Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Lin Sigrid Sveinbjørnsson
Hold 2019 ng/c (1c ng)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 hvorfor er plastik blevet et globalt miljøproblem?
Titel 2 Geologi
Titel 3 klimaforandringer
Titel 4 Hvordan kan man bo på stillehavsatoller?
Titel 5 Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 hvorfor er plastik blevet et globalt miljøproblem?

I forløbet hvorfor er plastik blevet et globalt miljøproblem, har vi arbejdet med følgende problemstillinger.
hvorfor findes der så meget plastikaffald?
hvorfor ender plastik i havet?
hvordan dannes plastikøer i verdenshavet?
kan man løse plastikproblemet?

For at forstå disse problemstillinger har vi arbejdet med hydrologi og klimatologi, og fagbegreberne der har været fokus på er følgende:
høj og lavtryk
sø- og landbrise
ITK
vandetskredsløb
mætningskurven
havstrømme
grønlandspumpen- Golfstrømmen
Gyre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Geologi

I forløbet geologi har vi arbejdet med følgende,
teorier:
jordens opbygning
kort- geologisk tid
kort- mineraler og bjergarter
det geologiske cyklus
pladetektonisk model
jordskælv og tsunamier
vulkanisme

problemstillinger
er vulkaner gode naboer?
hvor findes der beboede vulkaner?
er alle vulkaner farlige?
hvorfor er vulkanske jorde attraktive?
kan vulkaner lave guld?
kan man udnytte vulkansk energi?
kan man forhindre vulkanudbrud?

Eksperimentalt arbejde:
GE
fjerder i henhold til hastighed af længde og tværbølger
Virtual Earthqauke
tsunami forsøg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 klimaforandringer

I henhold til forløbet om klimaforandringer har vi arbejdet med:
energi, herunder oliedannelse, kulstofkredsløbet, fossile og vedvarende energikilder.
strålingsbalancen, naturlige og menneskeskabe klimaforandringer

case- hvorfor stiger havet og hvilket betydning har det for Roskilde by?
fosøg albedo måling

kernestof:
̶ Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
̶ Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning
-Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge
̶ Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre ̶ Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold
̶ Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hvordan kan man bo på stillehavsatoller?

som det afsluttende forløb har vi arbejdet med casen - Hvordan kan man overleve på en stillehavsatol.
her har vi haft følgende underproblemstillinger
1. hvordan er en atol dannet?
2. hvordan er klimaet på stillehavsatollerne?
3. hvorfor rammes atollerne af orkaner?
4. hvordan er drikkevand ressorucerne på atollerne?
5. hvordan kan man få føde nok til en hel befolkning på en atol?
6. kan de små øer klare globaliseringen?
7. hvordan ser fremtiden ud for disse øer?

Læst: Geodedektiven s. 13-39.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#1

Plastik i verdens havet

konvektionsceller
problemstillingen vi har arbejdet med
hvorfor findes der så meget plastik?
Hvordan dannes plastik?
hvordan transportere havstrømmene plastik?
Hvordan er det globale vindsystem og hvilken rolle har det for plastik?
Hvilken rolle har ITK zonen for plastik?
Hvordan dannes plastikøer?
Hvorfor ender plastik i havet?
Hvordan løser vi plastikproblemet?
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer