Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Birgitte Thestrup Nielsen
Hold 2019 fy/y (1y fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energi
Titel 2 Det naturvidenskabelige verdensbillede
Titel 3 Jorden og Solsystemet
Titel 4 Bølger
Titel 5 Lyd
Titel 6 Stof og form
Titel 7 Lys
Titel 8 Universet
Titel 9 Repetition og prøvetræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Energi

Emner
Beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder energibevarelse og energikæder, effekt og nyttevirkning
Eksempler på forskellige energiformer, herunder elektrisk-, termisk-, kemisk-, strålings-, kerne- samt mekanisk energi (potentiel og kinetisk energi) og "vedvarende energi"
Kvantitativ behandling af omsætning mellem energiformer, herunder mekanikkens energisætning, tyngdeacceleration, fart samt omsætning mellem elektrisk- og termisk energi.

Eksperimenter/øvelser
Nyttevirkning af en elkedel (journal)
Bil på skrå kørebane (journal)
Glødetemperaturen af en møtrik (demo)
Energiskaterpark

Evaluering
Gruppefremlæggelser om energiformer og energiomsætning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Det naturvidenskabelige verdensbillede

Emner
Kende til det heliocentriske verdensbillede og planeternes bevægelse, herunder parallakse for nære stjerner, Mars´ retrograde bevægelse, Keplers 3 love.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Jorden og Solsystemet

Emner
Jorden som planet i Solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener, herunder dag og nat, årstiderne, ekliptika, jævndøgn og solhverv, Månens faser, Sol- og måneformørkelse, planeterne (rækkefølge, karakteristika, afstande), AE, "Near Earth Objects",

Eksperimenter/øvelser
Solen, Jorden og Månen (journal)

Evaluering
Gruppefremlæggelser om Solsystemet/planeter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Bølger

Emner
Bølgers grundlæggende egenskaber; bølgetyper, amplitude, bølgelængde, svingningstid, frekvens, udbredelsesfart
Periodiske bølgers udbredelse, herunder fart, bølgeligningen, interferens
Stående bølger, herunder knudepunkt, bug, oversvingninger

Eksperimenter/øvelser
Småeksperimenter med stemmegafler (demo)
Udbredelsesfart for Slinky-bølge
Svingende streng (journal)

Evaluering
Test i bølger og lyd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Lyd

Emner
Fysiske egenskaber ved lyd, herunder lydens hastighed, lydstyrke og dB, frekvensspektre, dopplereffekt

Eksperimenter/øvelser
Måling af lydstyrke og frekvensspektrum med mobil

Evaluering
Test i bølger og lyd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Stof og form

Emner
Atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof, herunder temperatur, indre energi, tilstandsformer, faseovergange, smelte- og fordampningsvarme

Eksperimenter/øvelser
Atomer med Phet Colorado
Tykkelsen af et aluminiumsfolie
Vands fordampningsvarme som virtuel øvelse (journal)

Evaluering
Test i stof og form
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Lys

Emner
Det elektromagnetiske spektrum, fotoner og atomers absorption og emission af stråling, herunder Bohrs model for hydrogen-atomet, fotoners energi og frekvens (Plancks formel), spektre, nanometer
Fysiske egenskaber ved lys, herunder lysets hastighed

Eksperimenter/øvelser
Bohr and Quantum models fra Labster
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Universet

Emner
Grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie, herunder Universets udvidelse: Afstande i Universet, kosmisk zoom, AE, lysår, præfikser, stjerner, galakser, emissions- og absorptionsspektre, rødforskydning, Hubbles lov

Eksperimenter/øvelser
Hubbles lov (journal)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Repetition og prøvetræning

Emner
Vejledende teoretiske eksamensspørgsmål til Fysik C

Evaluering
Videofremlæggelser i grupper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer