Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Lars Frederiksen
Hold 2019 sa/w (1w sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Det gode samfund
Titel 2 Det danske politiske system - hvor ligger magten?
Titel 3 Fra velfærdsstat til konkurrencestat
Titel 4 Dansk økonomi og økonomisk politik
Titel 5 Opsamling på året

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Det gode samfund

I dette forløb skal vi arbejde med de danske partier og forstå deres dybere ideologiske grundholdninger. Vi skal også se på, hvordan partierne afvejer deres politik imellem ideologiske og strategiske hensyn og dermed få større viden om forholdet mellem partierne og vælgerne i Danmark.

Efter dette forløb skal du kunne:
• Læse en artikel og finde de væsentlige (samfundsfaglige) pointer
• Koble pointer fra artikler og/eller tabeller til teori og begreber
• Identificere, forklare og sammenligne de store politiske ideologier
• Kunne sammenligne partier og forklare deres valg af standpunkt med brug af samfundsfaglige modeller
• Kunne aflæse og finde mønstre i enkle modeller, tabeller og diagrammer.
• Undersøge samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge.
• Kunne argumentere for et synspunkt, der ikke nødvendigvis er dit eget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Det danske politiske system - hvor ligger magten?

Kernefaglige læringsmål med forløbet:
- Forklare demokratibegrebet med anvendelse af demokratiteori
- Forklare magtbegrebet med anvendelse af magtteori
- Forklare hovedtræk ved det danske politiske system og diskutere demokratiteoretiske samt magtpolitiske forhold

Metodefaglige læringsmål:
- Formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
- Skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering
- Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
- på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og indgå i dialog derom.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Vi skal lære om kendetegn den danske velfærdsmodel samt andre typer af velfærdsstater, der giver mere plads til markedet og civilsamfundet i at levere velfærden end den danske model gør. Desuden skal vi kunne diskutere løsninger på velfærdsstatens udfordringer. Skal vi f.eks. indføre brugerbetaling på at tage en universitetsuddannelse eller gå til lægen? Og er den danske velfærdsstat ved at blive til en konkurrencestat?

Kernefaglige læringsmål for forløbet:
– anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
– undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet

Metodefaglige mål:
– formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
– skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering
– formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
– formulere viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets terminologi
– på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og indgå i dialog derom.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Dansk økonomi og økonomisk politik

Økonomi er sammensat af de græske ord ’oikos’, der betyder ’hus’ og ’nomi’, der betyder ’styring’. Økonomi handler altså om husholdning og om hvordan staten sikrer sig indtægter og prioriterer sine udgifter, så der er råd til offentlig velfærd. På grundlag af vores viden om den danske velfærdsstat skal vi lære mere om dansk økonomi og derved forstå det økonomiske grundlag for at kunne have råd til velfærd i fremtiden. Vi skal også lære om økonomisk politik og forstå, hvordan Danmark og dansk økonomi påvirkes af internationale forhold.

Kernefaglige læringsmål:
- Forklare samfundsøkonomiske mål og afveje forskellige hensyn
- Forklare og anvende viden om økonomisk politik på konkrete samfundsøkonomiske nøgletal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer