Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Informatik C
Lærer(e) Heidrun Weise Aldrich
Hold 2019 if/2u (2u if, 2u if (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Programmering i Scratch
Titel 2 HTML og CSS
Titel 3 Javascript
Titel 4 Databaser, innovation og IT-sikkerhed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4 Databaser, innovation og IT-sikkerhed

Databaser:
- E/R-diagram
- Tabelskitser
- 1. Normalform
- SQL-koder
Innovation:
- Innovationsbegrebet
- Innovationsskiven
- Eksempler
IT-sikkerhed:
- Menneskelige aspekter (kodeord, phishing)
- Enkelte tekniske aspekter (netværk, brugertracking, cookies)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuelt modul: innovation 14-02-2020
Opgave Medlemstype 18-03-2020
Virtuelt modul 27/3 27-03-2020
Online-boghandler 30/3 30-03-2020
Model af en database 16-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer