Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Gry Nybo D. Christensen
Hold 2019 dr/kdr 1 (kdr 1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb dramatik c

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb dramatik c

STX-BEKENDTGØRELSE - dramatik på c-niveau
I Undervisningsministeriets bekendtgørelsen for dramatik på c-niveau i gymnasiet fremgår det, at du skal lære:

– at skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil
– at forstå og anvende centrale begreber fra drama og teater

LÆRINGSMÅL:
I forbindelse med dette introforløb arbejder vi med Keith Johnstons tilgang til improvisation med udgangspunkt i principperne for 'tilbud, accept og blokering, status, konflikt og dramaturgi'. Vi afprøver disse principper gennem praktiske øvelser og du får en teoretisk indføring til impovisation i forbindelse med læsning af Keith Johnstons egne tekster. Derudover bliver du introduceret til grundlæggende skuespiltekniske øvelser, fx blikretninger og udtryksniveauer. Vi afslutter forløbet med at lave små improviserede scener ud fra persongalleriet i Commedia Dell Arte, og du får en kort teaterhistorisk indføring i den improviserede maskekomedie. Undervejs i forløbet for du kendskab til UNDERVÆRKETS lysudstyr, kostumer, rekvisitter og sminke.

NØGLEORD:
- tilbud, accept, blokering
- status
- blikretning og udtryksniveau
- Commedia Dell Arte - persongalleri og baggrund
- lazzi

SUCCESKRITERIER:
- Jeg kan forklare hvad tilbud, accept og blokering er og anvende det i en improviseret scene
- Jeg kan beskrive begrebet status og bruge det i en improviseret scene
- Jeg kan anvende blikretninger og udtryksniveauer i skabelsen af en scenisk figur
- Jeg har kendskab til persongalleriet i Commedia Dell Arte og kan redegøre for de tre typer lazzi


KERNESTOF
Sørensen, Karen: "Dramatik - en teaterhistorie", Forlaget Systime 2015
Johnstone, Keith: "Improvisation og teatersport, Forlaget Drama 1997
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer