Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) David J. Grünhagen
Hold 2019 sa/y (1y sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Politiske ideologier og danske partier
Titel 2 Fremtidens velfærdsstat
Titel 3 Hvordan går det med økonomien?
Titel 4 Hvem bestemmer? Det politiske system
Titel 5 Hvordan påvirker corona samfundet?

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Fremtidens velfærdsstat

I dette forløb har eleverne arbejdet med folks behov og de forskellige arenaer disse behov kan opfyldes (stat, marked, civilsamfund). Dernæst dykkede eleverne ned i velfærdsstatens udvikling i Danmark, forskellige velfærdsmodeller, udfordringer for den danske velfærdsstat samt mulige løsninger derpå. Fokus lå på politiske holdninger til offentlig velfærd.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hvem bestemmer? Det politiske system

I dette forløb undersøger vi, hvem der bestemmer i vores samfund og hvordan man kan få indflydelse. Der er fokus på Danmark, men vi vil også sammenligne det politiske system i Danmark med andre nationers systemer. Til sidst vil vi undersøge mediers rolle i det danske demokrati.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer