Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Petur Martin Glerfoss
Hold 2019 fy/b (1b fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energiformer og energiomdannelser
Titel 2 Den nære astronomi
Titel 3 Bølger, lys og lyd
Titel 4 Stoffets byggesten
Titel 5 Kosmologi
Titel 6 Repetition og udsyn

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Energiformer og energiomdannelser

Læringsmål
- kende grundlæggende energiformer
- kunne beskrive energibevarelse og omdannelse mellem energiformer
- kende definitionen for effekt
- kende energienhederne J og kWh og omregne mellem disse
- kende SI-systemet for måleenheder
- kunne anvende eksponentiel notation og dekadiske præfikser
- kunne definere specifik varmekapacitet (varmefylde)
- kunne udføre beregninger vedrørende energitilførsel og temperaturtilvækst
- kende den absolutte temperaturskala
- kunne definere og beregne nyttevirkning
- kunne definere smelte- og fordampningsvarme
- kunne definere kinetisk og potentiel energi
- kunne formulere bevarelse af mekanisk energi og anvendelse heraf

Væsentligste arbejdsformer
- klasseundervisning
- demonstrationsøvelser
- laboratoriearbejde

Laboratoriearbejde
- Vands specifikke varmekapacitet
- Vands specifikke fordampningsvarme
- Mekanisk energi (bil triller ned ad tagrende)

Særlige fokusområder
- god laboratorieskik
- rapportskrivning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Den nære astronomi

Læringsmål
- kunne beskrive grundlæggende træk ved jordkloden (størrelse, densitet, længde og bredde)
- kunne gøre rede for døgnrytmen og årstiderne
- kunne gøre rede for månens faser
- kunne gøre rede for måne- og solformørkelser

Væsentligste arbejdsformer
- klasseundervisning
- demonstrationsøvelser
- gruppearbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Bølger, lys og lyd

Læringsmål
- transversal- og longitudinalbølger
- beskrivelse af bølger og bølgeligningen
- det elektromagnetiske spektrum
- bestemme bølgelængder for farverne i det synlige spektrum
- fotoner og Planck's konstant
- atomer og linjespektre
- bestemme lydens fart i luft
- frekvens og tonehøjde
- stående bølger, resonans og overtonespektre
- decibelskalaen og høreområdet
- intro til geometrisk optik, spejling, brydning og anvendelser

Væsentligste arbejdsformer
- klasseundervisning
- demonstrationsøvelser
- laboratoriearbejde

Laboratoriearbejde
- Bølgelængden af laserlys og tykkelsen af et hår
- Lavvandsbølgeformlen
- Spejle, brydning og linser (virtuelt laboratorium)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Stoffets byggesten

Læringsmål
- atomets opbygning
- det periodiske system

Væsentligste arbejdsformer
- klasseundervisning
- pararbejde

Særlige fokusområder
- Undersøge periodicitet af densitet, smelte- og kogepunkt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kosmologi

Læringsmål
- træk af verdensbilledets historie
- det moderne verdensbillede, stjerner og galakser
- universets udviklingshistorie
- elementer af Big Bang-teorien
- Hubbles lov og universets alder
- urstoffet og kernesyntese
- den kosmiske baggrundsstråling

Laboratoriearbejde
- Hubbles lov

Væsentligste arbejdsformer
- klasseundervisning
- laboratoriearbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Repetition og udsyn

Repetition vha. elevoplæg i små grupper.
Eksperimentelt hjemmeprojekt. Virtuel udstilling af hjemmeprojekter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer