Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Kristian Helmersen
Hold 2019 sa/i (1i sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ideologier og partier
Titel 2 Demokrati og det politiske system i Danmark
Titel 3 Økonomi og velfærdsstat
Titel 4 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ideologier og partier

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer