Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Svend Runge Nielsen
Hold 2019 fy/m (1m fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Den nære astronomi
Titel 2 Energi
Titel 3 Energiproduktion
Titel 4 Lyd og lys
Titel 5 Verdensbilleder
Titel 6 Kernefysik
Titel 7 Gasser og tryk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Den nære astronomi

Den nære astronomi.
- Jordens placering og orientering i forhold til Solen og dennes betydning for dags- og natlængde, årstider, nattehimlen (stjerners og planeters bevægelser)
- Solen, Månen og Jorden, månefaser, formørkelser, tidevand
- Solsystemets opbygning, planeternes baner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Energi

Energi og energiformer.
Energibevarelse, termisk energi (forklaret som mikroskopisk bevægelsesenergi), varmekapacitet, faseovergange og smelte-/fordampningsvarme.
Mekanisk energi, potentiel og kinetisk energi, fart ved frit fald. Kraft og arbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Energiproduktion

Energiproduktion og bæredygtighed: Metoder til energiproduktion, problemstillinger ved energilagring og -transport, verdens energiforbrug.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Lyd og lys

Lyd og lys. Det elektromagnetiske spektrum, fotonenergi, Bohrs atommodel, atomers spektre, bølger og deres egenskaber (udbredelsesfart og superpositionsprincip), diffraktion. Lydstyrke og lydbilleder, resonans, streng- og blæseinstrumenter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Verdensbilleder

Kosmologi
Universets opbygning og udvikling
Universets udvidelse - Hubbles lov, den kosmologiske baggrundsstråling, urstoffets sammensætning

Verdensbilleder gennem historien, geocentrisk VB, heliocentrisk VB
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kernefysik

Kernefysik: Atomkernen, henfaldstyper, halveringstid og -tykkelse, kernekraft, ioniserende stråling og dens anvendelse, fusion og fission, kernevåben og kernekraft
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Gasser og tryk

Gas som samling af molekyler
Sammenhæng mellem atomar bevægelse og temperatur.
Sammenhæng mellem tryk og temperatur samt tryk og tæthed af gas
Opførsel af lette og tunge gasmolekyler.

Luftballoner, luftskibe
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer