Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Lise Vindel Pedersen
Hold 2019 bk/sr2 (1g bk, 1g bk (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Skulptur
Titel 2 Det barokke udtryk
Titel 3 Arkitektur
Titel 4 Tema: Krig
Titel 5 Eksamensprojekt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Skulptur

Forløbet introducerer til skulpturel kunst og til skulpturanalysen.
Vi har arbejdet med forskellige måder at fremstille skulptur gennem tiderne og på skulpturens mange udtryksformer gennem materialer, former etc. og forskellige perioder. Vi har arbejdet med minimalistisk skulptur og med skulptur og lys i kombination (hvide materialer og foto med lyssætning).

Baggrundsmateriale:
Egne ppt's om skulptur i tid, skulpturens formsprog og skulpturanalyse
Jonas Wolter: "Den minimalistiske skulptur", fra Temaer i kunsten, 2013


Øvelser
Minimalistisk skulptur
Sammensat skulptur i blandede, hvide materialer og med lyssætning
Modellering i ler

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Det barokke udtryk

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Arkitektur

Forløbet handler bredt om det arkitektoniske udtryk og om arkitekturanalyse. Vi har dels fokus på arkitekturens historie dels på samtidsarkitektur, på arkitekturens former, bæredygtighed og steders identitet udtrykt gennem arkitektur.

Baggrundsmateriale:
Grundbog i kunst og arkitektur side 9-20
Zoom s. 12-20
Design to improve life Education, 2014, s. 8-12
Egen ppt om stiltræk i arkitekturen fra antikken til i dag
New Nordic

Øvelse:
Former i arkitektur

Projekt:
Arkitekturen som forandrende faktor i samfundet
- målgruuppebestemmelse
- grundplanstegning
- facade- og detaljetegninger
- undersøgelse og analyse af eksisterende arkitektur til inspiration
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Tema: Krig

Vi skal arbejde med hvordan krigen som tema kommer til udtryk i kunsten i bred forstand. Undervejs skal vi desuden arbejde med de forskellige analysevinkler, og så indblik hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge hvilke. Vi vil arbejde med kunstværker fra starten af 1800-tallet frem til i dag.

Øvelser:
Teoretisk/analytisk øvelse
Eget, individuelt værk, hvor krigen tematiseres (kunstformen valgfri, men insp. af eksempler givet af læreren)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer