Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Thine Hvid
Hold 2019 bi/2c (2c bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kost og sundhed
Titel 2 Kuk i hormonerne
Titel 3 Genetik
Titel 4 Økologi - Søen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kost og sundhed

Oversigt over kroppens organssystemer
Kost og kostråd
Makronæringsstofferne (kulhydrater, fedt og proteiner). Opbygning og funktion af disse.
Fordøjelsen - opbygning og funktion.
Enzymer - funktion og virkemåde
Nedbrydning og optagelse af næringsstofferne
Cellen og cellemembranen
Transportprocesser gennem cellemembranen (passiv transport / diffusion og osmose, aktiv transport, faciliteret diffusion)
Pro- og eukaryote celler
Tarmbakterier
Blodsukkerregulering
Diabetes (type 1 og type 2 diabtes)
Måling af blodsukker

Journaløvelse: Blodsukker og GI
Journaløvelse: Det svulmende æg (osmose)
Rapportøvelse: Undersøgelse af enzymet katalase og dets effektivitet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Genetik

Ta´ en gentest

Genetiske grundbegreber
Genetik og Mendel (1 gens udspaltning)
Stamtræer og nedarvningspricipper
Det centrale dogme
DNA og replikation, forud for en celledeling
DNA, RNA og proteinsyntesen
Evolution og evolutionsprincipper
Mutationer
Bakterier og resistensudvikling
Vækst, vækstforhold og gæring

Journaløvelse:  
Majs-genetik (1 gens udspaltning)
DNA-oprensning (light) (Demo)
Rovdyr/byttedyr med bønner (selektion)
Gæringsøvelse
Løgmitose

Rapportøvelse: Antibiotika resistens (vækst af e.coli og antibiotika)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer