn, 1992, s. 74-80 og 92-96.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Romersk epos

I dette forløb med romersk litteratur, skal vi læse epos fra den augustæiske periode. Vi starten med en kort gennemgang af Roms historiske udvikling fra republik til kejserdømme, som optakt til Ovids Metamorfoser. Vi læser Metamorfoserne med fokus på stilistiske og tematiske genretræk. Vi perspektiverer til moderne fortællinger, der bygger på enkelte forvandlingsmyter.

FORMÅL
Med dette forløb skal I blive i stand til at analysere og fortolke romersk epos i dets antikke kontekst, samt i dets betydning for senere kultur. I skal kunne identificere, forklare og fortolke genrens centrale begreber og temaer .

ANTIK TEKST
Ovids Metamorfoser, oversat af Otto Steen Due, Gyldendal, 2005.
1. sang vers 1-150 (kosmogoni)
1. sang, vers 452-567 (Apollo og Daphne)
3. sang, vers 356-510 (Ekko og Narcissus)
4. sang, vers 55-166 (Pyramus og Thisbe)
8. sang, vers 152-235 (Minotaurus, Daedalus & Icarus)
10. sang, vers 243-502 (Pygmalion, Myrrha)
15. sang, vers 746-879 (Apoteoserne)

PERSPEKTIVMATERIALE
Naja Marie Aidt: Som englene flyver, i Mytemotiver i dansk litteratur, Systime, 1999.
SMILF, sæson 2, episode 4., HBO
Uddrag af Romeo + Juliet, Baz Luhrmann, 1996.

ØVRIGT MATERIALE
Kristian Jepsen Steg: På sporet af Romerriget, Lindhardt og Ringhof, 2015, kap. 1 og 6.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer