Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Christine Bensby
Hold 2019 ol/2r (2r ol, 2r ol (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Epos
Titel 2 Tragedie
Titel 3 Kunst (skulptur)
Titel 4 Filosofi
Titel 5 Ovids Forvandlinger
Titel 6 Skriftlig opgave i oldtidskundskab (projektforløb)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Epos

Antikke tekster:
Homer: Af: Iliaden (overs.: Due): 1., 22. og 24.sang
Vergil: Af: Æneiden (i Romersk Antologi): 2.sang

Efterantik tekst:
Dante: Af: Den guddommelige komedie, Helvedet 1.-5.sang

Læringsmål:
Analysere og fortolke græsk og romersk epos
Identificere, forklare og forholde sig til genre, komposition samt holdninger og værdier i værket og dets samtid
Perspektivere græsk og romersk epos til senere europæisk litteratur
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Tragedie

Antik tekst:
Sofokles: Ødipus (overs.: Garff og Hjortsø)

Efterantik perspektiverende tekst:
Shakespeare: Af: Hamlet

Læringsmål:
Analysere og fortolke græsk tragedie
Identificere, forklare og forholde sig til genre, komposition samt holdninger og værdier i værket og dets samtid
Perspektivere græsk tragedie til efterantik tragedie
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kunst (skulptur)

Antikke skulpturer:
I "Græsk Kunst":
fig.103, 94, 95, 227, 222, 244, 183, 188, 306
Augustus fra Prima Porta

Efterantik skulptur:
Thorvaldsen:
Jason med det gyldne skind

Som baggrundsmateriale er læst i Græsk Kunst

Læringsmål:
Beskrive, analysere og fortolke græsk og romersk kunst
Identificere, forklare og forholde sig til stiltræk/formsprog samt holdninger og værdier i værket i den antikke kontekst.
Perspektivere græsk og romersk kunst til senere europæisk kunst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Filosofi

Antikke tekster:
Platon: Staten: 6.bog (kap.1-21) samt 7.bog (kap.1-5)
Fra: Platons samlede værker, bd.4 (overs.: Harbsmeier, Lund Jørgensen, Sevelsted og Tortzen)

Efterantikke tekster:
Kierkegaard: af: Forførerens Dagbog
Kierkegaard: af: Frygt og Bæven

Læringsmål:
Analysere og fortolke en filosofisk tekst af Platon
Identificere, forklare og forholde sig til genre, komposition, samt holdninger og værdier i værket og dets samtid
Perspektivere græsk filosofi til senere europæisk filosofi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Ovids Forvandlinger

Antikke tekster:
Ovid: af: "Forvandlinger":
"Apollo og Dafne"
"Actaeon og Diana"
"Pyramus og Thisbe"
"Pygmalion"

Efterantik perspektiverende tekst:
My Fair Lady (uddrag, film)

Læringsmål:
Analysere og fortolke Ovids Metamorfoser
Identificere, forklare og forholde sig til genre, fremstilling af guder og mennesker samt holdninger og værdier i værket og dets samtid
Perspektivere Ovid til senere europæisk kultur
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Skriftlig opgave i oldtidskundskab (projektforløb)

Klassen har arbejdet med en skriftlig opgave i timerne (med løbende vejledning) og hjemme (som en del af deres almindelige lektielæsning).

Emner:
1. Magt (tekst: Iliaden)
2. Det gode samfund (tekst: Staten)
3. Identitet (tekst: Ødipus)

I har valgt et emne, I ønsker at undersøge. Skriv en tekst (1-2 sider), hvor I undersøger emnet. Undersøgelsen består af måden, vi plejer at arbejde i undervisningen, altså analyse og fortolkning.
Analysen skal inddrage tre passager fra den valgte tekst (maksimalt 20% af jeres samlede tekst må bestå af citater). Desuden skal der i analysen anvendes fagterminologi fra oldtidskundskab, det vil sige: de begreber, vi plejer at anvende i undervisningen.
Teksten skal være forsynet med en overskrift (jeres emne).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer