Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Adnan Silajdzic
Hold 2019 fy/f (1f fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til Fysik
Titel 2 Energi
Titel 3 Den nære astronomi og Universet
Titel 4 Bølgelære og atomers fingeraftryk
Titel 5 Repetition og Eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til Fysik

Et kort forløb om det mest basale i faget fysik. En introduktion til den naturvidenskabelige metode, og hvorledes vi måler og regner med fysiske størrelser.LÆRINGSMÅL:
- I kan redegøre for den naturvidenskabelige metode
- I kan forklare betydningen og forskellen mellem en fysisk størerlse og enheder.
- I kan omregne til SI-enheder.
- I kan opskrive fysiske størrelser som titalspotenser og benytte præfikser.
- I kender til begrebet densitet og kan bestemme densitet af materialer.


INDHOLD:
Nielsen, Knud Erik og Fogh, Esper: Vejen til Fysik, 2005

• Kapitel I side 14 - 15

Den naturvidenskabelige metode, fysiske størrelser, enheder og SI-enheder, titalspotenser, præfikser, densitet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Energi

Beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder forskellige energiformer, effekt og nyttevirkning.
Eksempler på energiformer, herunder indre/termisk energi, specifik varmeka-pacitet, tilstandsformer, smelte og fordampningsvarme,
mekanisk energi (potentiel og kinetisk energi).
Omsætning mellem energiformer, herunder mekanikkens energisætning, tyngdeacceleration, fart, atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof, herunder temperatur, det absolutte nulpunkt og varme-overførsel.

LÆRINGSMÅL:

- I skal kende til energibegrebet og energibevarelse.
- I skal kende til forskellige energiformer og omsætningen mellem disse.
- I skal kende til begrebet effekt, og hvorledes effekten udregnes.
- I skal kende til begrebet nyttevirkning.
- I skal kende til specifik varmekapacitet, smelte- og fordampningsvarme.
- I skal kende til temperaturskalaen Kelvin.

Der er særligt lagt vægt på omsætningen mellem elektrisk og termisk energi, samt kinetisk og potentiel energi.  

INDHOLD:

Hjemmesider brugt i undervisningen:
www.youtube.com
-https://www.youtube.com/watch?v=5AThOukUo_I
www.phet.colorado.edu (simulationer):
-https://phet.colorado.edu/da/simulation/legacy/energy-skate-park

Nielsen, Knud Erik og Fogh, Esper: Vejen til Fysik, 2005
• Kapitel II side 36 - 62, 65, 74 - 79


FORSØG:

Bestemmelse af glødetemperaturen af en møtrik (journal - elevtid)
Bestemmelse af vands varmefylde (journal)
Nyttevirkning af en elkedel (journal)
(Skate Park - Virtuel simulation).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Den nære astronomi og Universet

INDHOLD (Den nære astronomi):

Nielsen, Knud Erik og Fogh, Esper: Vejen til Fysik, 2005

• Kapitel I side 16 - 25, 21 - 25.
Kurt Jakobsen, Fysik i øjenhøjde, 2011
• Kapitel 9 side 100 - 108.

Dag, nat og verdensaksen, ekliptikas plan og jordens bevægelse, årstider, vin-tersolhverv, sommersolhverv, forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn, den nord-lige og sydlige vendekreds, Zenith, midnatssol og den nordlige og sydlige po-larcirkel, Månen, Månens faser, Solformørkelse og Måneformørkelse.

Verdensbilleder (geocentrisk og heliocentrisk).

VÆSENTLIGE ARBEJDSFORMER:

Gruppearbejde/Præsentationer.


INDHOLD (Universet):

Hjemmesider brugt til undervisningen:
www.youtube.com
-https://www.youtube.com/watch?v=Iy7NzjCmUf0

Andersen, Jensen, Alphonce, Bergström, Gunnvald, Ivarson, Johansson og Nilsson: Basis Fysik C, 2016.

• Kapitel 16 side 233 - 245,
• Kapitel 18 side 282 - 291, 293 - 303

Naturvidenskabens begyndelse: skabelsesmyter, kvalitative og kvantitative forklaringer, Aristoteles’ argumentation at Jorden er rund.

Planeternes bevægelse: Mars’s retrograd bevægelse, Ptolemæus’ model, Kopernicus’ model, parallakse-effekten, Keplers love.

Undersøgelse af Universet: afstande i Universet, astronomisk enhed (AU), lysår, metoder til bestemmelse af afstande til himmellegemer (parallaksemetoden).

Stjernes udvikling, Mælkevejen og andre galakser: Solen, brintfussionsprocessen i stjerner, stjernedannelse, hvide dværge, supernovaer, neutronstjerner, sorte huller.

Universets udvidelse, lysets hastighed, rødforskydning og blåforskydning, Hubbles lov, ballon modellen, Universets alder, Big Bang teorien.

VÆSENTLIGE ARBEJDSFORMER:

Gruppearbejde/Formidlings opgave/Præsentationer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Bølgelære og atomers fingeraftryk

Forløbet handler om de grundlæggende bølgeegenskaber: bølgetyper, amplitude, bølgelængde, svingningstid, frekvens, udbredelsesfart (bølgeligningen).
Fysiske egenskaber ved bølger (lyd og lys), herunder interferens, stående bølger, oversvingninger, frekvensspektrum.
Det elektromagnetiske spektrum.
Lys som bølger, herunder optisk gitter, gitterligningen.
Lys som fotoner, herunder Bohrs atommodel og atomers absorption og emission af stråling, fotoners energi
Atomets historie.

LÆRINGSMÅL:

- I skal kende til grundlæggende bølgeegenskaber.
- I skal kende til forskellen mellem mekaniske og elektromagnetiske bølger.
- I skal kende til lys som bølger, og lys som fotoner, og bestemme fotoners energi.
- I skal kende til atomets historie og Bohrs atomodel, samt atomers absorption og emission af stråling.
- I skal kende til atomers fingeraftryk og hvorledes et absorptions spektrum kan benyttes til bestemmelse af grundstoffer.


INDHOLD:

Hjemmesider brugt i undervisningen:
www.youtube.com:
-https://www.youtube.com/watch?v=NkxYwHKCsPQ
-https://www.youtube.com/watch?v=ebdsKoZQrkQ
-https://www.youtube.com/watch?v=SxDmj2dUias
-https://www.youtube.com/watch?v=HHCi8Mh_bBk&t=468s
www.phet.colorado.edu (simulationer):
-https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html

Nielsen, Knud Erik og Fogh, Esper: Vejen til Fysik, 2005
• Kapitel III side 103 - 111, 116 - 118, 119 - 120, 128 - 133
Kirsten Brink Lund og Marianne Svenningsen, Atomets historie.
• Uddrag af atomets historie side 39-47.FORSØG:
Svingende streng (video /demoforsøg) (https://www.youtube.com/watch?v=4FaotgBEBbw&t=4s)
Bølgelængde af laserlys (Virtuelt forsøg)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Repetition og Eksamenstræning

Repetition og eksamenstræning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer