Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Tina Bødker
Hold 2019 me/k12 (k12 me)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

ALLE FORLØB ER AT FINDE I DET ELEKTRONISKE KOMPENDIUM-PLATFORM, MEEBOOK.COM, SOM KRÆVER ADGANG VIA ELEVERNES GOOGLE-KONTO.

Der arbejdes med filmsproget herunder de forskellige filmiske virkemidler og æstetik (beskæring, perspektiv, kamerabevægelser, klippestrategier, mise-en-scene (herunder lys og lyd) samt dramaturgi. Eleverne trænes i at kunne identificere de forskellige æstetiske og dramaturgiske virkemidler og derved bruge dem i henholdsvis analyse og i egne fremtidige produktioner. Eleverne introduceres også til genrebegrebet.

Alle dele introduceres ved hjælp af praktiske øvelser udført ved ipads.

Eleverne blev desuden introduceret til skolens klippeprogram (Movie Studio 11) via en klippeøvelse.

Eleverne har læst et lærerproduceret elektronisk kompendium (Meebook), som er skrevet ud fra Levende Billeder og Filmcentralens filmleksikon. Alle begreber her er kort beskrevet, hvorefter et citat er til rådighed som eksempel herpå. Både tekst og citater er en del af forløbets pensum.

22 normalsider
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer