Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Lars Gottschau Malm
Hold 2019 ng/m (1m ng)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvorfor er plastik et globalt miljøproblem?
Titel 2 Er vulkaner farlige?
Titel 3 Klimaforandringer
Titel 4 Corona special
Titel 5 Nilen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4 Corona special

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Nilen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer