Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Lene Glerup
Hold 2019 sa/z (1z sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ideologier og partier
Titel 2 Politik og demokrati
Titel 3 Økonomi og velfærd
Titel 4 Ideologier og politik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ideologier og partier

I forløbet skal eleverne arbejde med at Identificere, forklare og sammenligne de store politiske ideologier.

De skal dernæst arbejde med de danske politiske partier. Her skal de bl.a. undersøge, hvilket ideologisk tankegods partierne trækker på.

De skal desuden sammenligene partierne og forklare deres valg af standpunkt vha. samfundsfaglige modeller. Her skal de arbejde med højre-venstre-skalaen, den ny-politiske model og Molins model.

I forløbet vil indgå en del empirisk materiale, som eleverne skal lære at identificere de vigtigste samfundsfaglige pointer i.


Læringsmål:

• Læse en artikel og finde de væsentlige (samfundsfaglige) pointer

• Koble pointer fra artikler og/eller tabeller til teori og begreber

• Identificere, forklare og sammenligne de store politiske ideologier

• Kunne sammenligne partier og forklare deres valg af standpunkt

med brug af samfundsfaglige modeller.

• Kunne aflæse og finde mønstre i enkle modeller, tabeller og diagrammer.

• Undersøge samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler

og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere

faglige sammenhænge.

• Kunne argumentere for et synspunkt, der ikke nødvendigvis er dit

eget.Kernestof i grundbogen "Luk samfundet op", 2. udgave:

S. 105 - 118

Kernestof i bogen "Samfundsfag C" (Vedhæftet som pdf):

S. 27-50 (op de politiske partier)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Politik og demokrati

Om politik og demokrati fra læreplanen til samfundsfag C:

-Politiske beslutningsprocesser i DK i en global sammenhæng
-Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.


Læringsmål - eleverne skal kunne:

- Forklare demokratibegrebet og diskutere demokratiformer og demokratisyn.
- Forklare det politiske system og lovgivningsprocessen i Danmark.
- Kende til, hvordan de danske politiske processer påvirkes af EU.
- Forklare konsekvenser ved forskellige valgsystemer og kende til forskellige partityper.
- Forklare og diskutere mediernes betydning for politik og demokrati.
- Anvende forskellige materialetyper til at  dokumentere faglige sammenhænge
- Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og indgå i dialog derom.


Kernestof i grundbogen "Luk samfundet op", 2. udgave:

S. 119 - 148 (ekskl: Tekstboks: 8.1 samt figur 7.6 og 8.5)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Økonomi og velfærd

I dette forløb vil vi arbejde med Danmarks økonomi og det danske velfærdssystem med vinkler til, hvordan velfærd prioriteres i andre lande. Udgangspunktet vil være i den økonomiske situation i dag, og hvilke udfordringer den universelle velfærdsmodel står overfor.

I dette forløbet vil vi træne:

- At I opnår en indsigt i økonomiske sammenhænge og velfærdsmodeller.
- At I kan forklare og anvende teorier, modeller og begreber.
- At I kan bruge teorier og begreber fra undervisningen til at vurdere den økonomiske situation
- At I kan diskutere løsninger på problemstillinger omkring prioriteringer på det økonomiske område, herunder vurdere fordele og ulemper ved konkrete politiske tiltag, såsom skattelettelser eller øgede offentlige investeringer.
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer samt artikler.
- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.


Fokus:
Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenterKernestof i grundbogen "Luk samfundet op", 2. udgave:

S. 149 - 197
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ideologier og politik

I forløbet skal eleverne arbejde med at Identificere, forklare og sammenligne de store politiske ideologier.

De skal dernæst arbejde med de danske politiske partier. Her skal de bl.a. undersøge, hvilket ideologisk tankegods partierne trækker på.

De skal desuden sammenligene partierne og forklare deres valg af standpunkt vha. samfundsfaglige modeller. Her skal de arbejde med højre-venstre-skalaen, den ny-politiske model og Molins model.

I forløbet vil indgå en del empirisk materiale, som eleverne skal lære at identificere de vigtigste samfundsfaglige pointer i.


Læringsmål:

• Læse en artikel og finde de væsentlige (samfundsfaglige) pointer

• Koble pointer fra artikler og/eller tabeller til teori og begreber

• Identificere, forklare og sammenligne de store politiske ideologier

• Kunne sammenligne partier og forklare deres valg af standpunkt

med brug af samfundsfaglige modeller.

• Kunne aflæse og finde mønstre i enkle modeller, tabeller og diagrammer.

• Undersøge samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler

og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere

faglige sammenhænge.

• Kunne argumentere for et synspunkt, der ikke nødvendigvis er dit

eget.Kernestof i grundbogen "Luk samfundet op", 2. udgave:

S. 105 - 118

Kernestof i bogen "Samfundsfag C" (Vedhæftet som pdf):

S. 27-50 (op de politiske partier)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer